Phụng Ca Lễ Chúa Thăng Thiên 2023

19/05/2023

Xin nhấn vào tên các bài hát để xem hoặc tải file PDF về máy tính:

Nhập lễ:

=> Chúa lên trời

=> Mừng Chúa lên trời (Thư Sinh)

=> Mừng Chúa lên trời (Thiên Duyên)

=> Ngày vinh quang về trời

Đáp ca:

=> Thánh vịnh 46 (Hải Triều)

=> Thánh vịnh 46 và Alleluia (Viết Chung)

=> Thánh vịnh 46 (Kim Long)

=> Thánh vịnh 46 và Alleluia (Lm. Kim Long)

Dâng lễ:

=> Dâng Chúa đất trời

=> Lời trầm hương

=> Xin dâng

Hiệp lễ:

=> Chúa đã lên trời

=> Chúa về trời

=> Sao còn đứng nhìn

=> Chúa về trời con vào đời

Tạ lễ:

=> Sai đi

=> Đừng đứng đó

Nguồn: Ban Thánh Nhạc TGP Huế

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: