Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Năm tuần 5 thường niên năm LẺ. BÀI ĐỌC I: St 2, 18-25  “Người dẫn bà đến trước Ađam. Và cả hai nên một thân thể”. Bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: “Ðàn ông ở một mình không tốt, Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó”. Sau khiContinue reading “Phụng Vụ Thánh Lễ.”

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Tư tuần 5 thường niên năm LẺ. BÀI ĐỌC I: St 2, 4b-9. 15-17  “Thiên Chúa đặt con người vào vườn địa đàng” Bài trích sách Sáng Thế. Trong ngày Thiên Chúa tạo dựng trời đất, thì chưa có bụi cây nào mọc ngoài đồng, không có một cây rau cỏ nào nẩy mầm ngoàiContinue reading “Phụng Vụ Thánh Lễ.”

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Ba tuần 5 thường niên năm LẺ. BÀI ĐỌC I: St 1, 20 – 2, 4a  “Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như Ta”. Bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: “Nước hãy sản xuất những sinh vật bò sát và loài chim bay trên mặt đất, dưới vòmContinue reading “Phụng Vụ Thánh Lễ.”

Phụng Vụ Thánh Lễ.

Thứ Hai tuần 5 thường niên năm LẺ. Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. BÀI ĐỌC I: St 1, 1-19  “Thiên Chúa phán: và xảy ra như vậy”. Bài trích sách Sáng Thế. Từ nguyên thủy Thiên Chúa đã tạo thành trời đất. Ðất còn hoang vu trống rỗng, tối tăm baoContinue reading “Phụng Vụ Thánh Lễ.”

Phụng Vụ Thánh Lễ

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN NĂM A. BÀI ĐỌC I: Is 58, 7-10 “Sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông”. Bài trích sách Tiên tri Isaia Này đây Chúa phán: “Hãy chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở; nếu ngươiContinue reading “Phụng Vụ Thánh Lễ”

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ ba tuần 1 Thường Niên năm LẺ. BÀI ĐỌC I: Dt 2, 5-12 “Ðấng ban ơn cứu độ phải chịu khổ nạn để nên hoàn hảo”. Bài trích thư gửi tín hữu Do-thái. Thiên Chúa đã không đặt dưới quyền các thiên thần vũ trụ tương lai mà chúng tôi đang nói đến. NhưngContinue reading “Phụng Vụ Thánh Lễ”

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật lễ Hiển Linh năm A

Lời Chúa:  (Mt 2, 1-12) 1Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến Giêrusalem, 2và hỏi: “Ðức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Ðông, nên chúngContinue reading “Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật lễ Hiển Linh năm A”

Phụng Vụ Thánh Lễ

08/01 – CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. LỄ VỌNG: Xem Lễ Chính Ngày hoặc: BÀI ĐỌC I: Gl 4, 1-7 Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. Tôi thiết nghĩ: bao lâu người thừa kế còn là thiếu niên thì không khác gìContinue reading “Phụng Vụ Thánh Lễ”