Kinh Cầu Thánh Giuse

Thánh Giuse bổn mạng Dòng Tên

Hàng năm, Giáo Hội mừng kính trọng thể Thánh Cả Giuse với hai tước hiệu: Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria (19/03) và Thánh Giuse Công Nhân (01/05), và còn dành cả tháng 03 để kính Ngài. Thánh Giuse không chỉ là Bổn mạng của nhiều người, nhiều nơi, nhưng còn là…

Keep reading

Kinh Ông Thánh Giuse Bầu Cử

Lạy ơn Ông Thánh Giuse. Chúng con chạy đến cùng Người, trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà là Đấng đã làm Bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng, mà xin…

Keep reading

Kinh Cầu Thánh Giuse

Xin Chúa thương xót chúng con – Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. – Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. – Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô nghe cho chúng con.Chúa Kitô nhậm lời chúng con.Đức Chúa Cha ngự…

Keep reading