Khám phá tính cách của bạn

Bài báo bị trả lại

01/08/2022 Các bạn ơi! Chúng ta cứ hay có ấn tượng rằng thất bại có nghĩa là ta là kẻ bất tài. Nhưng thật sự nhiều khi nó chỉ do những yếu tố khách quan hoặc thậm chí là một sự ngẫu nhiên ngớ ngẩn đấy nhé. Một cô sinh viên nọ ấp ủ về…

Keep reading