Khánh thành Đài Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo xứ Tây Linh

23/05/2023

Ngày 22.5.2023, kỷ niệm 166 năm Thánh Micae Hồ Đình Hy về trời (22/05/1857), là một ngày đặc biệt cho Giáo xứ Tây Linh: Mừng Bổn Mạng Ban thường vụ Hội Đồng Giáo xứ – Khu vực Micae Hồ Đình Hy – Hội Vinh Sơn Phaolô và bổn mạng Thiếu Nhi Thánh Thể – Khánh Thành Đài Lòng Chúa Thương Xót.

Thánh Micae Hồ Đình Hy sinh năm 1808 tại Nhu Lâm, Tỉnh Thừa Thiên trong một gia đình quan chức. Cậu là con út trong 12 anh chị em. Khi ra làm việc, anh là một thơ lại bộ Công. Năm 20 tuổi, anh Hy kết hôn với cô Lucia Tân, sinh hạ được năm người con. Người con cả sau này đi tu, học tại Pénang (Malaysia), rồi thụ phong linh mục, đó là Cha Hồ Đình Thịnh.

Dần dần, vì thực hiện tốt mọi công tác được giao, ông được thăng lên chức Tham tá, hàm Lục phẩm. Dưới triều vua Tự Đức, rồi lên tới chức Thái Bộc, hàm Tam phẩm, đặc trách ngành dệt tơ lụa vải vóc trong cả nước. Uy tín quan ngày càng lớn và được vua tín cẩn. Nhà vua từng nhận định: “Trước đây chưa ai giữ chức ấy được hai năm cả. Cho đến nay, ta chưa có gì phải khiển trách ông ta. Có lẽ ta sẽ tăng lương cho xứng với việc của ông ấy nữa là khác.”

Dù làm quan dưới triều vua bách hại đạo, vị Thái bộc không ngại tỏ ra mình là người Công giáo. Trong nhà, quan đặt bàn thờ Chúa nơi xứng đáng, thắp đèn chưng hoa mỗi ngày.

Tháng 9 năm 1856, khi quân Pháp bắn phá cảng Đà Nẵng thì quan Thái bộc Hồ Đình Hy bị bắt. Triều đình lấy cớ ông đã gửi con đi học ở Pénang, nghĩa là có giao thiệp với nước ngoài. Ông bị giam tại Trấn phủ (Huế). Vua Tự Đức ra lệnh cho quân lính bằng mọi cách bắt ông nhận tội, bước lên Thập giá và kê khai các linh mục thừa sai hoặc Việt Nam, kể cả quân lính có đạo. Dù cương quyết không bỏ đạo, nhưng vì bị tra tấn quá đau đớn, ông có lỡ lời nói tên một số tín hữu, khiến cho 29 người bị bắt. Trong đó 8 người xuất giáo, còn 21 người kiên trung với đức tin, dù bị khắc trên má chữ “Tả đạo” và bị lưu đày. Cho rằng tất cả là do mình, ông khóc lóc xưng tội, xin Chúa thứ tha và kiên quyết dùng chính máu mình để rửa sạch lỗi lầm đó.

Một lần chính vua Tự Đức xét xử và khuyên ông giả bộ bước qua Thập giá. Ông thẳng thắn từ chối: “Tâu bệ hạ, đã 30 năm phục vụ dưới ba triều, lúc nào hạ thần cũng là người hết lòng yêu nước và trung với vua. Hạ thần cam chịu mọi cực hình để nên giống Đức Kitô, đền bù tội lỗi và chết thánh thiện.”

Ngày 30-04-1857, khi kết án tử hình quan Hồ Đình Hy, vua ghi chi tiết: “Hạ lệnh cho 5 quan triều đình và 15 binh sĩ dẫn y đi vòng quanh Thành Nội ba ngày. Khi đi ngang qua chợ và nơi công cộng, phải rao tội nó lên cho dân biết… Hơn nữa tại mỗi ngã ba đường, ta truyền đánh y thêm 30 trượng. Sau ba ngày như thế thì chém đầu nó. Có thế bọn Gia tô sẽ lấy làm tủi nhục mà lo sửa mình.” Tháng 5 năm đó, vào những ngày 15, 18 và 21 quân lính đã thi hành lệnh vua: dẫn quan Thái bộc qua các nẻo đường phố Huế, dừng lại đánh đòn ở hai nơi, tổng số 60 trượng mỗi ngày. Một người lính đi trước hô to: “Hồ Đình Hy, kẻ theo Tả đạo, đứa ngỗ nghịch bất hiếu với mẹ cha, chống lại luật lệ triều đình. Vì thế y bị kết án phải chết.” Bức chân dung “Này Là Người” (Chúa bị Philatô bêu ra nơi công cộng sau khi chịu đánh đòn và làm nhục) quả đã tái xuất hiện ở Việt Nam!

Sáng ngày 22/05/1857, ngài bị đưa ra pháp trường. Dân chúng tuôn đến xem rất đông. Dù lương hay giáo, họ bùi ngùi thương tiếc vị quan thanh liêm tốt bụng. Lúc qua cầu An Hòa, ông nói với lính rằng: “Đi xa làm chi, ở đây tôi có nhiều bạn hữu bà con.” Thế là thay vì đến cống Đốc Sơ, ông đã được xử ngay tại đó.

Quan Thái bộc Micae Hồ Đình Hy được nâng lên hàng chân phước ngày 02-05-1909 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-06-1988. Hài cốt thánh nhân hiện nay đang được lưu giữ tại nhà thờ Giáo xứ Tây Linh, Tổng Giáo phận Huế. Đó là một vinh dự lớn lao cho Giáo xứ Tây Linh.

Trong Thánh lễ kính Thánh Micae Hồ Đình Hy tử đạo hôm nay, có sự hiện diện của Cha Tổng Đại diện Antôn Dương Quỳnh, Cha Quản xứ Giuse Phan Văn Quyền, Cha Phêrô Nguyễn Quang Long, Cha GB. Trần Tuyến, Cha GB. Phạm Ngọc Hiệp, Cha Giuse Trần Hữu Đạt, Cha Gioakim Nguyễn Minh Tín, Cha Grêgôriô Nguyễn Đình Mỹ, quý Tu sĩ nam nữ và quan khách.

Trước khi đi vào Thánh lễ, cộng đoàn tham dự nghi thức làm phép Đài Lòng Chúa Thương Xót, Đồi Canvê và tượng Thánh Micae Hồ Đình Hy. Sau nghi thức làm phép, cộng đoàn long trọng Rước Kiệu Xương Thánh Micae Hồ Đinh Hy tiến vào nhà thờ. Đoàn người đi kiệu trên tay cầm nến sáng trong bầu khi linh thiêng trang trọng và hát bài ca hào hùng “Hạt Giống Trong Lòng Đất Mẹ. Những giọt máu rơi xuống lòng Đất Mẹ như hạt giống Nước Trời mong ngày đơm bông, Những hát giống xưa các ngài vun trồng này trở nên trái mộng nay nồng hương thơm.”

Thánh lễ tạ ơn là cao điểm Lòng Thương xót của Thiên Chúa dành cho nhận loại. Đài Lòng Chúa Thương Xót của Giáo xứ Tây Linh với mô hình là cuốn Kinh Thánh đang mở ra. Nội dung cuốn Kinh Thánh là Lòng Thương Xót của Chúa. Hai chữ Alpha và Omêga nói lên khởi đầu và cùng đích. Từ nguyên thủy đã có ngôi Lời và Ngôi Lời chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa là khởi đầu và cùng đích của vũ trụ và lịch sử nhân loại. Sân Đài Lòng Chúa thương xót hình bàn tay xòe ra để đón nhận, ôm ấp và xoa diu nỗi thương đau của con người.

Sau Thánh lễ, ông Giuse Võ Xuân Dũng – Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ, thay mặt cộng đoàn có lời tâm tình cảm tạ và cám ơn quý Cha, quý Tu sĩ và quý vị quan khánh.

Tạ ơn Chúa và cám ơn quý vị ân nhân trong và ngoài Giáo xứ đã dâng cúng bức tượng, tiền bạc, công sức và lời cầu nguyện giúp giáo xứ hoàn thành công trình Đài Lòng Chúa thương xót. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Micae Hồ Đình Hy, xin Chúa chúc lành và thưởng công bội hậu cho quý Cha và quý vị ân nhân.

Một bầu khí sinh động, cả giáo xứ hân hoan vui mừng, các em Thiếu Nhi Thánh Thể cắm trại – vui chơi và giáo xứ liên hoan văn nghệ nhân ngày có sự kiện đặc biệt này.

Ban Truyền Thông Giáo xứ Tây Linh

Xin xem thêm một số hình ảnh:

001_KhanhThanh_LCTX_22052023
002_KhanhThanh_LCTX_22052023
003_KhanhThanh_LCTX_22052023
004_KhanhThanh_LCTX_22052023
005_KhanhThanh_LCTX_22052023
006_KhanhThanh_LCTX_22052023
007_KhanhThanh_LCTX_22052023
008_KhanhThanh_LCTX_22052023
009_KhanhThanh_LCTX_22052023
010_KhanhThanh_LCTX_22052023
011_KhanhThanh_LCTX_22052023
012_KhanhThanh_LCTX_22052023
013_KhanhThanh_LCTX_22052023
014_KhanhThanh_LCTX_22052023
015_KhanhThanh_LCTX_22052023
016_KhanhThanh_LCTX_22052023
017_KhanhThanh_LCTX_22052023
018_KhanhThanh_LCTX_22052023
019_KhanhThanh_LCTX_22052023
020_KhanhThanh_LCTX_22052023
021_KhanhThanh_LCTX_22052023
022_KhanhThanh_LCTX_22052023
023_KhanhThanh_LCTX_22052023
024_KhanhThanh_LCTX_22052023
025_KhanhThanh_LCTX_22052023
026_KhanhThanh_LCTX_22052023
027_KhanhThanh_LCTX_22052023
028_KhanhThanh_LCTX_22052023
029_KhanhThanh_LCTX_22052023
030_KhanhThanh_LCTX_22052023
031_KhanhThanh_LCTX_22052023
032_KhanhThanh_LCTX_22052023
033_KhanhThanh_LCTX_22052023
034_KhanhThanh_LCTX_22052023
035_KhanhThanh_LCTX_22052023
036_KhanhThanh_LCTX_22052023
037_KhanhThanh_LCTX_22052023
038_KhanhThanh_LCTX_22052023
039_KhanhThanh_LCTX_22052023
040_KhanhThanh_LCTX_22052023

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: