Học hỏi Phúc Âm

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi năm A

1. Đoạn Tin Mừng này nằm ở sau câu chuyện nào? Đoạn này có phải là lời của Đức Giêsu không? 2. Đọc Ga 3,16. Tại sao Thiên Chúa yêu thế gian? Đọc Ga 1,10.29; 4,42. Thế gian có đáng yêu không? 3. Thiên Chúa có yêu người Con Một của Ngài không? Đọc Ga…

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 7 Phục sinh – Năm A

Mt 28,16-20 1/ Tại sao mười một môn đệ đến Galilê? Đọc Mt 26,32; 28,7.10.16. Galilê có phải là nơi có nhiều kỷ niệm Thầy trò không? Đọc Mt 4,18-23. 2/ Đọc Mt 14,31 và 28,17. Hoài nghi ở đây nghĩa là gì? Tại sao có mấy ông hoài nghi? Xem thêm Lc 24,38.41. 3/…

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 6 Phục sinh – Năm A

Ga 14,15-21 1/ Đức Giêsu nói những lời trong bài Tin Mừng này khi nào? ở đâu? với ai? 2/ Bài Tin Mừng này nằm trong bài giảng dài nào của Đức Giêsu? Mục đích của bài giảng dài này là gì? 3/ Đọc Ga 14,15-24. Hãy tìm những câu cho thấy: ai yêu mến…

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 5 Phục sinh – Năm A

Lời Chúa: Ga 14,1-12 1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem…

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – NĂM A

Ga 10,1-10 1. Đọc Ga 10,1-2. Làm sao phân biệt kẻ trộm với người mục tử? 2. Đọc Ga 10,3-5. Làm sao phân biệt người lạ với người mục tử? 3. Đọc Ga 10,3-5.8. Bạn nghĩ đàn chiên có khôn không? Tương quan giữa chiên và mục tử thế nào? 4. Đọc Ga 10,1-5. Bạn…

Những lần Chúa Giêsu hiện trong sách Tân Ước

____BÀI TIÊU ĐIỂM, ____BÀI VIẾT, Linh Thao-Linh Đạo 17 Lượt xem Chúng ta đang sống trong mùa Phục sinh. Giáo hội dành bảy Chúa Nhật để mừng trọng thể biến cố này. Đây là tâm điểm của đức tin Công giáo. Thật thú vị nếu chúng ta lật lại những trang Tin Mừng về những lần Chúa hiện…

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 3 Phục sinh – Năm A

Lc 24,13-35 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số.14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra.15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần…

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 1 Phục sinh – Năm A

PHÚC ÂM: Ga 20, 1-9 “Người phải sống lại từ cõi chết”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn…

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 5 mùa Chay – Năm A

Lời Chúa: Ga 11,1-45 1 Có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a.2 Cô Ma-ri-a là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh La-da-rô, người bị đau nặng, là em của cô.3 Hai cô cho người…

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 4 mùa Chay – Năm A

Ga 9,1-4 1/ Bài Tin Mừng Ga 9,1-41 gồm 8 cuộc gặp gỡ khác nhau. Bạn có thể kể ra không ? 2/ Trước câu hỏi tại sao anh bị mù từ thuở mới sinh, Đức Giêsu đã trả lời ra sao ? Đọc Ga 9,1-5. 3/ Đọc Ga 9,8-12. Anh mù có biết người đã…

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 3 mùa Chay – Năm A

Lời Chúa: Ga 4,5-42 5Vậy, Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se.6 Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa. 7 Có một người phụ nữ…

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 2 mùa Chay – Năm A

Lời Chúa : Mt 17,1-9 1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời,…

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 1 mùa Chay – Năm A

Lời Chúa: 1Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá…

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 1 mùa Chay – Năm A

Lời Chúa: 1Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá…

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 7 thường niên – Năm A

Mt 5,38-48 1/ Đọc Mt 5,21-48. Đức Giêsu đã mấy lần đưa ra những “phản đề” với Luật Môsê ? 2/ Đọc Xuất hành 21,23-25; Lê vi 24,20; Đệ nhị luật 19,21. Phải hiểu câu mắt đền mắt, răng đền răng như thế nào cho đúng ? Có khi nào Luật Cựu Ước dạy đừng trả thù…

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 6 thường niên – Năm A

Mt 5,17-37 1/ Trong Mt 5,21-48, Đức Giêsu mấy lần nói câu: Anh em đã nghe Luật dạy rằng…Còn Thầy, Thầy bảo anh em… 2/ Đọc Mt 5,21-22. Tại sao Đức Giêsu cấm không được giận người khác, cấm không gọi người khác là đồ ngốc hay đồ khùng ? Giận ghét người khác và sát…

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 5 thường niên năm A

Mt 5, 13-16 13“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. 14“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian . Một thành xây trên núi không…

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 2 Thường niên– Năm A

Lời ChúaGa 1,29-3429 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. 31 Tôi đã không biết Người, nhưng…

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật lễ Hiển Linh năm A

Lời Chúa:  (Mt 2, 1-12) 1Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến Giêrusalem, 2và hỏi: “Ðức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Ðông, nên chúng…