Thánh nhạc

Phụng Ca Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá 2023

29/03/2023 Xin nhấn vào tên các bài hát để xem hoặc tải file PDF về máy tính: Kiệu lá: => Vang lời tụng ca => Các trẻ Do Thái Nhập lễ: => Cửa kia ngước đầu => Chúa vào thành => Vào thánh điện Đáp ca: => Thánh vịnh 21 và Tung Hô Tin Mừng…

Phụng Ca Lễ Hiển Linh 2023

07/01/2023 Xin nhấn vào tên các bài hát để xem hoặc tải file PDF về máy tính: Nhập lễ: => Chúa hiển linh => Ngày ánh sáng Đáp ca: => Thánh vịnh 71 và Alleluia => Thánh vịnh 71 Dâng lễ: => Lễ vật hiển linh => Tâm tình hòa bình Hiệp lễ: => Lễ…

Phụng Ca Lễ Giáng Sinh Đêm – Năm A

08/12/2022 Xin nhấn vào tên các bài hát để xem hoặc tải file PDF về máy tính: Nhập lễ: => Tiếng muôn thiên thần Đáp ca: => Thánh vịnh 95 (Thế Thông) => Thánh vịnh 95 (Mi Giáng) => Alleluia Dâng lễ: => Lễ dâng Giáng Sinh => Lễ vật đêm thánh Hiệp lễ: =>…

Phụng Ca Thứ Tư Lễ Tro 2022

28/02/2022 Xin nhấn vào tên các bài hát để xem hoặc tải file PDF về máy tính: Nhập lễ: => Con xin trở về => Hãy trở về => Trên con đường trở về Đáp ca: => Thánh vịnh 50 (Lm. Thái Nguyên) => Thánh vịnh 50 (Lm. Huy Hoàng) => Tung hô Tin Mừng…