Giáo Hội Hiện Thế – Thời Khoảng 15-17/5/2023

Trọng kính Cộng Đồng Dân Chúa, 

Ngày mai, Thứ Năm ngày 18/5/2023, đúng 40 ngày sau Lễ Phục Sinh, là Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên về cùng Cha của Người, Đấng đã sai Người.

Người về Trời, nhưng đồng thời Người vẫn ở cùng Giáo Hội của Người cho đến tận thế để, qua Giáo Hội và nhờ Giáo Hội là Nhiệm Thể của mình, 

Người ban phát ơn cứu độ của Người qua Chứng Từ thương xót của Giáo Hội và nhất là bằng các Bí Tích Thánh được Giáo Hội cử hành nhân danh Người.

Ngoài ra, Người vẫn tiếp tục Vượt Qua nơi lịch sử của loài người, ở chỗ, Người chịu khổ nạn nơi các nạn nhân thời cuộc và tử nạn nơi các phạm nhân thời cuộc,

nhưng đồng thời Người cũng phục sinh nơi các tâm hồn bác ái yêu thương cùng với những bàn tay chia sẻ và phục vụ anh chị em nạn nhân thời cuộc của họ.

Theo chiều hướng Vượt Qua và Thăng Thiên của Chúa Kitô, chúng ta cùng nhau theo dõi Giáo Hội Hiện Thế trong 3 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI

Tiếp kiến chung thứ Tư 17/5/2023 – ĐTC Phanxicô: Tình yêu Chúa Kitô thúc đẩy Thánh Phanxicô Xaviê rao giảng về Chúa

Chứng tá chia sẻ với người vô gia cư của bạn trẻ 15 tuổi, Óscar Proc Blanchart

ĐHY Tagle nói về lòng yêu mến của các tín hữu Trung Quốc đối với Người Kế vị

ĐHY Parolin hành hương Đền thánh Đức Mẹ Fatima

Các Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi bảo vệ tính thánh thiêng của sự sống

Các Giám mục Tây Ban Nha: Xem phá thai là quyền có nghĩa là xem thai nhi là người

HIỆN THẾQuyền lực mềm của Giáo hoàng hóa giải được xung đột Nga – Ukraine?

Đêm nín thở của người Kiev dưới mưa tên lửa Nga

Báo động bài báo khoa học giả tràn lan

Làm ra ChatGPT, giờ lại lo lắng về hậu quả khó lường

Bé 13 tuổi bắn ná cao su cứu em khỏi kẻ bắt cóc

Miến Điện: Hơn 400 người chết vì lốc xoáy


Bão mạnh sắp ập vào Myanmar và Bangladesh, 400.000 người sơ tán

— 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHoTgLZwEORMqJ%2Bu_QmM0v%2BFw4bvYhXAu60jsuTyWaRxrg%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: