Người điều khiển âm thanh nhà thờ

Khóa tập huấn “Người điều chỉnh âm thanh nhà thờ” tại Phủ Cam

22/04/2023 Nhằm nâng cao kiến thức cho những anh chị em là những người phụ trách âm thanh tại các nhà thờ, nhà nguyện của các Giáo xứ và Dòng tu trong giáo phận, Hội đồng Mục vụ TGP Huế phối hợp với Công ty Việt Thương tổ chức Khóa tập huấn “Người điều chỉnh…