Suy Niệm

Phụng Vụ Thánh Lễ

BÀI ĐỌC I: Hc 51, 17-27 “Tôi sẽ tôn vinh Đấng ban cho tôi sự khôn ngoan”. Bài trích sách Huấn Ca. Tôi tuyên xưng, ca ngợi và chúc tụng danh Chúa. Khi tôi còn trẻ, trước khi tôi đi đó đây, tôi đã công khai tìm kiếm sự khôn ngoan trong khi cầu nguyện.…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ sáu đầu tháng, tuần 8 Thường Niên năm LẺ. BÀI ĐỌC I: Hc 44, 1. 9-13 “Cha ông chúng ta là những người biết xót thương người, danh tiếng tồn tại từ đời nọ sang đời kia”. Bài trích sách Huấn Ca. Chúng ta hãy ca tụng những vĩ nhân và các tổ phụ chúng…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ năm đầu tháng, tuần 8 Thường Niên năm LẺ. Thánh Giút-ti-nô, tử đạo. Lễ nhớ. BÀI ĐỌC I: Hc 42, 15-26 “Các công trình của Chúa đầy ánh vinh quang của Người”. Bài trích sách Huấn Ca. Tôi sẽ ghi nhớ công trình của Chúa, và sẽ thuật lại những điều tôi đã thấy. Nhờ…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Tư tuần 8 thường niên năm LẺ. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT. Lễ kính. BÀI ĐỌC I: Xp 3, 14-18a “Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi”. Trích sách Tiên tri Xôphônia. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và hãy…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ ba tuần 8 Thường Niên năm LẺ. BÀI ÐỌC I: Hc 35, 1-15 “Chuyên giữ các điều răn là dâng của lễ hy tế cứu độ”. Trích sách Huấn Ca. Ai tuân giữ lề luật, là dâng nhiều lễ vật. Chuyên giữ các điều răn và xa lánh mọi điều gian ác, là dâng…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ hai tuần 8 Thường Niên năm LẺ. Thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Đức Maria, Mẹ Giáo Hội. Lễ nhớ. Đức Maria, Mẹ Giáo Hội. BÀI ÐỌC I: St 3,9-15.20 “Mẹ của toàn thể chúng sinh”. Bài trích sách Sáng thế Sau khi Ađam ăn trái cấm, Chúa là Thiên Chúa đã…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. LỄ TRỌNG. LỄ HỌ. Cầu cho giáo dân. LỄ VỌNG BÀI ĐỌC I: Xh 19, 3-8a.16-20b “Trước mắt toàn dân, Chúa sẽ ngự xuống trên núi Sinai”. Bài trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Môisen lên cùng Thiên Chúa. Từ trên núi, Chúa gọi ông và bảo: “Ngươi…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 28, 16-20. 30-31 “Ngài ở lại Rôma, rao giảng nước Thiên Chúa”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi chúng tôi đến Rôma, Phaolô được phép ở nhà riêng với người lính canh. Sau ba hôm, ngài mời các đầu mục người Do-thái đến. Khi họ…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh. Thánh Phi-líp-phê Nê-ri, linh mục. Lễ nhớ. BÀI ĐỌC I: Cv 25, 13-21 “Đức Giêsu đã chết mà Phaolô quả quyết là vẫn sống”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vua Agrippa và Berni xuống Cêsarêa chào Phestô. Vì hai người lưu lại đó…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 22, 30; 23, 6-11 “Con phải làm chứng về Ta tại Rôma”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, toà án muốn biết đích xác người Do-thái tố cáo Phaolô về tội gì, nên cởi trói cho ngài, và truyền lệnh…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 20, 28-38 “Tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa, Ðấng có quyền năng kiến tạo và ban cho các ông được dự phần gia nghiệp”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô nói với các trưởng giáo đoàn Êphêxô…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 20, 17-27 “Tôi đi cho hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, từ Milê, Phaolô sai người đi Êphêxô mời các trưởng giáo đoàn đến. Khi họ đến với ngài…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 19, 1-8 “Anh em tin mà đã nhận Thánh Thần chưa?” Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Xảy ra là khi Apollô ở Côrintô, thì Phaolô đi miền thượng du, rồi đến Êphêxô gặp một số môn đồ, và ngài hỏi họ: “Anh em…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH NĂM A. LỄ CHÚA THĂNG THIÊN. LỄ TRỌNG. LỄ HỌ. Cầu cho giáo dân. Ngày Quốc tế Truyền thông xã hội. CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH NĂM A. Bài Ðọc I: Cv 1, 12-14 “Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. (Sau khi…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 18, 23-28 “Apollô trưng Thánh Kinh để minh chứng Đức Giêsu là Đấng Kitô”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Sau khi ở lại Antiôkia ít lâu, Phaolô ra đi, lần lượt ngài đi qua các vùng Galata và Phrygia, làm cho tất cả…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 18, 9-18 “Trong thành này, Ta có một dân đông đảo”. Trích sách Tông đồ Công vụ. (Khi Phaolô đang ở Côrintô), một đêm kia, Chúa hiện ra phán bảo Phaolô trong một thị kiến rằng: “Con đừng sợ, cứ giảng dạy, chứ đừng làm thinh;…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh. LỄ CHÚA THĂNG THIÊN NĂM A. Lễ trọng. Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 18, 1-8 “Ngài cư trú và làm việc tại nhà họ, và giảng trong hội đường”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô rời Athêna đi Côrintô;…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 17, 15. 22 – 18,1  “Đấng quý vị thờ mà không nhận biết, thì tôi xin loan báo Người cho quý vị”.  Bài trích sách Tông đồ Công vụ.  Trong những ngày ấy, nhừng người tháp tùng Phaolô, dẫn đưa ngài cho đến Athêna; và…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 16, 22-34 “Anh hãy tin vào Chúa Giêsu, thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu thoát”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, dân thành Philipphê xúm lại chống đối Phaolô và Sila; các nhà chức trách cho người xé…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 16, 11-15 “Chúa đã mở lòng cho bà chú ý nghe những lời Phaolô giảng dạy”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Chúng tôi xuống tàu tại Trôa và đi thẳng đến Samôthra, và hôm sau đến Nêapôli; rồi từ đó đi Philippê là…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM A. BÀI ĐỌC I: Cv 8, 5-8. 14-17 “Các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Philipphê đi xuống một thành thuộc sứ Samaria, rao giảng Ðức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 16, 1-10 “Xin đi sang Macêđonia mà cứu giúp chúng tôi”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô đến Ðerbê và Lystra. Ở đó có một môn đồ tên là Timôthêô, con của một bà Do-thái đã tin đạo, còn…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh BÀI ĐỌC I: Cv 15, 22-31 “Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên buộc thêm cho anh em gánh nặng nào khác”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, các Tông đồ, kỳ lão cùng toàn thể Hội Thánh, chấp thuận chọn ít…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh BÀI ĐỌC I: Cv 15, 7-21 “Tôi xét là không nên làm khó dễ các người dân ngoại trở về với Thiên Chúa”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi đã cứu xét kỹ càng, Phêrô đứng lên nói: “Hỡi anh em, anh em biết…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 15, 1-6 “Người ta quyết định là các ngài lên Giêrusalem xin các Tông đồ và niên trưởng giải quyết vấn đề này”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđê đến dạy bảo các anh em…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 14, 18-27 “Các ngài thuật cho giáo đoàn nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, có mấy người Do-thái từ Antiôkia và Icôniô đến xúi giục dân chúng. Họ ném đá…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 14, 5-17 “Chúng tôi rao giảng cho các người bỏ các thần này mà trở về với Thiên Chúa hằng sống”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, tại Icônia có phong trào người dân ngoại và người Do-thái cùng các thủ…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM A. BÀI ÐỌC I: Cv 6, 1-7 “Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, vì trong việc phục vụ hằng ngày, người ta…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Bảy Tuần 4 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 13, 44-52 “Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Ðến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Sáu Tuần 4 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 13, 26-33 “Thiên Chúa đã làm trọn lời hứa khi cho Ðức Giêsu sống lại”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi Phaolô đến Antiôkia thuộc xứ Pisiđia, ông lên tiếng trong hội đường rằng: “Thưa chư huynh, con cháu…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 13, 13-25 “Bởi dòng dõi Đavít, Thiên Chúa đã ban Đức Giêsu làm Đấng Cứu Độ”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Rời Paphô, Phaolô và các bạn vượt biển đến Perghê xứ Pamphy-lia; còn Gioan từ biệt các ngài, và trở về Giêrusalem.…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ tư tuần 4 Phục Sinh. THÁNH PHILÍPPHÊ và THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính. BÀI ĐỌC I: 1 Cr 15, 1-8 “Chúa hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ”. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, tôi xin nhắc…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh. Thánh A-tha-na-xi-ô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. BÀI ĐỌC I: Cv 11, 19-26 “Họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy-lạp”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vì cơn bách hại xảy ra nhân dịp Têphanô bị giết, có nhiều người phải sống…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Hai Tuần 4 Phục Sinh. Thánh Giuse thợ. Bổn mạng Giới Lao động Công Giáo. Thánh Giuse thợ. BÀI ĐỌC I: St 1,26 – 2,3 “Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều đầy mặt đất, và thống trị nó”. Bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy dựng nên con người…

Keep reading

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH

PHÚC ÂM: Ga 10, 1-10 “Ta là cửa chuồng chiên”. “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào”.(Ga 10,10) BÀI ĐỌC I: Cv 2, 14a. 36-41 “Thiên Chúa đã tôn Người làm Chúa và làm Đấng Kitô”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Bảy tuần 3 Phục Sinh. Thánh Ca-ta-ri-na Xi-ê-na, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. BÀI ĐỌC I: Cv 9, 31-42 “Hội thánh được tổ chức và đầy ơn an ủi của Thánh Thần”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Hội Thánh được bình an trong khắp miền…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 9, 1-20 “Người này là lợi khí Ta chọn, để mang danh Ta đến trước mặt các dân tộc”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Saolô còn mải say mê hăm doạ giết các môn đồ Chúa, ông đến thượng…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 8, 26-40 “Nếu ông tin hết lòng, thì được chịu phép rửa”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, thiên thần Chúa nói cùng Philipphê rằng: “Hãy chỗi dậy, đi về mạn nam, theo con đường từ Giêrusalem xuống Gaxa. Đường…

Keep reading

Đức TGM Paglia tái khẳng định nói “không” với cái chết êm dịu và trợ tử

25/04/2023 Đức Tổng Giám Mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn lâm viện về Sự sống tái khẳng định “nói không” với cái chết êm dịu và trợ tử, và toàn hoàn tuân theo giáo huấn của Giáo hội Công giáo phản đối thực hành này. Ngày 24/4/2023, Hàn lâm viện Toà Thánh có một tuyên bố,…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 8, 1-8 “Đến đâu, họ cũng rao giảng lời Thiên Chúa”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Ngày ấy, Hội Thánh ở Giêrusalem bị bách hại dữ tợn. Ngoài các tông đồ, mọi người đều phân tán đi các miền Giuđêa và Samaria. Còn…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh. THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. BÀI ĐỌC I: 1 Pr 5, 5b-14 “Marcô, con tôi, gửi lời chào anh em”. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Anh em thân mến, tất cả anh em hãy mặc lấy đức khiêm nhường để…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 6, 8-15 “Họ không thể đương đầu với sự khôn ngoan và Thánh Thần vẫn giúp cho ông nói”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Têphanô đầy ân sủng và sức mạnh, làm nên những điều kỳ diệu và những…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH năm A. BÀI ĐỌC I: Cv 2, 14. 22-28 “Không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong cõi chết”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: “Hỡi các người Do-thái…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 6, 1-7 “Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, vì trong việc phục vụ hằng ngày, người…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ sáu tuần 2 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 5, 34-42 “Các ngài hân hoan ra về, vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Ðức Giêsu”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Bấy giờ, có người biệt phái tên là Gamaliel, cũng là luật sĩ, có thế giá trong dân, đứng…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 5, 27-33 “Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi các thủ hạ dẫn các tông đồ đi, họ đem các ngài ra trước công nghị. Vị thượng tế…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 5, 17-26 “Kìa, những người mà các ông tống ngục, hiện đang đứng giảng dạy dân chúng trong đền thờ”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vị thượng tế và mọi người thuộc phe ông, tức là phái Sađốc, đầy…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 4, 32-37 “Họ một lòng một ý với nhau”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để mọi sự làm…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh. BÀI ĐỌC I: Cv 4, 23-31 “Khi họ cầu nguyện xong, thì được đầy Thánh Thần và tin tưởng rao giảng lời Chúa”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, sau khi được phóng thích, Phêrô và Gioan trở về cùng các anh em, và…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH năm A. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. BÀI ĐỌC I: Cv 2, 42-47 “Tất cả mọi kẻ tin, đều sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của chung”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, các anh em bền bỉ tham…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Bảy tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. BÀI ĐỌC I: Cv 4, 13-21 “Chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, các thủ lãnh, kỳ lão và luật sĩ nhận thấy Phêrô và Gioan kiên quyết, và biết…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Sáu tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. BÀI ĐỌC I: Cv 4, 1-12 “Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, đang lúc Phêrô và Gioan giảng cho dân chúng (sau khi chữa lành người què), thì các tư tế, vị…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Năm tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. BÀI ĐỌC I: Cv 3, 11-26 “Đấng ban sự sống thì anh em đã giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi người què được chữa lành cứ theo sát Phêrô…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Tư tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. BÀI ĐỌC I: Cv 3, 1-10 “Có cái này tôi cho anh, là nhân danh Đức Giêsu, anh hãy đứng dậy mà đi”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vào giờ thứ chín, là giờ cầu nguyện, Phêrô và Gioan lên đền thờ.…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Ba tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. BÀI ĐỌC I: Cv 2, 36-41 “Anh em hãy ăn năn sám hối và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Kitô”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô nói với những người Do-thái rằng: “Xin toàn…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Hai tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. BÀI ĐỌC I: Cv 2, 14. 22-32 “Thiên Chúa đã cho Đức Kitô phục sinh, và tất cả chúng tôi làm chứng về Người”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói…

Keep reading

Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

Bài đọc 1: Cv 10,34a.37-43 Chúng tôi đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại. Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 34a Bấy giờ, tại nhà ông Co-nê-li-ô ở Xê-da-rê, ông Phê-rô lên tiếng nói: 37 “Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. CHÚA NHẬT PHỤC SINH. CANH THỨC VƯỢT QUA (Đề nghị đọc chín bài đọc, bảy bài trích ở Cựu Ước và hai bài trích ở Tân Ước. Nếu hoàn cảnh không cho phép, và khi có lý do đặc biệt, có thể bớt số bài đọc. Nhưng phải đọc ít là…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

THỨ SÁU TUẦN THÁNH. KỶ NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA. BÀI ĐỌC I: Is 52,13 – 53,12 “Người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta”. (Bài ca thứ tư của người Tôi Tớ Chúa) Bài trích sách Tiên tri Isaia. Này tôi tớ Ta sẽ được cao minh, sẽ vinh thăng tấn…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (THÁNH LỄ CHIỀU). KỶ NIỆM BỮA TIỆC LY CỦA CHÚA. BÀI ĐỌC I: Xh 12, 1-8. 11-14 “Những chỉ thị về bữa Tiệc Vượt qua”. Bài trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê và Aaron ở đất Ai-cập rằng: Tháng này các ngươi phải kể là…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

THỨ TƯ TUẦN THÁNH. BÀI ĐỌC I: Is 50, 4-9a “Tôi đã không che mặt tránh những người chửi mắng, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải thẹn thùng”. (Bài ca thứ ba của người Tôi Tớ Chúa) Bài trích sách Tiên tri Isaia. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện,…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

THỨ BA TUẦN THÁNH. BÀI ĐỌC I: Is 49, 1-6 “Ta đã làm cho con nên sự sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận cùng trái đất”. (Bài Ca thứ hai của người Tôi tớ Chúa) Bài trích sách Tiên tri Isaia. Hỡi các đảo, hãy…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

THỨ HAI TUẦN THÁNH. BÀI ĐỌC I: Is 42, 1-7 “Người sẽ không lớn tiếng; không ai nghe tiếng người ở công trường”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người.…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A. KIỆU LÁ: BÀI PHÚC ÂM: Lc 19, 28-40 “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca  Khi ấy, Chúa Giêsu đi trước lên Giêrusalem. Và xảy ra là khi Người đến gần Bếtphagê và Bêtania, giáp núi gọi là núi Cây…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ bảy đầu tháng, tuần 5 Mùa Chay. BÀI ĐỌC I: Ed 37, 21-28 “Ta sẽ làm cho chúng trở nên dân tộc duy nhất”. Bài trích sách Tiên tri Êdêkiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Này Ta sẽ đem con cái Israel ra khỏi các dân tộc mà chúng đang cư ngụ; từ…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ sáu tuần 5 Mùa Chay. BÀI ĐỌC I: Gr 20, 10-13 “Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng”. Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia. Tôi đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: “Người này gieo khủng bố khắp nơi. Chúng ta hãy tố cáo nó, chúng ta hãy…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ năm tuần 5 Mùa Chay. BÀI ĐỌC I: St 17, 3-9 “Ngươi sẽ làm tổ phụ nhiều dân tộc”. Bài trích sách Sáng Thế. Trong ngày ấy, Abram sấp mình xuống đất và Thiên Chúa phán cùng ông rằng: “Này Ta đây, Ta giao ước với ngươi, ngươi sẽ làm tổ phụ nhiều dân…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ tư tuần 5 Mùa Chay. BÀI ĐỌC I: Đn 3, 14-20. 91-92. 95 “Người đã sai thiên thần của Người đến giải thoát các tôi tớ Người”. Bài trích sách Tiên tri Đaniel. Trong những ngày ấy, vua Nabucôđônôsor nói rằng: “Hỡi Sidrach, Misach và Abđênagô, có phải các ngươi không chịu thờ các…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ ba tuần 5 Mùa Chay. BÀI ĐỌC I: Ds 21, 4-9 “Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”. Bài trích sách Dân Số. Trong những ngày ấy, các người Do-thái rời bỏ núi Hor, theo con đường về phía Biển Ðỏ, để vòng quanh xứ Eđom. Dân…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ hai tuần 5 Mùa Chay. BÀI ĐỌC I: Ðn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 “Ðây tôi phải chết, dù tôi không làm điều họ vu khống cho tôi”. Bài trích sách Tiên tri Ðaniel. Trong những ngày ấy, có một người đàn ông ở Babylon tên là Gioakim cưới bà vợ tên là Susanna,…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A. BÀI ĐỌC I: Ed 37, 12-14 “Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống”. Bài trích sách Tiên tri Êdêkiel. Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Hỡi dân Ta, này Ta sẽ mở cửa mồ các ngươi, Ta sẽ kéo các…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay Lễ TRUYỀN TIN. Lễ trọng BÀI ĐỌC I: Is 7, 10-14 “Này trinh nữ sẽ thụ thai”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay BÀI ĐỌC I: Kn 2, 1a. 12-22 “Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã”. Bài trích sách Khôn Ngoan. Những kẻ gian ác suy nghĩ chín chắn, đã nói rằng: “Chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay BÀI ĐỌC I: Xh 32, 7-14 “Xin Chúa tỏ lòng khoan dung đối với tội lỗi dân Chúa”. Bài trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai-cập đã phạm tội. Chúng đã…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay BÀI ĐỌC I: Is 49, 8-15 “Ta đã đặt ngươi nên giao ước của dân, để ngươi phục hưng xứ sở”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa phán: “Trong thời thuận tiện, Ta đã nghe lời ngươi; trong ngày cứu độ, Ta đã cứu giúp ngươi; Ta đã gìn…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay BÀI ĐỌC I: Ed 47, 1-9. 12 “Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả đều được cứu rỗi”. Bài trích sách Tiên tri Êdêkiel. Trong những ngày ấy, thiên thần dẫn tôi đến cửa nhà Chúa,…

Keep reading

Suy niệm về thánh Giuse

____BÀI VIẾT, ___CẦU NGUYỆN, Phục Vụ Đức Tin 787 Lượt xem Ơn xin: Xin cho tôi biết để cho Chúa sử dụng đời mình hầu phục vụ cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. 1. Thành Giuse là người có đức tin lớn lao. Ngài đã đón nhận những biến cố độc nhất vô nhị do Thiên Chúa…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân BÀI ĐỌC I: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16 “Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu của Ðavít, tổ phụ Người”. Bài trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Chúa phán…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM A. BÀI ĐỌC I: Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a “Ðavit được xức dầu làm vua Israel”. Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: “Hãy đổ dầu cho đầy bình và lên đường. Ta sai ngươi đến nhà Isai dân thành…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay BÀI ĐỌC I: Hs 6, 1b-6 “Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ”. Bài trích sách Tiên tri Hôsê. Ðây Chúa phán: Trong cảnh khốn khổ, từ ban mai, họ chỗi dậy chạy tìm kiếm Ta. “Hãy đến, và chúng ta quay trở về với Chúa, vì…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay BÀI ĐỌC I: Hs 14, 2-10 “Chúng tôi sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra”. Bài trích sách Tiên tri Hôsê. Ðây Chúa phán: Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi, vì ngươi đã…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Năm tuần 3 Mùa Chay BÀI ĐỌC I: Gr 7, 23-28 “Này là dân không chịu nghe lời Chúa là Thiên Chúa của họ”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Ðây Chúa phán: Ta truyền cho họ lời này: Các ngươi hãy nghe lời Ta, thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay BÀI ĐỌC I: Ðnl 4, 1. 5-9 “Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm”. Bài trích sách Ðệ Nhị Luật. Môi-sen nói với dân chúng rằng: “Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà tôi dạy…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay BÀI ĐỌC I: Ðn 3, 25. 34-43 “Với tâm thần sám hối và tinh thần khiêm tốn, chúng tôi được chấp nhận”. Bài trích sách Tiên tri Ðaniel. Trong những ngày ấy, Adaria đứng giữa lửa mở miệng cầu nguyện rằng: “Vì danh Chúa, xin đừng bỏ con mãi…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay BÀI ĐỌC I: 2 V 5, 1-15a “Có nhiều người phong cùi trong Israel, nhưng không có một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria”. Bài trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Naaman, tướng đạo binh của…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM A. BÀI ĐỌC I: Xh 17, 3-7 “Xin cho chúng tôi nước để chúng tôi uống”. Bài trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, dân chúng khát nước, nên phàn nàn với ông Môsê rằng: “Tại sao ông dẫn dắt chúng tôi ra khỏi Ai-cập, để cho chúng…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay BÀI ĐỌC I: Mk 7, 14-15. 18-20 “Chúa ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển”. Bài trích sách Tiên tri Mikha. Lạy Chúa, với cây trượng của Chúa, xin chăn dắt dân Chúa, chăn dắt những con chiên thuộc quyền sở hữu của Chúa, sống lẻ loi trong…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay BÀI ĐỌC I: St 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 Này thằng chiêm bao đến kia rồi, anh em hãy lại đây, chúng ta bắt giết nó”. Israel mến thương Giuse hơn mọi đứa con khác, vì ông sinh ra Giuse trong lúc tuổi già. Ông may cho Giuse một chiếc áo…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay BÀI ĐỌC I: Gr 17, 5-10 “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời; phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa”. Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia. Ðây Chúa phán: “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ nương tựa vào sức mạnh con người, còn…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay BÀI ĐỌC I: Gr 18, 18-20 “Hãy đến, và chúng ta hành hạ nó”. Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia. Thiên hạ nói rằng: “Các ngươi hãy đến và chúng ta tìm cách chống lại Giêrêmia: vì tư tế không thiếu lề luật, người khôn ngoan không thiếu lời…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay Thánh nữ Pe-pê-tu-a và thánh nữ Phê-li-xi-ta, tử đạo. Lễ nhớ. BÀI ĐỌC I: Is 1, 10. 16-20 “Các ngươi hãy học làm điều lành và tìm kiếm công lý”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Hỡi các Thủ lãnh thành Sôđôma, hãy nghe lời Chúa; hỡi dân thành…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.