Suy Niệm

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Năm tuần 5 thường niên năm LẺ. BÀI ĐỌC I: St 2, 18-25  “Người dẫn bà đến trước Ađam. Và cả hai nên một thân thể”. Bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: “Ðàn ông ở một mình không tốt, Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó”. Sau khi…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Tư tuần 5 thường niên năm LẺ. BÀI ĐỌC I: St 2, 4b-9. 15-17  “Thiên Chúa đặt con người vào vườn địa đàng” Bài trích sách Sáng Thế. Trong ngày Thiên Chúa tạo dựng trời đất, thì chưa có bụi cây nào mọc ngoài đồng, không có một cây rau cỏ nào nẩy mầm ngoài…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Ba tuần 5 thường niên năm LẺ. BÀI ĐỌC I: St 1, 20 – 2, 4a  “Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như Ta”. Bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: “Nước hãy sản xuất những sinh vật bò sát và loài chim bay trên mặt đất, dưới vòm…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Hai tuần 5 thường niên năm LẺ. Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. BÀI ĐỌC I: St 1, 1-19  “Thiên Chúa phán: và xảy ra như vậy”. Bài trích sách Sáng Thế. Từ nguyên thủy Thiên Chúa đã tạo thành trời đất. Ðất còn hoang vu trống rỗng, tối tăm bao…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN NĂM A. BÀI ĐỌC I: Is 58, 7-10 “Sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông”. Bài trích sách Tiên tri Isaia Này đây Chúa phán: “Hãy chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở; nếu ngươi…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ ba tuần 1 Thường Niên năm LẺ. BÀI ĐỌC I: Dt 2, 5-12 “Ðấng ban ơn cứu độ phải chịu khổ nạn để nên hoàn hảo”. Bài trích thư gửi tín hữu Do-thái. Thiên Chúa đã không đặt dưới quyền các thiên thần vũ trụ tương lai mà chúng tôi đang nói đến. Nhưng…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA năm A. Lễ Kính. BÀI ĐỌC I: Is 42, 1-4. 6-7 “Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban…

Keep reading

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật lễ Hiển Linh năm A

Lời Chúa:  (Mt 2, 1-12) 1Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến Giêrusalem, 2và hỏi: “Ðức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Ðông, nên chúng…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

08/01 – CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. LỄ VỌNG: Xem Lễ Chính Ngày hoặc: BÀI ĐỌC I: Gl 4, 1-7 Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. Tôi thiết nghĩ: bao lâu người thừa kế còn là thiếu niên thì không khác gì…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

07/01 – Thứ bảy đầu tháng, trước Lễ Hiển Linh. BÀI ÐỌC I: 1 Ga 5, 14-21 “Chúa nhậm lời chúng ta kêu cầu”. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Ðồ. Các con thân mến, nầy là sự chúng ta tin tưởng nơi Chúa: là hễ chúng ta xin sự gì hợp…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

06/01 – Thứ sáu đầu tháng, trước Lễ Hiển Linh. “Thánh Thần, nước và máu” Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Ðồ. Các con thân mến, ai là người chiến thắng thế gian, nêu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa? Ðấng đã đến nhờ nước và máu, chính…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

05/01 – Thứ năm đầu tháng, trước Lễ Hiển Linh. BÀI ÐỌC I: 1 Ga 3, 11-21 “Chúng ta đã được chuyển từ cõi chết đến cõi sống, vì chúng ta thương yêu anh em”. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, đây sứ điệp các con đã nghe từ…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

04/01 – Thứ tư trước Lễ Hiển Linh. BÀI ĐỌC I: 1 Ga 3, 7-10 “Người ấy không phạm tội được, vì đã sinh ra bởi Thiên Chúa”. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Hỡi các con bé nhỏ, đừng để ai lừa gạt các con. Ai thi hành sự công chính là…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

