Truyền hình trực tiếp buổi Tiếp kiến chung thứ Tư 17/5

16/05/2023

Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp buổi Tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 17/05/2023.

Múi giờ:
– Giờ Roma: 8:50
– Giờ Việt Nam: 14:50Nguồn: Đài Vatican News

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: