Hội đồng Hồng y cố vấn chú trọng đến việc toàn thể Giáo hội cần hợp tác xây dựng hòa bình

27/04/2023

Trong khoá họp kéo dài trong hai ngày 24 và 25/4/2023, Hội đồng Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha – nhóm C9 – đã tập trung vào hai chủ đề chính là “các tình cảnh chiến tranh và xung đột mà nhiều nơi trên thế giới gặp phải” và “toàn thể Giáo hội cần cùng nhau hợp tác để xây dựng hòa bình”.

Tuyên bố của Phòng Báo chí Tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã có mặt tại các cuộc họp vào ngày 24 và 25/4/2023, với sự tham dự của tất cả các thành viên của Hội đồng và Tổng Thư ký của Hội đồng.

Chiến tranh và xây dựng hoà bình

Tuyên bố viết: “Trọng tâm của cuộc thảo luận là các tình huống chiến tranh và xung đột mà nhiều nơi trên thế giới đang phải đối mặt và nhu cầu về một nỗ lực thống nhất để xây dựng hòa bình từ phía toàn thể Giáo hội.”

Thượng Hội đồng và việc cải cách 

Ngoài chủ đề chiến tranh và xây dựng hòa bình, nhóm C9 còn thảo luận về các chủ đề khác như “tình hình chính trị xã hội và giáo hội của các khu vực ở nơi các Hồng y hoạt động mục vụ”, “việc chuẩn bị cho đại hội của Thượng Hội đồng vào tháng 10” và “việc thực hiện Tông hiến Praedicate Evangelium về cải cách giáo triều Roma”, được ban hành vào ngày 19/3 năm ngoái (2022). Đặc biệt, thông cáo cho biết, các Hồng y tập trung chú ý đến nỗ lực “áp dụng, ở các cấp độ khác nhau, công việc cải cách được thực hiện trong Giáo triều Roma.”

Khoá họp kế tiếp của nhóm C9 được dự trù vào tháng 6 năm nay. (CSR_1642_2023)

Hồng Thủy 

Nguồn: Đài Vatican News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: