Truyền hình trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của ĐTC thứ Tư 26/4

26/04/2023

8:50 giờ Roma ; 14:50 giờ Việt Nam.

Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp
Buổi Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha
tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 26/04/2023.

Múi giờ:
– Giờ Roma: 8:50
– Giờ Việt Nam: 14:50

Nguồn: Đài Vatican News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: