Phụng Ca Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh năm A

20/04/2023

Xin nhấn vào tên các bài hát để xem hoặc tải file PDF về máy tính:

Nhập lễ:

=> Hát mừng chiến thắng

=> Hãy tung hô Thiên Chúa

Đáp ca:

=> Thánh vịnh 15 (Lm. Kim Long)

=> Thánh vịnh 15 và Alleluia (Lm. Huy Hoàng)

Dâng lễ:

=> Dâng lễ Phục Sinh

=> Hiến lễ Phục Sinh

=> Lễ dâng Phục Sinh

Hiệp lễ:

=> Lạy Chúa xin đồng hành

=> Trên đường Emmau

=> Xin ở lại với con

=> Chính Ngài là bạn đường

Tạ lễ:

=> Chúa chiến thắng khải hoàn

=> Nào hãy mừng vui

Nguồn: Ban Thánh Nhạc TGP Huế

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: