Truyền hình trực tiếp Buổi Tiếp kiến chung thứ Tư 24/5

23/05/2023

Múi giờ: 8:50am giờ Roma; 2:50pm giờ Việt Nam

Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phanxicô, tại Quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Tư ngày 24/05/2023.

Các múi giờ:
– Giờ Roma: 8:50
– Giờ Việt Nam: 14:50

Nguồn: Đài Vatican News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: