Dòng Nữ Tỳ CGS Linh Mục: Khóa tìm hiểu ơn gọi

Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục Giáo Phận Xuân Lộc
BAN ƠN GỌI

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý Cha Chính Xứ, Quý Cha Phó Xứ và Quý Cha đặc trách ơn gọi các Giáo Hạt.

Trước hết Ban Ơn Gọi Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục chúng con kính chào quý Cha trong Tình Yêu của Chúa Giêsu Linh Mục.

Chúng con cám ơn quý Cha đã luôn đồng hành với chúng con trong lời cầu nguyện và trong việc giới thiệu Ơn Gọi cho Hội Dòng chúng con.

Kính thưa Quý Cha, vào dịp hè 2023 này, Hội Dòng chúng con tổ chức khóa tìm hiểu Ơn Gọi của Hội Dòng. Kính xin Quý Cha tìm kiếm, nuôi dưỡng và giới thiệu Ơn Gọi cho Hội Dòng chúng con. Nhờ đó Giáo Hội có thêm nhiều bạn trẻ sống đặc sủng của Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục và phục vụ trong cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội. Chúng con chân thành cám ơn quý Cha. (Kính xin Quý Cha chuyển đến các bạn trẻ nữ Thông Báo và Tờ Bướm giới thiệu Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục đính kèm)

Nguyện xin Chúa Giêsu Linh Mục luôn đồng hành, nâng đỡ quý Cha trong sứ vụ mục tử.

Hợp thỉnh

Nt. M. Lucia Nguyễn Thị Bích Ngọc Tổng Phụ Trách

Hố Nai, ngày 13 tháng 5 năm 2023 TM. Ban Ơn Gọi

Nt. M. Anna Nguyễn Thị Thanh Xuân

12g30: Nghỉ trưa
13g30: Thức
14g00: Soeur Phó Tổng Phụ Trách chia sẻ đề tài: Ơn Gọi Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục. 14g30: Giải lao – Chuẩn bị hành lý
15g00: Sinh hoạt theo Tổ.
15g30: Lên đường đến Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi.
16g45: Chào Đức Cha Giuse, Cha Quản Lý Trung Tâm và Quí Soeurs.

Nhận phòng – Vệ sinh cá nhân. 18g00: Cơm chiều – Tự do.

19g00: Gặp gỡ Giêsu (Chầu Thánh Thể tại Nhà nguyện Trung Tâm) 19g30:Tâm sự với Mẹ Núi Cúi (Riêng)
20g30: Nghỉ đêm.

CHÚA NHẬT NGÀY 23/7/2023

4g30: Thức – Vệ sinh cá nhân.
5g15: Cùng cầu nguyện bên Mẹ Núi Cúi
6g30: Điểm tâm.
7g30: Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo chia sẻ đề tài: Ơn Gọi.
8g30: Giải lao
9g00: Dự Thánh Lễ Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi (bên Linh Đài Mẹ Núi Cúi) 10g30: Cha Quản Lý Trung Tâm chia sẻ đề tài: Đức Mẹ Núi Cúi.
11g30: Cơm trưa.
12g30: Nghỉ trưa.
13g30: Thức.
14g00: Học hỏi về Phụng Vụ Thánh Lễ và Bí Tích Thánh Thể.
14g30: Giải lao.
14g45: Soeur Trưởng Ban Đào Tạo gặp các em.
15g15: Các em Chia sẻ cảm nghiệm.
15g45: Cảm ơn – Chia tay.

Hợp Thỉnh

Nt. M. Lucia Nguyễn Thị Bích Ngọc Tổng Phụ trách

Hố Nai, ngày 13 tháng 5 năm 2023 TM. Ban ơn gọi

Nt. M. Anna Nguyễn Thị Thanh Xuân (Trưởng Ban)

Click vào link bên dưới để tải file:
  File 1
  File 2

Click to access viewpdf.php

Click to access viewpdf.php

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: