ĐTC Phanxicô chủ sự khoá họp đầu tiên của tân Hội đồng Hồng y cố vấn

25/04/2023

Thứ Hai 24/4/2023, ĐTC Phanxicô đã chủ sự khoá họp đầu tiên của tân Hội đồng Hồng y cố vấn sau khi ngài đổi mới cơ chế của Hội đồng này vào ngày 7/3/2023. Hội đồng Hồng y cố vấn gồm 9 Hồng y, nên được gọi tắt là C9.

Hội đồng Hồng y cố vấn đã được ĐTC Phanxicô thành lập ngày 28/9/2013, gồm 9 Hồng y, để trợ giúp ngài trong việc điều hành Giáo hội Hoàn vũ và cải cách Giáo triều Rôma. Công việc cải cách Giáo triều Roma được thực hiện qua Tông hiến mới Praedicate Evangelium, được Đức Thánh Cha công bố vào ngày 19/3 vừa qua.

Khoá họp đầu tiên của Hội đồng C9 trước đây diễn ra vào ngày 1/10/2013 và khoá họp sau cùng vào tháng 12/2013, trong đó đặc biệt thảo luận về giai đoạn châu lục của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành.

Các thành viên

Các thành viên của tân Hội đồng Hồng y cố vấn gồm các Hồng y: Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh; Fernando Vergez Alzaga, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành Vatican; Fridolin Ambongo Angry, Tổng Giám mục Kinshasa; Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay; Sean Patrick O’Malley, Tổng Giám mục Boston; John Joseph Omella Omella, Tổng giám mục Barcelona; Gerald Lacroix, Tổng Giám mục Québec; Jean-Claude Hollerich, Tổng Giám mục Luxembourg; Sergio da Rocha, Tổng Giám mục San Salvador de Bahia. Thư ký của Hội đồng là Đức Tổng Giám mục Marco Mellino, Giám mục hiệu tòa của Cresima.

Nguồn: Đài Vatican News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: