Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-03-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 39 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lạy Cha, sáng nay, con đến để xin Cha ơn tín thác. Xin Cha nhận tất cả của con, suy nghĩ và đau khổ của con; tất cả là dành cho Ngài. Con xin Cha trong MùaContinue reading “Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-03-2023”

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27/03/2023

Tông Đồ Cầu Nguyện 62 Lượt xem CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con tạ ơn Chúa vì một ngày mới . “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8,1-11). Thường thì chúng con không có khả năng đánh giá sự không hoàn hảo của chính mình, chúngContinue reading “Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27/03/2023”

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-03-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 93 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Ngày Chúa nhật hôm nay, con phó thác nơi Cha. Tình yêu vô biên của Cha khiến con ngạc nhiên theo vô vàn cách khác nhau, với bao điều khó khăn và ơn lành con lãnh nhận.Continue reading “Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-03-2023”

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-03-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 237 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1,30). Hôm nay là ngày Lễ Truyền Tin. Con chiêm nghiệm lại giây phút Mẹ Maria nói lời “xin vâng” với sứ mạng màContinue reading “Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-03-2023”

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-03-2023 ___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 5 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/03/2023CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNGCon bắt đầu một ngày mới, và một lần nữa, Cha ban cho con những hồng ân của cuộc sống này. “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư?Continue reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 23/03/2023

Tông Đồ Cầu Nguyện 80 Lượt xem CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, xin tạ ơn Cha vì ánh sáng của ngày mới này. “Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian” (Ga 5,35). Trên hành trình hướng đến Đại hội GiớiContinue reading “Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 23/03/2023”

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 22/03/2023

Tông Đồ Cầu Nguyện 49 Lượt xem CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trong ngày mới này, con tiếp tục hành trình Mùa Chay của mình, con xin ơn được hoán cải và thay đổi. Cha biết rõ hơn con về điều con cần phải thay đổi để cuộc sống của con góp phần mang lại điềuContinue reading “Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 22/03/2023”

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-03-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 469 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con hào hứng đón chào một ngày mới để con có cơ hội được phục vụ. Hôm nay con nghe Chúa hỏi: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” (Ga 5,5-16). Mùa Chay của con đangContinue reading “Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-03-2023”

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-06-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 35 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, trong mùa Chay thánh này, con muốn làm mới lại cam kết của mình cho ý muốn và kế hoạch của Cha dành cho con. Xin cho con nhận ra mình là những tội nhânContinue reading “Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-06-2023”

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-03-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 13 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới với tâm tình biết ơn Thiên Chúa bởi lòng rộng lượng của Ngài. “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12, 28b-34). Con sẽ cố gắng hành động với tấmContinue reading “Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-03-2023”