Phụng Ca Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm A – Lễ Chúa Chiên Lành

28/04/2023

Xin nhấn vào tên các bài hát để xem hoặc tải file PDF về máy tính:

Nhập lễ:

=> Chúa Nhật 4 Phục Sinh

=> Tình thương Chúa

Đáp ca:

=> Thánh vịnh 22 (Hùng Lân)

=> Thánh vịnh 22 (Lm. Kim Long)

=> Thánh vịnh 22 và Alleluia (Lm. Huy Hoàng)

Dâng lễ:

=> Tấm bánh đời con

=> Thân lúa miến

Hiệp lễ:

=> Chúa Chiên nhân lành

=> Mục tử nhân lành (Têrêsa)

=> Mục tử nhân lành (Vũ Đình Ân)

Tạ lễ:

=> Lời nguyện truyền giáo

=> Giờ đây Chúa sai tôi

Nguồn: Ban Thánh Nhạc TGP Huế

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: