Giải Đáp Cho Người Trẻ Công Giáo

Sống chiều sâu

Hỏi: Sinh viên chúng con muốn đi sâu, tìm hiểu sâu hơn về đời sống thiêng liêng, cũng như đi sâu vào đời sống xã hội một cách đúng đắn nhất. Chúng con phải làm sao? Trả lời: Bạn thân mến, Câu hỏi của bạn làm tôi ấn tượng bởi những tính từ mạnh mẽ…

Keep reading