Thánh nhạc

Một nghiên cứu mới cho thấy lý do cần đi lễ ngày Chúa nhật?

Tại sao người Công Giáo cần phải đi lễ ngày Chúa nhật Thánh lễ không chỉ là một nghi lễ tôn giáo hay một bài học Kinh thánh, đó là một mầu nhiệm thánh. Nó có nghĩa là vén mở bức màn ngăn cách giữa chúng ta với Thiên Chúa. Phụng vụ bao gồm thờiContinue reading “Một nghiên cứu mới cho thấy lý do cần đi lễ ngày Chúa nhật?”