Đức Maria.

MẸ ĐỨC GIÊSU – TỪ CANA ĐẾN THẬP GIÁ

23/05/2023 Tìm Hiểu Kinh Thánh Tiệc cưới CanaPaolo Veronese, 1563, Louvre Museum MẸ ĐỨC GIÊSU TỪ CANA ĐẾN THẬP GIÁ Patrice Bergeron Parabole, Décembre 2022, vol XXXVIII, no 4, tr. 15-16 Trái với những gì ta thấy trong các Tin mừng Nhất lãm, khá ngạc nhiên là tên của Mẹ Đức Giêsu chẳng bao giờ được…

Đức Mẹ Trên Đường – Madonna Della Strada

____BÀI TIÊU ĐIỂM, ____BÀI VIẾT, ___CẦU NGUYỆN, Phục Vụ Đức Tin 28 Lượt xem Madonna della strada – Đức Mẹ Trên Đường trong nhà thờ Gesù, Rô-ma. Lễ kính theo lịch Phụng Vụ của Dòng Tên: 24.5. Đức Mẹ là ai đối với thánh I-nhã và Đức Mẹ đóng vai trò quan trọng như thế nào trên hành trình…