Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ tư tuần 4 Phục Sinh.

THÁNH PHILÍPPHÊ và THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 15, 1-8

“Chúa hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ”.

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng mà tôi đã rao giảng cho anh em, và anh em đã lãnh nhận và đang tin theo, nhờ đó anh em được cứu độ, nếu anh em tuân giữ lời lẽ tôi đã rao giảng cho anh em, bằng không anh em đã tin cách vô ích.

Tôi đã rao truyền cho anh em trước tiên điều mà chính tôi đã nhận lãnh: đó là Ðức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng theo như lời Thánh Kinh. Người được mai táng và ngày thứ ba Người đã sống lại đúng theo như lời Thánh Kinh. Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi sau với mười một vị. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em trong một lúc; nhiều người trong số anh em đó hãy còn sống tới nay, nhưng có vài người đã chết. Thế rồi Người hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ. Sau cùng, Người cũng hiện ra với chính tôi như với đứa con đẻ non.

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 18, 2-3. 4-5

Ðáp: Tiếng chúng đã vang cùng trái đất (c. 5a).

1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, thanh không kể ra sự nghiệp tay Người. Ngày này nhắc nhủ cho ngày khác, đêm này truyền tụng cho đêm kia.

2) Ðây không phải lời cũng không phải tiếng, mà âm thanh chúng không thể lọt tai. Nhưng tiếng chúng đã vang cùng trái đất, và lời chúng truyền ra khắp cõi địa cầu.

ALLELUIA: Ga 14, 6b và 9c

All. All. – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Hỡi Philipphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha Thầy”. – All.

PHÚC ÂM: Ga 14, 6-14

“Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin, Thầy sẽ làm cho”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”.

Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Philipphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha?’ Con không tin Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm.

Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.

Ðó là lời Chúa.

1.    Làm những việc lớn hơn nữa–Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

Sau khi ông Tôma hỏi Thầy Giêsu về đường (Ga 14, 5), 

thì ông Philípphê lại xin Thầy cho các môn đệ thấy Chúa Cha (c. 8). 

Không rõ Philípphê muốn thấy Thiên Chúa theo kiểu nào, 

bởi lẽ theo niềm tin chung của người Do thái 

không ai thấy Thiên Chúa chí thánh mà sau đó còn sống được (x. Xh 33, 20). 

Dù sao khát vọng được thấy Thiên Chúa là ước mơ chính đáng. 

Thiên Chúa đã thỏa mãn ước mơ

mà Ngài đã đặt vào lòng con người. 

Nơi Đức Giêsu, là Ngôi Lời nhập thể và là Con Thiên Chúa, 

chúng ta có thể thấy được Thiên Chúa bằng mắt phàm. 

“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (c. 9). 

Nhìn ngắm khuôn mặt Thiên Chúa nơi Đức Giêsu 

chúng ta chẳng những không phải chết, nhưng được sống. 

Theo quan niệm của người Do Thái, 

sứ giả là đại diện trọn vẹn cho người sai mình. 

Đức Giêsu đã là sứ giả cho Cha một cách tuyệt vời. 

Ngài là một với Thiên Chúa, Đấng sai Ngài: 

“Thầy ở trong Chúa Cha, và Chúa Cha ở trong Thầy” (c. 11). 

Các lời Ngài nói, Ngài không tự mình nói. 

Các việc Ngài làm, Ngài không tự mình làm. 

“Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, 

chính Người làm những việc của mình” (c. 10). 

Nhìn những việc Đức Giêsu làm, chúng ta nhận ra đó là việc của Cha. 

Cha làm việc của Cha qua Con của mình là Đức Giêsu. 

“Ai tin vào Thầy, người đó sẽ làm được những việc Thầy làm. 

Người đó còn làm được những việc lớn lao hơn nữa, 

bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha” (c. 12). 

Chúng ta vẫn ở trong mùa Phục sinh, mùa của sự sống chiến thắng. 

Đức Giêsu đã về với Chúa Cha và được vào trong vinh quang. 

Khi tin vào Ngài, khi gắn bó với một Đấng phục sinh quyền năng như thế, 

chúng ta có thể làm được những điều như Ngài đã làm: 

trừ quỷ, chữa bệnh, hoàn sinh kẻ chết (Mc, 16, 17-18; Cv 9, 34.40). 

Và như Đức Giêsu, điều vĩ đại

mà chúng ta có thể làm cho thế giới hôm nay 

là yêu thương, yêu như Thầy đã yêu, yêu đến hiến mạng. 

Hãy mạnh dạn nhân danh Đức Giêsu mà xin, 

vì biết thế nào Ngài cũng làm cho người gắn bó với Ngài. 

Tất cả để Cha được tôn vinh nơi Con (c. 14). 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, 

xin cho con biết con, 

xin cho con biết Chúa. 

Xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa, 

quên đi chính bản thân, 

yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa. 

Xin cho con biết tự hạ, 

biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa. 

Ước gì con biết hãm mình và sống trong Chúa. 

Ước gì con biết nhận từ Chúa 

tất cả những gì xảy đến cho con 

và biết chọn theo chân Chúa luôn. 

Xin đừng để điều gì quyến rũ con, ngoài Chúa. 

Xin Chúa hãy nhìn con, để con yêu mến Chúa. 

Xin Chúa hãy gọi con, để con được thấy Chúa. 

Và để con hưởng nhan Chúa đời đời. Amen. (Thánh Âu-Tinh)

Suy niệm: 2 (Giáo Phận Phú Cường).

Trong tình yêu Thiên Chúa, ơn gọi của mỗi người là một huyền nhiệm. Và bởi đó, khi Chúa kêu gọi, tuyển chọn, và cất nhắc ai trong sứ vụ hay ơn gọi nào, thì tất cả là do bởi tình yêu vô bờ bến và nhưng không của Ngài. Đó là một huyền nhiệm. Hai thánh tông đồ Philipphê và Giacôbê mà hôm nay Giáo hội mừng lễ kính, là một trường hợp cụ thể để minh chứng điều đó. Lời ca nhập lễ ngày lễ hôm nay diễn tả như thế này: “Đây là những vị thánh, Chúa đã lấy tình thương chân thành mà tuyển chọn và đã cho các ngài được vinh quang muôn thuở”. 

Vì yêu thương Chúa đã mời gọi hai ngài, và cả hai đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu. Và vì thế, cuộc đời, sứ vụ và mọi khả năng của các ngài đều chỉ theo Chúa, sống cho Chúa, hướng về Chúa và giới thiệu, làm chứng cho Chúa mà thôi.

Chúng ta thấy rõ điều ấy nơi hành trình đức tin và sứ vụ tông đồ của hai thánh mà chúng ta mừng lễ hôm nay:

Với thánh Philipphê, ngài đã theo thánh Gioan tiền hô và sau này trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Thánh Philipphê quê ở Betsaiđa cùng quê với thánh Phêrô và Anrê, một làng quê trên bờ biển Tibêria. Thánh Philipphê đã giới thiệu cho Nathan biết Đấng Cứu Thế đã đến và dẫn Nathan đến gặp Chúa Giêsu.

Thánh Philipphê là người trung gian giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người: vừa khi được Chúa Giêsu kêu gọi đã tin vào Chúa Giêsu và tìm Nathanael để giới thiệu về Chúa Giêsu cho Nathanael cũng được diễm phúc làm môn đệ Chúa. Khi những ngườI Hy Lạp muốn gặp Chúa Giêsu, chính Philipphê cùng Andrê dẫn họ đến với Chúa Giêsu. Chính ngài cũng xin Chúa Giêsu cho ngài và các tông đồ thấy Chúa Cha (x. Ga 14,7-9). Chính Philiphê trong bữa Tiệc ly đã xin Chúa Giêsu cho thấy Cha của Người: “Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha. Và như thế là chúng con mãn nguyện rồi” . Chúa Giêsu trả lời: “Anh Philipphê. Ai xem thấy Thầy là thấy Cha của Thầy” (Ga 14,6-9).

Sau khi Chúa về trời, được Chúa Thánh Thần tác động, đổi mới, thánh Philipphê đã rao giảng, loan báo Tin mừng và giới thiệu Chúa Kitô cho toàn thể dân thành Sitti. Rồi thánh nhân đến rao giảng cho dân Hiêrapolis, xứ Rigie. Cuối cùng, thánh nhân được phúc tử đạo, bị đóng đinh vì danh Chúa Kitô.

Còn với thánh Giacôbê tông đồ, chúng ta biết rằng: sau khi Chúa Giêsu về trời ngài đã lên tiếng cho những người ngoại giáo được gia nhập Kitô giáo mà không phải cắt bì (Cv 15, 13 -21). Ngài đã đem nhiều người Do Thái và cả dân ngoại trở về chính đạo…

Như thế, với mỗi chúng ta ngày hôm nay, dù đang ở trong ơn gọi, bậc sống nào: giám mục, linh mục, tu sĩ hay người giáo dân… thì chúng ta cũng phải ý thức điều này là: ơn gọi của mỗi người chúng ta là một huyền nhiệm, mà ngang qua đó Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng, không có giới hạn và không cần điều kiện.

Bởi đó, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở nên như hai vị thánh hôm nay là: biết sống một cuộc đời biết ơn, biết dùng mọi khả năng Chúa trao ban để chỉ theo Chúa, sống cho Chúa, hướng về Chúa và giới thiệu, làm chứng cho Chúa mà thôi.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết sống một cuộc đời biết ơn, dùng mọi khả năng để theo Chúa, sống cho Chúa, hướng về Chúa và giới thiệu Chúa cho mọi người. Xin Chúa giúp chúng con trở nên những chứng nhân cho Chúa trước mặt mọi người chúng con gặp gỡ bằng lời nói hay bằng việc làm. Xin cho chúng con biết sống hiệp thông với nhau trong gia đình, họ đạo vì Chúa Giêsu; có khả năng chia sẻ với mọi người vì lòng yêu mến Chúa, biết làm cho gia đình mình hạnh phúc, xã hội được công bình và trật tự. Amen. 

12. Hãy là trung gian của Chúa–Huệ Minh

Hôm nay cùng với Giáo Hội ta mừng kính hai thánh Tông đồ Philipphê và Giacôbê. Hai vị thánh này xuất thân từ Bếtsaiđa, cùng quê với Phêrô và Anrê thuộc nhóm môn đệ của Gioan Tẩy Giả, và trở thành những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu.

Nếu như Giacôbê tiền là anh của Gioan, là con của ông Dêbêđê, thì Giacôbê chúng ta mừng kính hôm nay là Giacôbê hậu, con của ông Anphê. Tiền và hậu chỉ sự phân biệt chứ không nói lên đặc tính gì quan trọng.

Còn thánh Philipphê là người đã giới thiệu ông Nathanaen cho Chúa Giêsu; đồng thời cũng là người giới thiệu nhóm người Hy Lạp khi họ xin được gặp Chúa Giêsu.

Hai vị thánh được Giáo Hội mừng kính hôm nay nếu chỉ dựa trên những gì Sách Thánh nói, thì không có gì nổi trội đặc biệt. Thế nhưng, họ đã được chọn làm Tông đồ của Chúa, chứng tỏ nơi tâm hồn các ông đã có sẵn lòng nhiệt thành và sự sốt sắng đáp trả khi được ơn kêu gọi. Với thánh Philipphê khi xin Chúa: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện”; và thánh Giacôbê, vị Tông đồ được sánh bước với Thầy và được thấy những việc Chúa làm. Như thế đủ thấy các ngài được chọn là để thấy, để nghe, để ra đi và để làm chứng cho chính Chúa.

Ta thấy con đường làm chứng cho Chúa chính là Con Đường Giêsu và Con Đường Giêsu đã được khẳng định rõ nét qua lời nói và hành động của Chúa trong những tháng năm trên trần thế. Người đời cho rằng của cải đời này là sự đảm bảo cho cuộc sống thì Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Đồ ngốc! Nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn sẽ về tay ai?” (Lc 12, 20). Con người cứ lo kiếm tìm danh lợi thú trần gian, Chúa Giêsu lại đến trần không một nơi gối đầu để phục vụ và hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Con người đối xử với nhau bội bạc, vô tình, tàn nhẫn; Chúa Giêsu đến với mọi người bằng tình yêu và chân thành: “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10). Con người những tưởng đã tha thứ đủ khi tha đến bảy lần thì Chúa Giêsu dạy phải tha thứ đến bảy mươi lần bảy. Con người vô ơn quên tình yêu Thiên Chúa, bất tuân lệnh Thiên Chúa; Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha và thực thi mọi phán quyết của Thiên Chúa: “Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10, 9).

Nhờ sự cảm nghiệm của bản thân mình về đức tin chúng ta sẽ cảm nghiệm thẩm sâu toàn diện Tin Mừng Thánh Gioan kết hợp với những khuynh hướng hiện đại cũa chúng ta. Các bạn trẻ chúng ta đã cảm nghiệm được những điều thích thú trong sách của Thánh Gioan, thì cần đào sâu những cuộc đàm thoại trong Tin Mừng của Thánh Gioan để khởi đi từ câu thứ nhất: “Hãy theo tôi mà Thánh Philíp chắc chắn đã thấm thía với tất cả ý nghĩa thâm sâu của câu đó, để rồi: “Thấy Thầy, là thấy Cha” “Thế là được mãn nguyện”.

Nhìn lại cuộc đời Thánh Philípphê, ta thấy Ngài được số đông lương dân xúm lại hỏi han Ngài, xin Ngài cho họ xem Đấng Cứu Thế. Sau khi Chúa về trời, được Chúa Thánh Thần tác động, đổi mới, thánh Philípphê đã rao giảng, loan báo Tin Mừng và giới thiệu Chúa Kitô cho toàn thể dân thành Sitti. Rồi Thánh Nhân đến rao giảng cho dân Hiêrapoli, xứ Rigie và cũng như Thầy mình, Ngài được phúc tử đạo, bị đóng đinh vì danh Chúa Kitô. Xác thánh nhân được dân chúng mai táng ở Rigie, sau đó được cải táng về Roma, chôn cất cạnh thánh Giacôbê.

Tên của Thánh Philip được ghi rất sớm trong Tin Mừng của Thánh Gioan. Ngài được kể là Tông Đồ thứ tư cùng với Thánh Gioan và hai Thánh Anrê và Phêrô dân thành Betsaida xứ Galilê (Ga 1, 43-44), Ngài giới thiệu mấy người Hy Lạp xin gặp Đức Giê-su (12, 21), trước khi làm phép lạ bánh hóa nhiều, Đức Giêsu hỏi Ngài: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn?… Ngài đáp: thực có mua đến 200 đồng bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút (6, 5-7) và ở bữa tiệc ly, Philíp nói: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện”. (14, 8). Người ta cho rằng Philíp sống hiện thực, giống như những người tiến bộ khoa học thời chúng ta: ông sống theo kinh nghiệm nên đòi được xem, sờ, cảm thấy Chúa Cha, cùng với óc tính toán của ông: có mua đến hai trăm đồng bạc bánh cũng chẳng đủ mỗi người một chút!

Thánh Philipphê thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế chúng con mãn nguyện” (Ga 14,8). Ước muốn của Thánh Philipphê cũng chính là niềm khát khao của con người mọi thời vì: “chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,1).

Thế cho nên ta thấy dọc dài thời gian, xuất hiện rất nhiều bậc hiền nhân đưa ra những phương cách, lời hay ý đẹp để giúp con người thấu đạt Thượng Đế. Nhưng không một ai đưa con người đến được với Thiên Chúa; ngoại trừ Chúa Giêsu – Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Chúa Giêsu xuất phát từ Thiên Chúa, là dung nhan lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Chúa biết cách nói về Thiên Chúa, dạy cho con người chân lý yêu thương đích thực. Hơn hết, Chúa Giêsu chính là Con Đường để con người bước vào sự sống của Thiên Chúa.

Thánh Giacôbê hậu là anh em họ với Chúa Giêsu.Sở dĩ gọi Ngài là Giacôbê hậu để dễ phân biệt với thánh Giacôbê con ông Alphê. Thánh nhân trở thành giám mục tiên khởi cai quản thành Giêrusalem. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã hiện ra với Ngài và chính Ngài đã viết một bức thư còn lưu lại trong Tân Ước. Thánh nhân luôn trung thành với đức tin, bảo vệ Giáo Hội và vững tay chèo vững tay lái trên ngai giám mục. Vì ghen tương, đố kỵ, thánh nhân bị bọn biệt phái và một số người cứng lòng, ngạo mạn tố cáo và kết án. Thánh nhân bị bọn chúng bắt, đưa lên nóc nhà thờ, xô Ngài xuống đất và ném đá Ngài cho đến chết. Trước khi lià cõi đời, thánh nhân đã quì gối cầu nguyện, xin Chúa tha thứ cho những kẻ thù hãm hại mình.

Chúa Giêsu là Đường Hoàn Hảo mà Chúa Cha gửi đến cho con người với tất cả lòng thương xót. Chúa đã chết trên thập giá để cứu độ con người: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu” (Ga 8,12). Và Chúa Giêsu đã Phục Sinh để minh chứng lời Chúa nói là chân thật: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân” (Lc 24, 46-47).

Nhìn lại cuộc đời của hai thánh tông đồ Philípphê và Giacôbê, ta thấy hai cuộc đời này nói lên tình yêu thương vô biên của Chúa. Chúa đã mời gọi hai Ngài và tất cả hai Ngài, đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu. Thánh Philípphê ở Betsaiđê cùng quê với thánh Phêrô và Anrê, một làng quê trên bờ biển Tibêriát. Thánh Philípphê đã theo thánh Gioan tiền hô và sau này trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Thánh Philípphê đã bảo cho Nathan biết Đấng Cứu Thế đã đến và dẫn Nathan đến gặp Chúa Giêsu. Tin Mừng đã thuật lại những sự liên hệ mật thiết giữa Chúa Giêsu và thánh Philípphê. Trước khi Chúa Giêsu làm phép lạ cho bánh và cá hóa nên nhiều, Ngài đã thử hỏi xem Philíphê có tìm đâu ra thức ăn cho số đông người ăn hay không? Chính Philíphê trong bữa tiệc ly đã xin Chúa cho thấy Cha của Ngài: ”Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha. Và như thế là chúng con mãn nguyện rồi”. Chúa Giêsu trả lời: “Anh Philípphê. Ai xem thấy Thầy là thấy Cha của Thầy” (Ga 14, 6-9 ).

Là những môn đệ Tin theo Chúa Giê-su và sau khi được mặc khải, thánh Philipphê đã tiếp tục sứ mệnh làm “trung gian” cho Thiên Chúa khi đem ông Nathanaen (Ga 1, 45-51) và những người Hy-lạp (Ga 12, 20-36) đến với Chúa Giê-su để được gặp và nghe lời Người giảng dạy. Thánh Philipphê còn cùng các môn đệ thực thi sứ vụ làm “trung gian” cho Thiên Chúa bằng cách đi khắp nơi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo và làm phép Rửa cho những người tin (Mc 16,15-16).

Nhân dịp mừng lễ hai thánh tông đồ Philípphê và Giacôbê, ta xin Chúa thương nhận lời các Ngài cầu thay nguyện giúp mà cho chúng ta biết thông phần vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu để được chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa muôn đời (Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Philípphê và Giacôbê, tông đồ ). Và rồi mỗi Kitô hữu chúng ta hôm nay cũng được kêu mời làm “trung gian” cho Thiên Chúa. Qua Bí tích Thanh tẩy, mỗi Kitô hữu phải sống sao để nói với người khác rằng: “Ai thấy tôi là thấy Đức Kitô” và “ai thấy Đức Kitô là thấy Thiên Chúa Cha”.

14. Thánh Philipphê, Tông đồ (Ga 14, 6-14)–Lm. Giuse Đinh Lập Liễm

Qua lời Đức Giêsu đã khẳng định, con người chúng ta phải có thái độ tin hay không tin nhận.

– Tin Chúa sẽ mang lại ánh sáng soi cho cuộc đời của mình.

– Từ chối không tin, con người tự kết án mình: không tin là sống trong bóng tối.

Theo thánh Philipphê, tin thì phải xem thấy Chúa Cha, nên Chúa Giêsu tuyên bố một chân lý quan trọng: Ngài là Con Thiên Chúa và đồng bản tính với Thiên Chúa: “Thầy ở trong Chúa và Chúa Cha ở trong Thầy” (Ga 14, 11), để rồi “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14, 9).

Chúa Cha và Chúa Con hợp đồng công tác “Cha tôi làm việc liên lỉ, tôi cũng làm như vậy” (Ga 5, 17): xem những việc lành thì nhận ra Chúa nhân lành, như Chúa đã giải thích cho dân Do thái: “Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy các ông sẽ biết thêm rằng: Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha” (Ga 10, 37-38).

*Xin bấm vào đọc Kinh Phụng Vụ.

*Xin bấm vào nghe chia sẽ Lời Chúa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: