Phụng Ca Thánh Lễ Chúa Nhật V Phục Sinh năm A

04/05/2023

Xin nhấn vào tên các bài hát để xem hoặc tải file PDF về máy tính:

Nhập lễ:

=> Ngợi ca

=> Chúa Nhật 5 Phục Sinh

Đáp ca:

=> Thánh vịnh 32 (Gm. Nguyễn Văn Hòa)

=> Thánh vịnh 32 (Lm. Kim Long)

=> Thánh vịnh 32 và Alleluia (Lm. Huy Hoàng)

Dâng lễ:

=> Hiến lễ đời con

=> Lễ dâng Phục Sinh

Hiệp lễ:

=> Chúa là con đường

=> Chúa là cuộc sống của con

Tạ lễ:

=> Mẹ đẹp tươi

=> Khải hoàn ca

Nguồn: Ban Thánh Nhạc TGP Huế

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: