Phụng Ca Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá 2023

29/03/2023 Xin nhấn vào tên các bài hát để xem hoặc tải file PDF về máy tính: Kiệu lá: => Vang lời tụng ca => Các trẻ Do Thái Nhập lễ: => Cửa kia ngước đầu => Chúa vào thành => Vào thánh điện Đáp ca: => Thánh vịnh 21 và Tung Hô Tin MừngContinue reading “Phụng Ca Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá 2023”