Giáo Phận Long Xuyên

LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC NHÀ DỰ TU ANRÊ DŨNG LẠC

(NK 2022-2023) Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý Bề trên, quý Cha phụ trách, quý ân nhân và phụ huynh của các em dự tu học sinh, Nhà Dự tu Anrê Dũng Lạc đã tổ chức Lễ Bế Giảng năm học Niên khóa 2022-2023. Trước hết, cha Quản hạt Giuse giáo…