Huấn từ của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng nhân Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 57

Khanh

 23/05/2023

 354

Huấn từ của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 57 (20.05.2023) tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn…

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI
HUẤN TỪ CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN NĂNG
NHÂN NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG LẦN THỨ 57
NGÀY 20.05.2023
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG

Nguồn: tgpsaigon.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: