Nhân đức trong Gia đình: Sự lưu tâm

“Hãy để bản thân bạn luôn lưu tâm đến việc thực hành những điều tốt lành cho một trong những người anh em. Hãy trao cho họ tình yêu thương, sự quan tâm và những suy nghĩ tốt lành.” Trích trong bài viết của ABDU’L BAHA 1. Thế nào là sự lưu tâm? Lưu tâmContinue reading “Nhân đức trong Gia đình: Sự lưu tâm”

Nhân đức trong Gia đình: Sự tin tưởng ____BÀI VIẾT, Học Làm Người, Nhân Đức Trong Gia Đình 72 Lượt xem “Vậy, anh em đừng đánh mất lòng tin tưởng mạnh dạn của mình; lòng tin tưởng đó sẽ mang lại một phần thưởng lớn lao.” Dt 10,35 1. Thế nào là sự tin tưởng? Sự tin tưởngContinue reading

Nhân đức trong Gia đình: Sạch sẽ

____BÀI VIẾT, Học Làm Người, Nhân Đức Trong Gia Đình 39 Lượt xem “Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống sự trong sáng, thánh thiện, sạch sẽ, tế nhị luôn tôn vinh giá trị của con người và thúc đẩy sự phát triển nội tâm của họ. Sự sạch thể lý cũng sẽ dẫn đến sự trong sạchContinue reading “Nhân đức trong Gia đình: Sạch sẽ”

Nhân đức trong Gia đình: Sự hiệp nhất

____BÀI VIẾT, Học Làm Người, Nhân Đức Trong Gia Đình 11 Lượt xem “Sự hiệp nhất trong một con người cho phép họ nhìn mình trong toàn thể tạo thành, nhìn thấy toàn thể trong chính mình, nhìn mọi sự với con mắt vô tư” Trích sách BHAGAVAD-GITA chương VI, câu 29 1. Thế nào là sự hiệpContinue reading “Nhân đức trong Gia đình: Sự hiệp nhất”

Nhân đức trong Gia đình: Lòng trông cậy

____BÀI VIẾT, Học Làm Người, Nhân Đức Trong Gia Đình 99 Lượt xem “Trông cậy vào Đức Chúa và Ngài sẽ dẫn bạn đến sự thật. Người có niềm tin như vậy thì không phải lo sợ. Họ được ở trong sự bình an và hạnh phúc tuyệt vời, vì họ được dẫn đường đúng đắn.” Trích sáchContinue reading “Nhân đức trong Gia đình: Lòng trông cậy”

Nhân đức trong Gia đình: Lòng khoan dung

____BÀI VIẾT, Học Làm Người, Nhân Đức Trong Gia Đình 95 Lượt xem “Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau.” Cl 3:13 1. Thế nàoContinue reading Nhân đức trong Gia đình: Lòng khoan dung

Nhân đức trong Gia đình: Lòng biết ơn

____BÀI VIẾT, Học Làm Người, Nhân Đức Trong Gia Đình 173 Lượt xem “Điều sắp đến thì sẽ tốt hơn điều đã qua: Vì Đức Chúa sẽ trao cho bạn, bạn sẽ được hài lòng… hãy tường thuật chi tiết những ân huệ bạn đã nhận được từ Đức Chúa.” Al-QUR’AN 93 1. Thế nào là lòng biếtContinue reading Nhân đức trong Gia đình: Lòng biết ơn

Nhân đức trong Gia đình: Lòng sùng kính

 “Hãy để cho sự tuân phục chế ngự sự bất tuân trong nhà này, bình an chiến thắng sự bất hòa, lòng quảng đại làm lu mờ đi sự tham lam, lòng sùng kính thắng vượt sự khinh miệt, lời nói chân thành thay cho những câu nói phỉnh gạt.”   1. Thế nào làContinue reading “Nhân đức trong Gia đình: Lòng sùng kính”

Nhân đức trong Gia đình: Khéo léo

14 giờ trước ____BÀI VIẾT, Học Làm Người, Nhân Đức Trong Gia Đình593 Lượt xem “Câu đáp dịu dàng khiến cơn giận tiêu tan, lời nói khiêu khích làm nổi cơn thịnh nộ”. Cn 15:1 1. Khéo léo là gì? Khéo léo là cách bạn nói lên sự thật nhưng không quấy rầy hay xúc phạm người khác.Continue reading “Nhân đức trong Gia đình: Khéo léo”