Suy Niệm

Chúa Nhật Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I: Am 6, 1a. 4-7 “Các ngươi đã mê đắm và ca hát, giờ đây các ngươi bị lưu đày. Trích sách Tiên tri Amos. Đây Chúa toàn năng phán: “Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Sion, và tự kiêu trên núi Samaria. Các ngươi đã nằm ngủ trên…

Keep reading

Thứ Bảy Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm chẵn

Bài đọc I: Gv 11, 9 – 12, 8 “Trong những ngày thanh xuân, ngươi hãy nhớ đến Đấng Tạo thành ngươi; trước khi tro bụi sẽ trở về đất và hồn sẽ trở về cùng Chúa”. Trích sách Giảng Viên. Hỡi thiếu niên, hãy hân hoan trong thời niên thiếu và tâm hồn ngươi…

Keep reading

THỨ SÁU TUẦN XXV MÙA THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1 – Gv 3,1-11 Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Bài trích sách Giảng viên. Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời: một thời để chào đời, một thời để lìa thế; một thời để trồng cây, một…

Keep reading

Thứ Năm Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gv 1, 2-11 “Chẳng có chi mới lạ dưới mặt trời”. Trích sách Giảng Viên. Giảng viên đã nói: Phù vân trên mọi phù vân: phù vân trên mọi phù vân, và mọi sự đều là phù vân. Ích lợi gì cho con người làm lụng vất vả dưới mặt trời? Một…

Keep reading

Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm chẵn 

Thánh Mátthêu, Tông Đồ Tác Giả Sách Tin Mừng  BÀI ĐỌC I: Ep 4, 1-7. 11-13  “Chu toàn chức vụ, xây dựng thân thể Chúa Kitô”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng…

Keep reading

Thứ Ba Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Cn 21, 1-6. 10-13 “Những câu Cách Ngôn khác nhau”. Trích sách Châm Ngôn. Lòng vua ở trong tay Chúa, như những dòng nước chảy, Người muốn hướng nó về đâu tuỳ ý Người. Mọi đường lối của người ta đối với họ là ngay thẳng, nhưng Chúa cân nhắc tâm can.…

Keep reading

Thứ Hai Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Cn 3, 27-34 hoặc 27-35 “Chúa ghê tởm những kẻ lừa dối”. Trích sách Châm Ngôn. Hỡi con, con chớ ngăn cấm người có thể làm việc lành; nếu con làm được việc lành, thì chính con hãy làm. Con chớ nói với người bạn của con rằng: “Hãy đi rồi trở…

Keep reading

Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm C

BÀI ĐỌC I: Am 8, 4-7 “Chống lại những kẻ lấy tiền mua người nghèo”. Trích sách Tiên tri Amos. Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó, và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước. Các ngươi bảo: “Bao giờ qua tuần trăng mới để chúng tôi…

Keep reading

Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 15, 35-37. 42-49 “Gieo xuống trong mục nát, sống lại trong bất hủ”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, có người sẽ nói: những người chết sống lại thế nào? Họ lấy thân xác nào mà đến? Hỡi kẻ…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ sáu tuần 24 Thường Niên năm CHẴN. Thánh Co-nê-li-ô, giáo hoàng và thánh Síp-ri-a-nô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. BÀI ĐỌC I: 1 Cr 15, 12-20 “Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì đức tin của anh em cũng vô giá trị”. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín…

Keep reading

Mẹ của con mãi đẹp

Con tin rằng Mẹ của con mãi đẹp, Dẫu nắng mưa, sương gió quẫn cả đời, Dẫu nhọc nhằn hiếm có lúc nghỉ ngơi, Dẫu thân xác hao mòn theo năm tháng. Trong mắt con, Mẹ của con mãi đẹp, Nhớ năm xưa phải nước mắt dầm dề, Cảnh hoang tàn thuở trên đỉnh Can-vê,…

Keep reading

Đức Mẹ Sầu Bi 

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 15, 1-11 “Chúa hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.  Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng mà tôi đã rao giảng cho anh em, và anh…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ tư tuần 24 Thường Niên năm CHẴN. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. BÀI ĐỌC I: Ds 21, 4-9 “Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”. Bài trích sách Dân số. Trong những ngày ấy, dân chúng đi đường và mệt nhọc, nên nản chí, họ kêu trách…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ ba tuần 24 Thường Niên năm CHẴN. Thánh Gio-an Kim khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. BÀI ĐỌC I: 1 Cr 12, 12-14. 27-31a “Anh em là thân xác Chúa Kitô, và là chi thể của chỉ thể”. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ hai tuần 24 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: 1 Cr 11, 17-26 “Anh em họp nhau lại thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa”. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, tôi truyền dạy điều này: tôi chẳng khen…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM C. BÀI ĐỌC I: Xh 32, 7-11. 13-14 “Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người”. Bài trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra khỏi…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ bảy tuần 23 Thường Niên năm CHẴN. Ngày TẾT TRUNG THU. BÀI ĐỌC I: 1 Cr 10, 14-22a “Chỉ có một bánh, nên chúng ta tuy nhiều, cũng chỉ làm thành một thân xác”. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, anh em hãy…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ sáu tuần 23 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: 1 Cr 9, 16-19. 22b-27 “Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi”. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, nếu tôi rao…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ năm tuần 23 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Mk 5, 2-4a “Đến khi người nữ phải sinh, sẽ sinh con”. Bài trích sách Tiên tri Mikha. Đây lời Chúa phán: “Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Đấng thống trị Israel,…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ tư tuần 23 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: 1 Cr 7, 25-31 “Ngươi bị ràng buộc với vợ ư? Ngươi đừng tìm cách tháo gỡ. Ngươi không còn ràng buộc với vợ ư? Ngươi đừng tìm cưới vợ nữa”. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ ba tuần 23 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: 1 Cr 6, 1-11 “Anh em có việc kiện tụng nhau, và đem đến trước mặt người ngoại”. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, làm sao trong anh em có người dám đem…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ hai tuần 23 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: 1 Cr 5, 1-8 “Anh em hãy tẩy trừ men cũ, vì Chiên Vượt Qua của chúng ta là Ðức Kitô đã hiến tế”. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, người ta nghe…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM C. BÀI ĐỌC I: Kn 9, 13-18b “Ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn”. Bài trích sách Khôn Ngoan. Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những ý…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 4, 6-15 “Chúng tôi chịu đói khát và trần trụi”. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, anh em hãy học hỏi nơi tôi và Apollô lời tục ngữ rằng: “Đừng làm quá điều đã chép”, để anh em…

Keep reading

Giáo dân & Gia đình

ĐỀ TÀI IIIGIA ĐÌNH KITÔ HỮU LÀ TRUNG TÂM CỦA PHÚC ÂM HÓA I. NHẬP ĐỀ “Gia đình Kitô hữu là trung tâm của Phúc Âm hóa” là đề tài thứ ba trong loạt 12 đề tài mà Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình đề nghị cho chúng ta suy tư và trao đổi về…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ sáu đầu tháng, tuần 22 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: 1 Cr 4, 1-5 “Chúa sẽ phơi bày những ý định của tâm hồn”. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, như vậy người ta coi chúng tôi như những thừa tác…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ năm đầu tháng, tuần 22 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: 1 Cr 3, 18-23 “Tất cả là của anh em, nhưng anh em thuộc về Ðức Kitô, và Ðức Kitô thuộc về Thiên Chúa”. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, đừng có ai…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ tư tuần 22 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: 1 Cr 3, 1-9 “Chúng tôi là những người phụ tá của Thiên Chúa, còn anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là toà nhà của Thiên Chúa”. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ ba tuần 22 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: 1 Cr 2, 10b-16 “Con người xác thịt không hiểu được những sự thuộc về Thánh Thần của Thiên Chúa, còn con người thiêng liêng đoán xét được mọi sự”. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ hai tuần 22 Thường Niên năm CHẴN. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. BÀI ĐỌC I: Gr 1, 17-19 “Ngươi hãy nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho ngươi: Đừng run sợ trước mặt họ”. Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia. Trong những ngày ấy, lời Chúa phán…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM C. BÀI ĐỌC I: Hc 3, 17-18. 20. 28-29 “Con hãy hạ mình, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa”. Bài trích sách Huấn Ca. Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ bảy tuần 21 Thường Niên năm CHẴN. Thánh nữ Monica. Lễ nhớ. Bổn mạng Giới Hiền Mẫu. Thứ bảy tuần 21 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ÐỌC I: 1 Cr 1, 26-31 “Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian”. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ sáu tuần 21 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: 1 Cr 1, 17-25 “Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm đối với người đời, nhưng là sự khôn ngoan đối với những người Thiên Chúa kêu gọi”. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ năm tuần 21 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: 1 Cr 1, 1-9 “Trong mọi sự, anh em hãy nên giàu có trong Người”. Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Phaolô, do thánh ý Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, và Sôtênê,…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ tư tuần 21 Thường Niên năm CHẴN. THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ. Lễ Kính. BÀI ĐỌC I: Kh 21, 9b-14 “Trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên”. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Thiên Thần nói với tôi rằng: “Ngươi hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi xem…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ ba tuần 21 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: 2Tx 2, 1-3a. 13-16 “Anh em hãy nắm giữ truyền thống anh em đã học biết”. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Anh em thân mến, nhân vì sự Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta sẽ đến, và…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ hai tuần 21 Thường Niên năm CHẴN. Đức Maria Trinh Nữ Vương. Lễ nhớ. BÀI ĐỌC I: Is 9, 2-4. 6-7 “Chúa ban Con của Người cho chúng ta”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Dân tộc bước đi trong u tối, đã nhìn thấy sự sáng chứa chan. Sự sáng đã bừng lên trên những…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM C. BÀI ĐỌC I: Is 66, 18-21 “Chúng dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa phán: “Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ bảy tuần 20 Thường Niên năm CHẴN. Thánh Bê-na-đô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. BÀI ĐỌC I: Ed 43, 1-7a “Uy nghi Chúa tiến vào đền thờ”. Bài trích sách Tiên tri Êdêkiel. Thiên Thần dẫn tôi đến cửa phía đông. Và đây vinh quang Thiên Chúa Israel từ con đường phía đông…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ sáu tuần 20 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ÐỌC I: Ed 37, 1-14 “Hỡi các bộ xương khô, hãy nghe lời Chúa. Ta sẽ dẫn các ngươi ra khỏi mồ, và dẫn dắt các ngươi vào nhà Israel”. Bài trích sách Tiên tri Êdêkiel. Trong những ngày ấy, tay Chúa đặt trên tôi, và dẫn tôi đi…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ năm tuần 20 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Ed 36, 23-28 “Ta sẽ ban cho các ngươi quả tim mới, và đặt giữa các ngươi một thần trí mới”. Bài trích sách Tiên tri Êdêkiel. Đây Chúa phán: Ta sẽ thánh hoá danh cao cả Ta đã bị xúc phạm giữa các dân tộc,…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ tư tuần 20 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Ed 34, 1-11 “Ta sẽ giải thoát đoàn chiên Ta khỏi tay chúng, và đoàn chiên sẽ không làm mồi ngon cho chúng nữa”. Bài trích sách Tiên tri Êdêkiel. Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên tri về các…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ ba tuần 20 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Ed 28, 1-10 “Ngươi chỉ là người phàm, chớ không phải Thiên Chúa, mà lòng ngươi dám tự cho mình là Chúa”. Bài trích sách Tiên tri Êdêkiel. Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: Hỡi con người, hãy bảo vua Tirô rằng: Chúa là Thiên…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ hai tuần 20 Thường Niên năm CHẴN. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. LỄ VỌNG BÀI ĐỌC I: 1Sk 15,3-4.15-16; 16,1-2 “Mọi người cung nghinh hòm bia Thiên Chúa đến đặt giữa nhà xếp do Đavít dựng lên” Bài trích sách Ký Sự quyển thứ nhất Trong những ngày ấy,…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM C. BÀI ÐỌC I: Gr 38, 4-6. 8-10 “Ngài đã sinh ra tôi làm người bất thuận sống trên vũ trụ”. Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia. Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng: “Chúng tôi xin bệ hạ cho lệnh giết người này, vì nó…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ bảy tuần 19 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Ed 18, 1-10. 13b. 30. 32 “Ta sẽ xét xử mỗi người theo cách nó sống”. Bài trích sách Tiên tri Êdêkiel. Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: Tại sao giữa các ngươi trong Israel có câu tục ngữ rằng: “Cha ông ăn nho chua…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ sáu tuần 19 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Ed 16, 1-15. 60. 63 “Ngươi tuyệt hảo nhờ sự huy hoàng Ta đã mặc cho ngươi, thế mà ngươi đã mãi dâm truỵ lạc”. Bài trích sách Tiên tri Êdêkiel. Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, hãy cho Giêrusalem biết tội…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ năm tuần 19 Thường Niên năm CHẴN. Thánh Cơ-la-ra, trinh nữ. Lễ nhớ. BÀI ĐỌC I: Ed 12, 1-12 “Ngươi sẽ di cư giữa ban ngày trước mặt chúng”. Bài trích sách Tiên tri Êdêkiel. Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, ngươi đang ở giữa dòng giống phản loạn, chúng có mắt…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ tư tuần 19 Thường Niên năm CHẴN. THÁNH LÔ-REN-SÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ Kính. BÀI ĐỌC I: 2 Cr 9, 6-10 “Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng”. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, ai gieo ít thì gặt ít; ai…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ ba tuần 19 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Ed 2, 8 – 3, 4 “Người ban cho tôi cuốn sách ấy làm lương thực: nó trở nên ngọt ngào như mật trong miệng tôi”. Bài trích sách Tiên tri Êdêkiel. Chúa phán như thế này: “Phần ngươi, hỡi con người, hãy nghe các lời…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ hai tuần 19 Thường Niên năm CHẴN. Thánh Ða-minh, linh mục. Lễ nhớ. BÀI ĐỌC I: Ed 1, 2-5. 24 – 2, 1a “Đây là hình lạ trông giống vinh quang của Chúa”. Bài trích sách Tiên tri Êdêkiel. Ngày mồng năm trong tháng, năm thứ năm vua Gioakim bị lưu đày, có lời Chúa phán…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ ba tuần 18 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Gr 30, 1-2. 12-15. 18-22 “Vì tội lỗi ngươi quá nặng, nên Ta đã làm cho ngươi những sự ấy. Nhưng Ta sẽ đem Giacóp về nhà xếp”. Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia. Có lời Chúa phán cùng Giêrêmia rằng: “Chúa là Thiên Chúa Israel…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ hai tuần 18 Thường Niên năm CHẴN. Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. BÀI ÐỌC I: Gr 28, 1-17 “Hỡi Hanania, Chúa không hề sai anh, anh đã làm cho dân tin tưởng sự giả dối”. Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia. Năm ấy, vào đầu triều đại Sêđêcia, vua…

Keep reading

Suy niệm Tin Mừng CN 18 TN: Đời tạm

Khi con người có được nhiều thứ của cải làm chỗ dựa, người ta thường gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay thật là một lời cảnh tỉnh cho những ai đang còn đang ngủ quên trên hành trình cuộc đời mình. Đầu tiên, ý nghĩa…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN NĂM C. Thánh Phêrô Đoàn Công Quý và thánh Emmanuel Lê Văn Phụng. “Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm”. Bài trích sách Giảng Viên. Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ bảy tuần 17 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Gr 26, 11-16. 24 “Thật Chúa đã sai tôi đến nói với các ngươi những lời đó”. Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia. Trong những ngày ấy, các tư tế và các tiên tri nói cùng các đầu mục và toàn dân rằng: “Người này…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ sáu tuần 17 Thường Niên năm CHẴN. Thánh nữ Mácta, Maria và Ladarô. Lễ nhớ. Thứ sáu tuần 17 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Gr 26, 1-9 “Toàn thể dân chúng tập họp trước Thiên Chúa”. Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia. Khi Gioakim, con của Giosia vua nước Giuđa mới lên cai trị, thì Chúa…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ năm tuần 17 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ÐỌC I: Gr 18, 1-6 “Như hòn đất nơi tay thợ gốm thế nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy”. Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia. Có lời Chúa phán cùng Giêrêmia rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy, đi xuống nhà thợ gốm, và ở…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ tư tuần 17 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Gr 15, 10. 16-21 “Tại sao tôi cứ buồn sầu mãi? Nếu ngươi quay trở về, ngươi sẽ hiên ngang trước mặt Ta”. Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia. Mẹ hỡi, khốn cho con, tại sao mẹ đã sinh ra con là kẻ hay tranh luận…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ ba tuần 17 Thường Niên năm CHẴN. Thánh Gioakim và thánh Anna. Lễ nhớ. Thánh Gioakim và thánh Anna. BÀI ĐỌC I: Hc 44, 1. 10-15 “Cha ông chúng ta là những người biết xót thương người, danh tiếng tồn tại từ đời nọ sang đời kia”. Bài trích sách Huấn Ca. Chúng ta hãy ca tụng…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ hai tuần 17 Thường Niên năm CHẴN. THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính. BÀI ĐỌC I: 2 Cr 4, 7-15 “Chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Ðức Giêsu”. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, Chúng ta chứa đựng kho tàng…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM C. BÀI ĐỌC I: St 18, 20-32 “Lạy Chúa, nếu con nói, xin Chúa đừng nổi giận”. Bài trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa phán: “Tiếng kêu la của dân Sôđôma và Gômôra đã gia tăng, và tội lỗi chúng quá nặng nề! Ta sẽ xuống…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ bảy tuần 16 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Gr 7, 1-11 “Nhà này là nơi phải khẩn cầu thánh danh Ta, đã trở thành hang trộm cướp rồi sao?” Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia. Lời Chúa phán cùng Giêrêmia rằng: Ngươi hãy đứng nơi cửa đền thờ Chúa, và rao giảng lời này…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ sáu tuần 16 Thường Niên năm CHẴN. THÁNH NỮ MARIA MADALÊNA. Lễ kính. BÀI ĐỌC I: 2 Cr 5, 14-17 “Từ nay chúng ta không biết Ðức Kitô theo xác thịt nữa”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, lòng mến của Ðức Kitô thúc bách chúng…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ năm tuần 16 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ÐỌC I: Gr 2, 1-3. 7-8. 12-13 “Họ đã bỏ Ta là nguồn nước hằng sống, để đào giếng rạn nứt”. Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia. Ðây lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Ngươi hãy đi và hãy la vào tai Giêrusalem rằng: Ðây Chúa phán: Ta…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ tư tuần 16 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ÐỌC I: Gr 1, 1. 4-10 “Ta đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc”. Khởi đầu sách Tiên tri Giêrêmia. Lời của Giêrêmia, con trai của Helcia, thuộc gia tộc tư tế định cư ở Anathoth, thuộc lãnh thổ Bengiamin. Có lời Chúa phán cùng tôi…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ ba tuần 16 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Mk 7, 14-15. 18-20 “Chúa ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển”. Bài trích sách Tiên tri Mikha. Lạy Chúa, với cây trượng của Chúa, xin chăn dắt dân Chúa, chăn dắt những con chiên thuộc quyền sở hữu của Chúa sống lẻ loi…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ hai tuần 16 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Mk 6, 1-4. 6-8 “Người hỡi, Ta sẽ chỉ cho ngươi việc phải làm, và việc nào Chúa đòi hỏi nơi ngươi”. Bài trích sách Tiên tri Mikha. Các ngươi hãy nghe Chúa phán: “Ngươi hãy đứng lên, hãy trình bày lời tố cáo của ngươi…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM C. BÀI ĐỌC I: St 18, 1-10a “Đối với Thiên Chúa có gì khó đâu. Ta trở lại thăm ông và Sara được một đứa con trai”. Bài trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm cây ở Mambrê, đang lúc ông…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ bảy tuần 15 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Mk 2, 1-5 “Chúng tham lam ruộng đất và chiếm lấy nhà cửa”. Bài trích sách Tiên tri Mikha. Khốn cho những kẻ suy tính điều gian ác, và mưu đồ việc xấu xa trong phòng mình. Sáng ngày, chúng thực hiện điều đó, vì tay…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ sáu tuần 15 Thường Niên năm CHẴN. Thánh Bô-na-ven-tu-ra giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. BÀI ĐỌC I: Is 38, 1-6. 21-22. 7-8 “Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, và Ta đã lau sạch nước mắt của ngươi”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Trong những ngày ấy Êdêkia đau gần chết. Tiên…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ năm tuần 15 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Is 26, 7-9. 12. 16-19 “Hỡi những kẻ nằm trong tro bụi, hãy thức dậy và hãy nhảy mừng”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Ðường lối người công chính thì ngay thẳng, Chúa ban cho bằng phẳng đường nẻo của người công chính. Lạy Chúa,…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ tư tuần 15 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Is 10, 5-7. 13-16 “Cái cưa có thể tự cao tự đại đối với thợ cưa sao?” Bài trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa phán: “Khốn cho Assur, là cây roi cơn giận của Ta. Cây gậy trong tay nó là cơn thịnh nộ của…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ ba tuần 15 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Is 7, 1-9 “Nếu các ngươi không tin, các ngươi sẽ không còn tồn tại nữa”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Xảy ra trong đời Acaz con của Gioatham, Gioatham con của Ozia, vua nước Giuđa, Rasin vua nước Syria, và Phaxê con của Rômêlia,…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ hai tuần 15 Thường Niên năm CHẴN. Thánh Biển-đức, viện phụ. Lễ nhớ. BÀI ĐỌC I: Is 1, 10-17 “Các ngươi hãy tắm rửa, hãy dẹp khỏi mắt Ta các tư tưởng xấu xa”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Hỡi các hoàng tử Sôđôma, hãy nghe lời Chúa; hỡi dân Gômôra, hãy lắng tai nghe…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM C. BÀI ĐỌC I: Đnl 30, 10-14 “Lời ở sát bên các ngươi, để các ngươi thực thi”. Bài trích sách Đệ Nhị Luật. Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn và huấn…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ bảy tuần 14 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Is 6, 1-8 “Lưỡi tôi nhơ bẩn, mắt tôi trông thấy Ðức Vua, Người là Chúa các đạo binh”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Năm vua Ozias băng hà, tôi nhìn thấy Thiên Chúa ngự trên ngai cao, và đuôi áo của Người phủ đền thờ. Các…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ sáu tuần 14 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Hs 14, 2-10 “Chúng tôi sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra”. Bài trích sách Tiên tri Hôsê. Ðây Chúa phán: “Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi, vì ngươi đã gục ngã…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ năm đầu tháng, tuần 14 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Hs 11, 1b, 3-4, 8c-9 “Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi”. Bài trích sách Tiên tri Hôsê. Ðây Thiên Chúa phán: “Lúc Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu thương nó, và Ta đã gọi con Ta ra khỏi…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ tư tuần 14 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Hs 10, 1-3. 7-8. 12 “Ðây là lúc phải tìm kiếm Chúa”. Bài trích sách Tiên tri Hôsê. Israel là cây nho xanh tốt, hoa trái xứng hợp với nó. Ðất càng màu mỡ, thì càng thêm các tượng thần. Lòng dạ chúng phân đôi, giờ…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ ba tuần 14 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Hs 8, 4-7. 11-13 “Chúng gieo gió thì sẽ gặt bão”. Bài trích sách Tiên tri Hôsê. Ðây Chúa phán: “Chúng cai trị chớ không phải Ta. Chúng đã làm thủ lãnh, và Ta không nhận biết. Chúng đã lấy vàng bạc mà đúc tượng thần,…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ hai tuần 14 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Hs 2, 14. 15-16. 19-20 “Ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời”. Bài trích sách Tiên tri Hôsê. Ðây Chúa phán: “Này đây Ta sẽ dụ dỗ nó, đem nó vào sa mạc, và kề lòng, Ta nói khó với nó. Ở đó nó…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM C. BÀI ĐỌC I: Is 66, 10-14c “Đây Ta khiến sông bình an chảy vào nó”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem, và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các ngươi là những kẻ than…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ bảy đầu tháng, tuần 13 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Am 9, 11-15 “Ta sẽ đem dân Ta bị lưu đày trở về, và sẽ trồng họ trên đất của họ”. Bài trích sách Tiên tri Amos. Ðây Chúa phán: “Trong ngày ấy, Ta sẽ dựng lại nhà xếp của Ðavít đã xiêu đổ, Ta sẽ…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ sáu đầu tháng, tuần 13 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Am 8, 4-6. 9-12 “Ta sẽ cho nạn đói trên đất này: nhưng không phải là đói cơm bánh, mà là đói lời Chúa”. Bài trích sách Tiên tri Amos. Ðây Thiên Chúa phán: “Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ sáu đầu tháng, tuần 13 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Am 8, 4-6. 9-12 “Ta sẽ cho nạn đói trên đất này: nhưng không phải là đói cơm bánh, mà là đói lời Chúa”. Bài trích sách Tiên tri Amos. Ðây Thiên Chúa phán: “Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ năm tuần 13 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Am 7, 10-17 “Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Ta”. Bài trích sách Tiên tri Amos. Trong những ngày ấy, một vị tư tế ở Bêthel, là Amasia, sai người đến với Giêrôbôam, vua Israel, mà thưa rằng: “Amos đã nổi loạn chống đức…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ tư tuần 13 Thường Niên năm CHẴN. Lễ Trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Đồ  LỄ VỌNG BÀI ĐỌC I: Cv 3, 1-10 “Tôi có cái này tôi cho anh là: nhân danh Đức Giêsu, anh hãy đứng dậy mà đi”. Bài trích sách Tông đồ Công vụ.…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ ba tuần 13 Thường Niên năm CHẴN. Thánh I-rê-nê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. BÀI ÐỌC I: Am 3, 1-8; 4, 11-12 “Chúa phán: Ai lại chẳng nói tiên tri”. Bài trích sách Tiên tri Amos. Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời Chúa phán về các ngươi, và cả dòng giống mà Ta đã…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ hai tuần 13 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ÐỌC I: Am 2, 6-10. 13-16 “Chúng sẽ dập đầu kẻ cùng khổ xuống bùn đất”. Bài trích sách Tiên tri Amos. Ðây Chúa phán: “Vì ba tội ác của dân Israel, và vì bốn tội, Ta sẽ không rút lại quyết định của Ta nữa: vì chúng…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM C. BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 16b. 19-21 “Êlisê đi theo Êlia”. Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: “Êlisê, con ông Saphát, người Abel-Mêhula, ngươi hãy xức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi”. Êlia ra…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ bảy tuần 12 Thường Niên năm CHẴN. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. BÀI ĐỌC I: Hc 24, 1-2. 5-7. 12-16. 26-30 “Ðức Maria là toà sự khôn ngoan”. Bài trích sách Huấn Ca. Ðức Khôn ngoan ngợi khen chính mình, được ca tụng trong Thiên Chúa, được ngợi khen giữa dân mình. Ðức Khôn ngoan…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ sáu tuần 12 Thường Niên năm CHẴN. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU năm C. Lễ Trọng. Ngày thế giới cầu xin ơn thánh hóa các linh mục. BÀI ĐỌC I: Ed 34, 11-16 “Ta sẽ săn sóc đoàn chiên Ta và sẽ kiểm soát chúng”. Bài trích sách Tiên tri Êdêkiel. Đây Chúa là Thiên Chúa…

Keep reading

Rồi sẽ nên thế nào?

“Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó!”. Suy niệm hình ảnh “Năm chiếc bánh và hai con cá”, Philip Clarke Brewer viết, “Chúa sử dụng những gì bạn có, để lấp đầy một nhu cầu bạn không bao giờ có thể lấp đầy; Chúa…

Keep reading

Trở về với trái tim để phân định

22/06/2022 “Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con!”. Nói đến các tiên tri giả, Đức Phanxicô nhận xét, “Không chỉ các tiên tri có thể là giả, mà ‘lời tiên tri’ của họ cũng có thể giả! Đó là lý do tại sao chúng ta phải luôn…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ năm tuần 12 Thường Niên năm CHẴN. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ Trọng. LỄ VỌNG BÀI ĐỌC I: Gr 1, 4-10 “Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi”. Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia. Lời của Giêrêmia, con trai của Helcia, thuộc gia tộc tư tế định cư ở…

Keep reading

Yêu như Chúa yêu, yêu như con cái Thiên Chúa

21/06/2022 “Điều các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế!”. Một nhà thần học nói, “Cái chết không dập tắt ánh sáng từ người Kitô hữu; họ như ngọn đèn phải tắt vì bình minh đã đến! Lúc đó, bạn để lại tất cả…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ tư tuần 12 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: 2 V 22, 8-13; 23, 1-3 “Vua đọc cho mọi người nghe lời sách giao ước đã tìm thấy trong Nhà Chúa, ký kết giao ước trước mặt Chúa”. Bài trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, thượng tế Helcia nói với…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ ba tuần 12 Thường Niên năm CHẴN. Thánh Lu-y Gon-da-ga tu sĩ. Lễ nhớ. BÀI ĐỌC I: 2 V 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36 “Ta sẽ che chở và cứu thành này vì danh Ta cùng vì Đavít”. Bài trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong các ngày ấy, Sennakêrib, vua dân Assyria, đã phái…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.