03/01 – Thứ ba trước Lễ Hiển Linh. BÀI ĐỌC I: 1 Ga 2,29-3,6 “Bất cứ ai ở trong Người đều không phạm tội”. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, nếu các con biết Người là Đấng công chính, thì các con hãy biết rằng bất cứ ai thực…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

02/01 – Thứ Hai trước Lễ Hiển Linh. Thánh Baxiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. BÀI ĐỌC I: 1Ga 2, 22-28 “Ước gì điều các con đã nghe từ ban đầu, vẫn ở lại mãi trong các con” Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

01/01 – CHÚA NHẬT Cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh. ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA. Lễ Trọng. Ngày thế giới cầu cho hoà bình. BÀI ĐỌC I: Ds 6, 22-27 “Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng”. Bài trích sách Dân Số. Chúa phán cùng…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Ngày thứ BẢY tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Lễ kính. BÀI ĐỌC I: 1 Ga 2, 18-21 “Các con được Ðấng Thánh xức dầu, và các con biết mọi sự”. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Hỡi các con, đây là giờ sau hết. Các con đã nghe biết là sẽ có…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

30-12: Ngày thứ SÁU tuần Bát Nhật Giáng Sinh năm A. Lễ THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ Kính. BÀI ĐỌC I: Hc 3,2-6.12-14 “Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”. Bài trích sách Huấn Ca. Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Ngày thứ NĂM tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Lễ kính. BÀI ĐỌC I: 1 Ga 2, 3-11 “Ai thương yêu anh em mình thì ở trong sự sáng”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, chính nơi điều này mà chúng ta biết rõ được là chúng ta biết Chúa Giêsu,…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Ngày thứ TƯ tuần Bát Nhật Giáng Sinh. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. BÀI ĐỌC I: 1 Ga 1,5 – 2,2 “Máu Chúa Giêsu Kitô rửa chúng tôi sạch mọi tội lỗi”. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, đây là sứ điệp chúng tôi nhận được bởi…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Ngày thứ BA tuần Bát Nhật Giáng Sinh. THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ. Lễ kính. BÀI ĐỌC I: 1 Ga 1, 1-4 “Chúng tôi loan truyền cho anh em điều chúng tôi đã nghe và đã thấy”. Bắt đầu thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, điều đã có từ thuở ban sơ,…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Ngày thứ Hai tuần Bát Nhật Giáng Sinh. THÁNH TÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. BÀI ĐỌC I: Cv 6, 8-10; 7, 54-60 “Kìa tôi xem thấy trời mở ra” Bài trích sách Tông Ðồ Công Vụ. Trong những ngày đó, Têphanô đầy ân sủng và sức mạnh, làm nên những điều kỳ diệu và…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

25/12: CHÚA GIÁNG SINH. Lễ TRỌNG. LỄ BUỘC. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. THÁNH LỄ BAN NGÀY BÀI ĐỌC I: Is 52, 7-10 “Khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Đẹp thay chân người rao tin trên núi, người rao tin…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Bảy tuần 4 Mùa Vọng. Ngày 24 tháng 12 LỄ BAN SÁNG BÀI ĐỌC I: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 16 “Vương quốc Ðavít sẽ tồn tại trước mặt Chúa đến muôn đời”. Bài trích sách Samuel quyển thứ hai. Khi ấy vua Ðavít ngự trong đền và khi Chúa cho ông được bằng yên tư…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Sáu tuần 4 Mùa Vọng. Ngày 23 tháng 12 BÀI ÐỌC I: Ml 3, 1-4.23-24 “Ta sẽ sai tiên tri Êlia đến cùng các ngươi trước ngày Chúa đến”. Bài trích sách Tiên tri Malakhi. Ðây là những điều Thiên Chúa phán: Này đây, Ta sai sứ thần Ta đi dọn một con đường trước mặt Ta.…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Năm tuần 4 Mùa Vọng. Ngày 22 tháng 12 BÀI ÐỌC I: 1 Sm 1, 24-28 “Bà Anna tạ ơn Chúa vì được sinh Samuel”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Ngày ấy, sau khi đã cho Samuel dứt sữa, bà Anna liền bắt một con bò ba tuổi, lấy ba cân bột, một vò rượu,…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Tư tuần 4 Mùa Vọng. Ngày 21 tháng 12 BÀI ÐỌC I: Dc 2, 8-14 “Ðây người tôi yêu đến, nhảy qua núi”. Bài trích sách Diễm Ca. Tiếng người tôi yêu, đây người đến, nhảy qua núi, băng qua đồi. Người tôi yêu giống như nai rừng, ví tựa hươu con. Ðó, người đứng sau…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Ba tuần 4 Mùa Vọng. Ngày 20 tháng 12 BÀI ĐỌC I: Is 7, 10-14 “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, Chúa phán bảo cùng vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao”. Nhưng…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Hai tuần 4 Mùa Vọng. Ngày 19 tháng 12 BÀI ĐỌC I: Tl 13, 2-7, 24-25a “Thiên Thần báo trước việc Samson sinh ra”. Bài trích sách các Thẩm Phán. Ngày ấy có một người đàn ông, bởi đất Sara và thuộc chi họ Ðan, tên là Manuel, có người vợ son sẻ. Thiên Thần Chúa…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Bảy tuần 3 Mùa Vọng. Ngày 17 tháng 12 BÀI ĐỌC I: St 49, 2. 8-10 “Phủ việt sẽ không cất khỏi Giuđa”. Bài trích sách Sáng Thế. Ngày ấy, Giacóp triệu tập con cái lại và nói rằng: “Hỡi con cái Giacóp, hãy hợp lại và nghe cha đây. Hỡi nhà Israel, hãy nghe lời…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Sáu tuần 3 Mùa Vọng. BÀI ĐỌC I: Is 56,1-3a,6-8 “Nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Thiên Chúa phán: Hãy giữ luật và thực thi công bình, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và sự công chính của Ta sẽ tỏ hiện. Phúc…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Năm tuần 3 Mùa Vọng. BÀI ÐỌC I: Is 54, 1-10 “Chúa kêu gọi ngươi như gọi người thiếu phụ sầu khổ”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Chúa phán: Hỡi người son sẻ, hãy reo mừng! Hãy vui mừng, hãy hân hoan, hỡi người không sinh nở. Vì con cái người phụ nữ bị bỏ…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Tư tuần 3 Mùa Vọng. Thánh Gio-an Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. BÀI ĐỌC I: Is 45, 6b-8. 18. 21b-26 “Trời cao, hãy đổ sương mai!” Trích sách Tiên tri Isaia. Chính Ta là Chúa, và không có Chúa nào khác. Ta đã dựng nên ánh sáng và tối tăm. Ta…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Ba tuần 3 Mùa Vọng. Thánh Lu-xi-a, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. BÀI ĐỌC I: Xp 3, 1-2. 9-13 “Chúa hứa ban ơn cứu độ cho những người nghèo khó”. Trích sách tiên tri Xôphônia. Chúa phán: Khốn cho thành phản nghịch và ô uế, cho thành làm sự hung bạo. Nó không nghe lời,…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ hai tuần 3 Mùa Vọng. “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy ?Ai đã cho ông quyền ấy ?”(Mt 21,23) BÀI ĐỌC I: Ds 24, 2-7. 15-17a “Ngôi sao từ nhà Giacóp mọc lên”. Trích sách Dân Số. Trong những ngày ấy, Balaam ngước mắt lên nhìn Israel cắm trại theo từng bộ lạc,…

Keep reading

Khuất phục trước Lời

10/12/2022 “Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra!”. Trong tập thơ của mình, William Cowper viết, “Ôi tôi yêu mến Lời Ngài biết bao, lạy Chúa! Nó hướng dẫn tôi trên con đường bình yên; tôi gẫm suy về nó suốt ngày! Các mỏ đá quý của sự giàu sang toả sáng có…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM A. BÀI ĐỌC I: Is 35, 1-6a. 10 “Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ chúng tôi”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan, và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảy chồi non và…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Bảy tuần 2 Mùa Vọng. BÀI ĐỌC I: Hc 48, 1-4. 9-11 “Elia sẽ đến lần thứ hai”. Bài trích sách Huấn Ca. Bấy giờ Elia như lửa hồng xuất hiện. Lời ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy phừng. Ông đem cho họ một mùa đói khát, và số người hiềm ghét ông…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Sáu tuần 2 Mùa Vọng. BÀI ĐỌC I: Is 48, 17-19 “Chớ gì ngươi lưu ý đến giới răn của Ta”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Thiên Chúa là Ðấng Thánh của Israel, Ðấng Cứu Chuộc ngươi phán: Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Ðấng phán dạy ngươi những điều hữu…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Năm tuần 2 Mùa Vọng. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. BÀI ĐỌC I: St 3, 9-15. 20 “Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ”. Bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Tư tuần 2 Mùa Vọng. Thánh Am-rô-xi-ô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ BÀI ĐỌC I: Is 40, 25-31 “Thiên Chúa toàn năng ban sức mạnh cho người mệt mỏi”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Ðấng Chí Thánh phán rằng: Các ngươi sánh Ta với ai? Và kể Ta bằng ai?…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Ba tuần 2 Mùa Vọng. BÀI ĐỌC I: Is 40, 1-11 “Thiên Chúa an ủi dân Người”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Chúa ngươi phán: Hỡi dân Ta, hãy an tâm, hãy an tâm! Hãy nói với Giêrusalem, và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Hai tuần 2 Mùa Vọng. BÀI ĐỌC I: Is 35, 1-10 “Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu thoát các ngươi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Sa mạc và hoang địa hãy vui mừng, đồng cỏ hoang hãy hoan hỉ và nở hoa; hãy nở hoa như cây thuỷ tiên, hãy tràn đầy hân…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM A. BÀI ĐỌC I: Is 11, 1-10 “Chúa lấy sự công minh mà xét xử người nghèo khó”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 1 Mùa Vọng. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, Linh mục. Lễ kính. Bổn mạng các xứ truyền giáo. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, Linh mục. BÀI ĐỌC I: 1Cr 9, 16-19. 22-23 “Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Phúc Âm”. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 1 Mùa Vọng. BÀI ĐỌC I: Is 29, 17-24 “Ngày đó mắt người mù sẽ được xem thấy”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: Không còn bao lâu nữa, Liban sẽ trở nên lùm cây, và lùm cây sẽ trở nên cánh rừng. Ngày đó,…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Năm đầu tháng, tuần 1 Mùa Vọng. BÀI ĐỌC I: Is 26, 1-6 “Dân công chính biết giữ sự trung tín, hãy tiến vào”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, trong đất Giuđa, người ta hát khúc ca này: Sion là thành trì kiên cố của chúng ta, có tường thành và…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ tư tuần 1 Mùa Vọng. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. BÀI ĐỌC I: Rm 10, 9-18 “Lòng tin có là nhờ nghe, còn nghe thì dựa vào lời Đức Kitô”. Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Nếu miệng ngươi tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng ngươi…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Ba tuần 1 Mùa Vọng. BÀI ĐỌC I: Is 11: 1-10 “Chúa lấy đức công bình mà xét xử người nghèo khó”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, từ gốc Giê-sê sẽ đâm ra một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Hai tuần 1 Mùa Vọng. BÀI ĐỌC I: Is 4, 2-6 “Những kẻ được giải phóng sẽ nhảy mừng”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, dòng dõi Chúa sẽ trở nên huy hoàng vinh quang, hoa màu trên đất sẽ dồi dào, và số người trong dân Isarel được giải phóng sẽ…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM A. BÀI ĐỌC I: Is 2, 1-5 “Thiên Chúa quy tụ các dân tộc trong nước Người, để hưởng bình an đời đời”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Điềm Isaia con trai của Amos đã thấy về Giuđa và Giêrusalem. Điềm sẽ xảy ra trong những ngày sau…

Keep reading

Ý nghĩa đích thực của Mùa Vọng

1.    Khi nào bắt đầu Mùa Vọng? Mùa Vọng bắt đầu vào Chúa Nhật trước Lễ Giáng Sinh bốn tuần hoặc Chúa Nhật gần nhất với ngày 30 tháng 11 và kết thúc vào Đêm Giáng Sinh tức là 24 tháng 12. Nếu đêm Giáng sinh rơi vào Chủ nhật thì được coi là Chủ nhật…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ bảy tuần 34 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Kh 22, 1-7 “Sẽ không còn đêm tối nữa, Thiên Chúa sẽ soi sáng cho họ”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Thiên thần Chúa chỉ cho tôi là Gioan, thấy sông nước hằng sống, sáng ngời như thuỷ tinh, từ toà…

Keep reading

Thứ Sáu, tuần 34 Thường niên, năm II

“Trời đất sẽ qua đi,nhưng những lời Thầy nóisẽ chẳng qua đâu”.(Lc 21,33) BÀI ĐỌC I (năm II): Kh 20, 1-4. 11 – 21, 2 “Những người đã chết phải chịu phán xét theo các việc họ đã làm. Tôi đã thấy Giêrusalem mới từ trời xuống”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ năm tuần 34 Thường Niên năm CHẴN. THÁNH AN-RÊ TRẦN AN DŨNG-LẠC LINH MỤC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO. BỔN MẠNG GIÁO HỘI VIỆT NAM. Lễ Trọng. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. BÀI ĐỌC I: Kn 3, 1-9 “Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”. Bài trích sách Khôn Ngoan. Linh…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ tư tuần 34 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Kh 15, 1-4 “Hãy xướng ca bài ca vãn Môsê và ca vãn Con Chiên”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan đã nhìn thấy điềm lạ vĩ đại và huyền diệu khác trên trời, là bảy thiên thần cai…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ ba tuần 34 Thường Niên năm CHẴN. Thánh Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. BÀI ĐỌC I: Kh 14, 14-19 “Ðã đến giờ gặt, vì lúa gặt trên đất đã chín rồi”. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan, tôi đã nhìn thấy có đám mây trắng: trên đám…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ hai tuần 34 Thường Niên năm CHẴN. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. BÀI ĐỌC I: Kh 14, 1-3, 4b-5 “Tên của Ðức Kitô và của Cha Người viết trên trán họ”. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan, tôi ngắm nhìn: thì đây Con Chiên…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN NĂM C. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ Trọng. BÀI ĐỌC I: 2 Sm 5, 1-3 “Họ xức dầu phong Đavít làm vua Israel”. Bài trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Đavít tại Hebron mà nói rằng: “Đây…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ bảy tuần 33 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Kh 11, 4-12 “Hai vị tiên tri ấy đã làm cho dân trên hoàn cầu chịu nhiều khổ cực”. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Có lời phán cùng tôi là Gioan rằng: “Hai chứng tá của Ta là hai cây…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ sáu tuần 33 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Kh 10, 8-11 “Tôi cầm lấy cuốn sách mà nuốt”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan, tôi đã nghe có tiếng từ trời phán cùng tôi rằng: “Ngươi hãy đi lấy cuốn sách mở sẵn trên tay thiên thần…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ năm tuần 33 Thường Niên năm CHẴN. Thánh nữ Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri. Lễ nhớ. BÀI ĐỌC I: Kh 5, 1-10 “Chiên con đã bị sát tế và đã lấy máu mình mà cứu chuộc chúng tôi thuộc mọi nước”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan, tôi đã thấy nơi tay…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ tư tuần 33 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Kh 4, 1-11 “Thánh, Chúa là Thiên Chúa toàn năng, Ðấng đã có, hiện có và sẽ đến”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan, tôi đã thấy: kìa cửa trời mở ra và tiếng tôi đã nghe trước kia…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ ba tuần 33 Thường Niên năm CHẴN BÀI ĐỌC I: Kh 3, 1-6. 14-22 “Ai mở cửa cho Ta, Ta sẽ vào dùng bữa tối ở nhà người ấy”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan, tôi đã nghe Chúa phán bảo tôi rằng: “Hãy viết cho thiên thần Giáo…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ hai tuần 33 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Kh 1, 1-4; 2, 1-5a “Hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ mức nào và hãy hối cải”. Khởi đầu sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Mạc khải của Ðức Giêsu Kitô mà Thiên Chúa đã ban cho Người, để Người tỏ…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM C. Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM C BÀI ĐỌC I: Ml 3, 19-20a “Các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho”. Bài trích sách Tiên tri Malakhi. “Đây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa:…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ sáu tuần 32 Thường Niên năm CHẴN. Thánh Mác-ti-nô, giám mục. Lễ nhớ. BÀI ĐỌC I: 2 Ga 4-9 “Kẻ nào giữ vững đạo lý này, sẽ được Chúa Cha và Chúa Con”. Trích thư thứ hai của Thánh Gioan Tông đồ. Thưa Bà đáng kính, tôi rất đỗi vui mừng vì đã gặp thấy trong…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ năm tuần 32 Thường Niên năm CHẴN. Thánh Lê-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cầu nguyện cho các Giáo sĩ và Tu sĩ từng phục vụ trong Giáo Phận đã qua đời BÀI ĐỌC I: Plm 7-20 “Xin anh tiếp nhận nó không phải như một người nô lệ, nhưng như một…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ tư tuần 32 Thường Niên năm CHẴN. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. BÀI ĐỌC I: Ed 47, 1-2. 8-9. 12 “Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả đều được cứu rỗi”. Bài trích sách Tiên tri Êdêkiel. Trong những ngày…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ ba tuần 32 Thường Niên năm CHẴN. BÀI ĐỌC I: Tt 2, 1-8. 11-14 “Chúng ta hãy sống đạo đức, khi trông đợi niềm hy vọng hạnh phúc và cuộc xuất hiện của Ðức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Ðấng cứu độ chúng ta”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô. Con…

Keep reading

Thứ Hai, tuần 32 Thường Niên, Năm II

Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần…thì anh cũng phải tha cho nó (Lc 17, 4) BÀI ĐỌC I (năm II): Tt 1, 1-9 “Thiết lập các Trưởng lão trong mỗi thành như cha đã căn dặn con”. Khởi đầu bức thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô. Phaolô, tôi…

Keep reading

Nghi lễ ngoạn mục đón tiếp ĐTC của Quốc Vương Bahrain: Đoàn thiếu nữ rắc hoa tại cung điện nhà vua

Lúc 9h30 sáng thứ Năm, theo giờ địa phương Rôma, Đức Thánh Cha đã khởi hành từ phi trường quốc tế Fiumicino của Rôma để bay đến phi trường quốc tế Sakhir ở thủ đô Awali của Bahrain.Đức Thánh Cha đã đến nơi lúc 16h45. Lúc 17h30, Đức Thánh Cha đã thăm xã giao Quốc…

Keep reading

Thứ Bảy, tuần 31 Thường niên, năm II

“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa,vừa làm tôi Tiền Của được”.(Lc 16,13) BÀI ĐỌC I (năm II): Pl 4, 10-19 “Tôi có thể làm được mọi sự trong Ðấng ban sức mạnh cho tôi”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. Anh em thân mến, tôi rất vui mừng trong…

Keep reading

Thứ Sáu, tuần 31 Thường niên, năm II

“Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sángkhi xử sự với người đồng loại”.(Lc 16,8) BÀI ĐỌC I (năm II): Pl 3, 17 – 4, 1 “Chúng ta mong đợi Ðấng Cứu Chuộc là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta…

Keep reading

Thứ Năm, tuần 31 Thường niên, năm II

“Giữa triều thần Thiên Chúa,ai nấy sẽ vui mừngvì một người tội lỗi ăn năn sám hối”.(Lc 15,10) BÀI ĐỌC I (năm II): Pl 3, 3-8 “Những điều xưa kia được kể là lợi ích cho tôi, thì nay tôi coi là bất lợi vì Ðức Kitô”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu…

Keep reading

Ngày 02/11: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

“Tất cả những người Chúa Chaban cho tôi đều sẽ đến với tôi,và ai đến với tôi,tôi sẽ không loại ra ngoài”.(Ga 6,37) BÀI ĐỌC I: Kn 3, 1-9 “Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”. Trích sách Khôn Ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau…

Keep reading

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ ba tuần 31 Thường Niên năm CHẴN. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ Trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. BÀI ĐỌC I: Kh 7, 2-4, 9-14 “Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng”. Bài trích…

Keep reading

Thứ Hai, tuần 31 Thường niên, năm II

 29-10-2022 “Hãy mời những người nghèo khó,tàn tật, què quặt, đui mù.” (Lc 14, 13) BÀI ĐỌC I (năm II): Pl 2, 1-4 “Anh em hãy làm cho tôi được trọn niềm hân hoan, để anh em hưởng cùng một niềm vui”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. Anh em thân mến,…

Keep reading

Chúa Nhật 31 Thường Niên, Năm C

 29-10-2022 Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Bài đọc 1: Kn 11, 22 – 12, 2 Chúa thương xót mọi người, vì Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu. Bài trích sách Khôn ngoan. 1122Lạy Chúa, trước Thánh Nhan, toàn thể vũ trụví tựa hạt cát trên bàn cân,tựa giọt sương…

Keep reading

Thứ Bảy, tuần 30 Thường niên, năm II

“Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống;còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.(Lc 14,11) BÀI ĐỌC I (năm II): Pl 1, 18b-26 “Ðối với tôi, sống là Ðức Kitô, còn chết là một mối lợi”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê. Anh em thân mến, miễn là Ðức…

Keep reading

Thứ Sáu, tuần 30 Thường niên, năm II

 01-10-2022 “Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện,và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa”.(Lc 6,12) BÀI ĐỌC I: Ep 2, 19-22 “Anh em đã được xây dựng trên nền tảng các tông đồ và các tiên tri”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.…

Keep reading

Thứ Năm, tuần 30 Thường niên, năm II

 01-10-2022 “Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt,tôi phải tiếp tục đi”.(Lc 13,33) BÀI ĐỌC I (năm II): Ep 6, 10-20 “Anh em hãy mặc lấy mã giáp của Thiên Chúa để có thể đứng vững”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, về tương lai, anh…

Keep reading

Thứ Tư, tuần 30 Thường niên, năm II

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào…” (Lc 13, 24) BÀI ĐỌC I (năm II): Ep 6, 1-9 “Không phải phụng sự loài người, nhưng là tôi tớ của Ðức Kitô”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Hỡi những kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ trong…

Keep reading

Thứ Ba, tuần 30 Thường niên, năm II

“Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm menbà kia lấy vùi vào ba thúng bột,cho đến khi tất cả bột dậy men”.(Lc 13,21) BÀI ĐỌC I (năm II): Ep 5, 21-33 “Mầu nhiệm này thật lớn lao; trong Ðức Kitô và trong Hội Thánh”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em…

Keep reading

Thứ Hai, tuần 30 Thường niên, năm II

“Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên đượcvà tôn vinh Thiên Chúa”.(Lc 13,13) BÀI ĐỌC I (năm II): Ep 4, 32 – 5, 8 “Anh em hãy sống trong tình thương như Ðức Kitô”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, anh em hãy…

Keep reading

Chúa Nhật 30, Thường niên, năm C: Khánh Nhật Truyền Giáo

 20-10-2022 Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà,thì đã được nên công chính; còn người Pha-ri-sêu thì không. Bài đọc 1: Hc 35, 12-14.16-18 Bài trích sách Huấn ca. 12Đức Chúa là Đấng xét xử,Người chẳng thiên vị ai.13Người không vị nể mà làm hại kẻ nghèo hèn,nhưng nghe lời kêu xin của người…

Keep reading

Thứ Bảy, tuần 29 Thường niên, năm II

“Nếu các ông không chịu sám hối,thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy”.(Lc 13, 5) BÀI ĐỌC I (năm II): Ep 4, 7-16 “Ðức Kitô là đầu, nhờ Người mà toàn thân thể được lớn lên”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô, Anh em thân mến, mỗi người trong…

Keep reading

Thứ Sáu, tuần 29 Thường niên, năm II

“Tôi bảo cho anh biết: ‘anh sẽ không ra khỏi đótrước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng”.(Lc 12,59) Bài Ðọc I:  (Năm II) Ep 4, 1-6 “Chỉ có một thân thể, một Chúa, một đức tin và một phép rửa”. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, tôi là tù…

Keep reading

Thứ Năm, tuần 29 Thường niên, năm II

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất,và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”(Lc 12,49) BÀI ĐỌC I (năm II): Ep 3, 14-21 “Anh em đâm rễ sâu và lập nền kiên cố trong đức mến, để anh em được sung mãn trong mọi sự viên mãn của Thiên Chúa”. Trích…

Keep reading

THỨ TƯ TUẦN XXIX MÙA THƯỜNG NIÊN

Ca nhập lễ: Tv 16: 6.8 Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con, xin lắng tai và nghe tiếng con cầu. Xin giữgìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài, xin thương che chở. Bài đọc 1: Ep 3: 2-12 Mầu nhiệm Đức Ki-tô nay đã được mặc khải ; các dân ngoại được cùng…

Keep reading

Thứ Tư, tuần 28 Thường niên, năm II

“Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu…Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật!”(Lc11, 42.46) BÀI ĐỌC I (năm II): Gl 5, 18-25 “Những ai thuộc về Ðức Kitô, thì đóng đinh xác thịt cùng với các dục vọng vào thập giá”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.…

Keep reading

Thứ Hai, tuần 29 Thường niên, năm II

Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiệnhay người chia gia tài cho các anh ?”.(Lc 12,14) BÀI ĐỌC I (năm II): Ep 2, 1-10 “Người làm cho chúng ta sống lại trong Ðức Kitô, và đồng ngự trị trên nước trời”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.…

Keep reading

Chúa Nhật 29, Thường niên, Năm C

Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn,ngày đêm hằng kêu cứu với Người. Bài đọc 1: Xh 17, 8-13 Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên, thì dân Ít-ra-en thắng thế. Bài trích sách Xuất hành. 8 Hồi đó, quân A-ma-lếch đến đánh Ít-ra-en tại Rơ-phi-đim. 9 Ông Mô-sê bảo ông Giô-suê: “Anh hãy chọn…

Keep reading

Thứ Bảy, tuần 28 Thường niên, năm II

“Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ,thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa”.(Lc 12,9) BÀI ĐỌC I (năm II): Ep 1, 15-23 “Thiên Chúa tôn Ðức Kitô làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân…

Keep reading

Thứ Sáu, tuần 28 Thường niên, năm II

“Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra,không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết”.(Lc 12,2) BÀI ĐỌC I (năm II): Ep 1, 11-14 “Chúng tôi trước kia đã trông cậy vào Ðức Kitô, và anh em được ghi dấu Thánh Thần”. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín…

Keep reading

Thứ Năm Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Ep 1, 1-10 “Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian”. Khởi đầu bức thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Phaolô, Tông đồ của Đức Giêsu Kitô bởi ý định của Thiên Chúa, kính gửi các thánh ở Êphêxô và (là) các tín…

Keep reading

Thứ Tư Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I:    Gl 5, 18-25 “Những ai thuộc về Đức Kitô, thì đóng đinh xác thịt cùng với các dục vọng vào thập giá”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, nếu anh em được Thánh Thần hướng dẫn, anh em không còn ở dưới chế độ…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.