Khóa bồi dưỡng Sư phạm Giáo lý tại Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế

05/05/2023

Đáp lại mong ước và thao thức của chị em trong Hội Dòng, Ban Giáo dục – Mục vụ đã tổ chức khóa Bồi Dưỡng Sư Phạm Giáo Lý tại Nhà Mẹ trong 3 ngày, từ 1-3/5/2023, dành cho 98 chị em tại các cộng đoàn vùng Huế và Gia Lai. Mục đích của khóa bồi dưỡng nhằm: bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sư phạm Giáo lý và mục vụ hôn nhân cho chị em, cũng như áp dụng một số trò chơi, bài hát hỗ trợ dạy Giáo lý hiệu quả.

Chương trình trong 3 ngày được xếp đặt cách hợp lý với đầy đủ nội dung chương trình khóa bồi dưỡng.

Trong những giây phút đầu tiên của khóa học là sự chào thăm cũng như những nhắc nhở, quy định chung trong những ngày học của Chị Đặc trách Ban Giáo dục – Mục Vụ và Chị Trưởng ngành Mục vụ.

Tiếp đó là sự chia sẻ của Chị Tổng Phụ Trách với những thao thức và điểm nhấn về Ơn gọi và sứ mạng của người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm là giáo dục đức tin. Chị mời gọi chị em tự huấn luyện và đào tạo mình trở nên những chuyên viên cho sứ mạng cao quý này.

Dịp bồi dưỡng này chị em được Cha Barnaba Trần Đình Phục, Chưởng ấn Tổng Giáo phận Huế giúp Giáo luật về Hôn nhân để chị em thêm những kiến thức căn bản hầu tự tin hơn trong quá trình phục vụ tại các Giáo xứ.

Bên cạnh đó, chị em còn được Cha Đaminh Phan Hưng, Tổng Thư ký Hội đồng Mục vụ TGP Huế giúp về Sư phạm Giáo lý. Các tham dự viên đã được chia thành 8 nhóm để cùng làm việc nhóm chung, mỗi nhóm soạn giáo án cho một tiết học Giáo lý theo hướng dẫn của giáo trình. Sau đó sẽ có 2 nhóm được rút thăm ngẫu nhiên lên tiết dạy với sự hiện diện của Cha giáo và các chị Ban giám khảo. Qua 2 tiết dạy mẫu, Cha hướng dẫn nhận xét chị em nắm rõ phương pháp và trình bày nội dung tiết học khá, sáng tạo, …mặc dù cũng còn có một số giới hạn nhỏ, nhưng nhìn chung chị em đã làm rất tốt.

Dịp này, Chị Đặc trách Ban Giáo dục – Mục vụ cũng giúp chị em nhìn lại cách mà Con Đức Mẹ Vô Nhiễm sống Sứ mạng giáo dục đức tin qua dòng thời gian, để như một hoài niệm và tri ân Đức Cha sáng lập, Cha Bề Trên tiên khởi cùng quý Chị Tiền bối về di sản các ngài để lại trong hơn 100 năm qua. Giúp nhau xác tín hơn về ơn gọi và sứ mạng của mỗi cá nhân và Hội dòng, hầu yêu mến Hội dòng hơn, trung thành và năng động hơn nữa trong trách nhiệm mình đang lãnh nhận.

Và cuối cùng chị em chia sẻ cho nhau những kỹ năng sinh hoạt, các hoạt động, các băng reo, trò chơi để giúp dạy Giáo lý hiệu quả hơn.

Trong những ngày học, chị em đã rất nhiệt thành, thể hiện sức năng động cũng như cố gắng để trau dồi các kiến thức, kỹ năng để mang lại nhiều hiệu quả tốt hơn cho quá trình dạy Giáo lý.

Khóa học khép lại với rất nhiều niềm vui của chị em và lòng biết ơn đối với Hội Dòng đã yêu thương, quan tâm và tạo điều kiện để chị em có cơ hội học hỏi thêm kiến thức cần thiết. Tri ân quý Cha giáo đã tận tình chia sẻ, giúp chị em tiếp thu được những điều mới.

Ước mong việc phục vụ của chị em về Giáo lý tại nhiệm sở đạt được kết quả như Chúa muốn.

Ban Giáo dục – Mục vụ, FMI

Xin xem thêm một số hình ảnh:

001_SuPham_GiaoLy_01052023
002_SuPham_GiaoLy_01052023
003_SuPham_GiaoLy_01052023
004_SuPham_GiaoLy_01052023
005_SuPham_GiaoLy_01052023
006_SuPham_GiaoLy_01052023
007_SuPham_GiaoLy_01052023
008_SuPham_GiaoLy_01052023
009_SuPham_GiaoLy_01052023
010_SuPham_GiaoLy_01052023
011_SuPham_GiaoLy_01052023
012_SuPham_GiaoLy_01052023
013_SuPham_GiaoLy_01052023
015_SuPham_GiaoLy_01052023
016_SuPham_GiaoLy_01052023
017_SuPham_GiaoLy_01052023
018_SuPham_GiaoLy_01052023
019_SuPham_GiaoLy_01052023
020_SuPham_GiaoLy_01052023
021_SuPham_GiaoLy_01052023
022_SuPham_GiaoLy_01052023
023_SuPham_GiaoLy_01052023
024_SuPham_GiaoLy_01052023
025_SuPham_GiaoLy_01052023
026_SuPham_GiaoLy_01052023
027_SuPham_GiaoLy_01052023
028_SuPham_GiaoLy_01052023
029_SuPham_GiaoLy_01052023
030_SuPham_GiaoLy_01052023

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: