ĐHY Scherer cám ơn lòng quảng đại hỗ trợ tài chính cho Toà Thánh của các tín hữu

09/05/2023

Trong một cuộc phỏng vấn của Vatican News, Đức Hồng Y Odilo Pedro Scherer, Tổng Giám Mục São Paulo, Brazil, thành viên Hội đồng Kinh tế cho biết về tình hình kinh tế của Toà Thánh, và bày tỏ lòng biết ơn các tín hữu trong việc hỗ trợ tài chính cho Toà Thánh để thi hành sứ vụ.

Hội đồng Kinh tế Toà Thánh được Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập ngày 24/2/2014, có nhiệm vụ giám sát việc quản lý kinh tế và các hoạt động quản trị và tài chính của các Bộ và cơ quan của Toà Thánh và Quốc gia Thành Vatican. Trong những ngày qua, cùng với các thành viên khác, Đức Hồng Y Odilo Pedro Scherer tham dự cuộc họp của Hội đồng này tại Roma.

Trả lời câu hỏi đầu tiên của phóng viên liên quan đến tình hình hoạt động hiện nay của Hội đồng Kinh tế, Đức Hồng Y Scherer cho biết, Hội đồng Kinh tế là một trong những cơ quan được Đức Thánh Cha thiết lập nhằm quản lý tài sản và kinh tế của Toà Thánh, nghĩa là phục vụ Bộ Kinh tế và Đức Thánh Cha. Hội đồng có nhiệm vụ giám sát và xem xét các vấn đề kinh tế và hoạt động của các cơ quan kinh tế của Toà Thánh, để đưa ra các hướng dẫn và lời khuyên cho những người phải quyết định, tức là Bộ Kinh tế và Đức Thánh Cha.

Các thành viên của Hội đồng Kinh tế nhóm họp 4 – 5 lần trong một năm, và mỗi lần đều có chương trình nghị sự, các vấn đề cần đánh giá. Từ các cuộc họp này, các hướng dẫn sẽ được trình cho Đức Thánh Cha.

Đi vào tình hình tài chính của Vatican, Đức Hồng Y nói: “Toà Thánh không phải là một đảo hạnh phúc trong một thế giới đang gặp khủng hoảng. Toà Thánh cũng gặp khó khăn trong việc đáp ứng những nhu cầu hàng ngày, và cuối năm ngân sách thường ở mức đỏ hoặc gần như thế. Tình trạng này không phải chỉ mới xảy ra trong thời gian này, và lòng quảng đại của các tín hữu và các tổ chức Giáo hội luôn là giải pháp cho vấn đề này”.

Ngài nhắc lại chính Giáo luật quy định các Giáo phận trên khắp thế giới giúp đỡ Toà Thánh, đặc biệt trong những tình huống rất cần thiết. Các Giáo phận thực thi tốt quy định này, qua việc quyên góp. Điều này thực sự giúp Toà Thánh trong các vấn đề kinh tế.

Ngọc Yến

Nguồn: Đài Vatican

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: