VIỆC RỬA TỘI CHO TRẺ NHỎ

 
1. Ý Nghĩa

Theo Sách Giáo lý của Giáo hội Công Giáo, “Bí tích Rửa Tội là nên tảng của toàn bộ đời sống Kitô hữu, là cổng của đời sống thiêng liêng, và là cửa mở ra để lãnh nhận các bí tích khác. Nhờ Bí tích Rửa tội, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và được tái sinh làm con cái Chúa, được trở thành chi thể của Hội Thánh” (GLHTCG 1213).

2. Ai được lãnh bí tích Rửa tội?

“Tất cả và chỉ những người chưa chịu phép Rửa tội, mới có khả năng lãnh nhận bí tích Rửa Tội” (GLHTCG 1246).

3. Rửa tội cho nhi đồng

Vì được sinh ra với bản tính con người sa ngã và hoen ố do nguyên tội, các nhi đồng cũng cần được tái sinh trong bí tích Rửa Rội, để chúng được giải thoát khỏi quyền lực tối tăm và được đưa vào miền tự do của các con cái Thiên Chúa mà tất cả mọi người được mời gọi. Tính cách hoàn toàn nhưng không của ơn cứu độ được biểu lộ cách đặc biệt trong bí tích Rửa Tội cho các nhi đồng. Vì vậy Hội Thánh và cha mẹ em nhỏ, nếu không cho em được Rửa Tội ít lâu sau khi sinh, thì làm em thiệt mất ân sủng vô giá là được trở nên con cái Thiên Chúa” (GLHTCG 1250).

4. Nơi cửa hành bí tích Rửa tội

Theo Giáo luật, ngoài những trường hợp khẩn thiết (nguy tử) thì nơi dành riêng để ban bí tích Rửa tội là nhà thờ hoặc nhà nguyện. Và cũng theo luật Giáo hội thì chỉ người thành niên được rửa tội tại Giáo xứ của họ và cho nhi đồng tại nhà thờ giáo xứ của cha Mẹ chúng (GL 857).

Để xác định đâu là nhà thờ giáo xứ của mình, người Kitô hữu có thể dựa vào nơi mình có cư sở hay bán cư sở. Cư sở được thủ đắc do việc cư ngụ trong địa hạt của một giáo xứ hay ít ra của một giáo phận, với ý định sẽ ở đó vĩnh viễn, nên không có gì thay đổi, hoặc việc cư ngụ đã kéo dài năm năm trọn. Bán cư sở được thủ đắc do việc cư ngụ trong địa hạt của một giáo xứ hay ít ra của một giáo phận, với ý định sẽ ở đó ít là ba tháng nếu không có gì thay đổi, hoặc việc cư ngụ đã thực sự kéo dài suốt ba tháng (GL 102).

Do cư sở cũng như bán cư sở, mỗi người có cha sở và Đấng bản quyền của mình. Còn người nào không có cư sở hay bán cư sở, thì Cha sở hay Đấng Bản Quyền riêng của họ là cha sở hay Đấng Bản Quyền nơi người ấy hiện đang cư ngụ (GL 107).

Theo thư con trình bày, nếu con đang làm việc và sống tại Bến Cát, con có thể đến xin sự trợ giúp của cha xứ Bến Cát để được sinh hoạt tại giáo xứ, thì con cũng có quyền để hưởng nhờ sự chăm sóc mục vụ của các cha xứ Bến Cát, cách cụ thể là xin cho con của con được Rửa Tội nơi giáo xứ này.


LM. Gioan Lê Quang Tuyến
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: