Caritas Huế họp triển khai định hướng của Đức TGM Giuse

11/05/2023

Sáng ngày 09/05/2023, với sự hiện diện của Cha Đaminh Phan Hưng, Tổng Thư ký Hội Đồng Mục Vụ TGP Huế; Cha Anrê Lê Minh Phú, Giám đốc Caritas Huế; quý Cha đặc trách Caritas các Hạt; Cha Bề trên Dòng Thánh Tâm, Cha đại diện Dòng Chúa Cứu Thế, Đan viện Thiên An; quý Nữ tu đại diện các Hội Dòng: Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Con Đức Mẹ Đi Viếng, Mến Thánh Giá Huế, Dòng Kín Cát Minh; cùng các trưởng tiểu ban Caritas Huế đã nhóm họp triển khai định hướng của Đức TGM Giuse cho Caritas Huế.

Cuộc họp đã diễn ra sôi nổi, với phần đóng góp ý kiến của quý Cha và quý Nữ tu cho bản quy chế Caritas Huế và bản phân công phân nhiệm.

Tất cả các tham dự viên đều hưởng ứng tích cực định hướng của Đức TGM Giuse cho hoạt động bác ái xã hội của Caritas Huế trong thời gian tới. Quý Cha và quý Hội Dòng đồng lòng và sẵn sàng đóng góp nhân sự để phát triển Caritas Huế ngày càng lớn mạnh, vươn mình ra toàn xã hội, đặc biệt nơi những người nghèo và những người bên lề xã hội.

Ban Truyền Thông Caritas Huế

Xin xem thêm một số hình ảnh:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: