Gia vị cho bài giảng lễ Chúa Nhật

Gia vị cho bài giảng CN lễ CTT hiện xuống năm A

GIA VỊ CHO BÀI GIẢNG LỄ  CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Qua biến cố Lễ Ngũ Tuần mà một nhóm người kém cỏi, hoang mang sợ hãi đã trở thành chứng nhân can đảm, dũng lược làm chứng cho Chúa Kitô. Tất cả đều do ơn Chúa Thánh Thần. 1/ HOẠT ĐỘNG CỦA…

Gia vị cho bài giảng Chúa Nhật 4 Phục sinh năm A

1/ MÔISEN CHĂN CHIÊN Người Do Thái có một truyền thuyết Môisen đáng yêu để giải thích lý do tại sao Thiên Chúa chọn ông Môisen làm thủ lãnh của dân Ngài. “Khi Môisen đang chăn chiên cho nhạc phụ của mình trong đồng vắng, một con chiên con bỏ chạy. Ông đi theo nó…

Gia vị cho bài giảng Chúa Nhật 2 Phục sinh năm A

GIA VỊ CHO BÀI GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH NĂM A 1/ LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG HÀNH ĐỘNG Tạp chí TIME năm 1984 đã in hình một trang bìa rất đáng chú ý: trong một phòng giam có hai người đàn ông ngồi trên hai chiếc ghế xếp bằng kim loại. Chàng trai…