Các Bí Tích.

NỀN VĂN MINH THÁNH THỂ CÓ DÁNG VẺ NÀO?

21/05/2023  Phụng Vụ – Bí Tích NỀN VĂN MINH THÁNH THỂ CÓ DÁNG VẺ NÀO? Tác giả: R. Jared StaudtNgày 16 Tháng Năm, 2023 Một đoạn trích từ cuốn sách mới, “Làm thế nào Thánh Thể có thể cứu nền văn minh” (R. Jared Staudt, 16.05.2023). Bí tích Thánh Thể không phải là một học…