Tông đồ cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 03/06/2023

Tông Đồ Cầu Nguyện 352 Lượt xem CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con đón nhận ngày mới với tâm tình biết ơn. Hôm nay Chúa muốn con trả lời câu hỏi của Chúa bằng lòng chân thành. “Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi.” (Mc 11,27-33) Nếu con muốn biết được ý định khôn dò của…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 31/05/2023

Tông Đồ Cầu Nguyện 41 Lượt xem CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con khởi đầu ngày mới trong niềm hoan lạc của Chúa Thánh Thần, lòng biết ơn vô vàn về những gì con được lãnh nhận. “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1,39-56) “Hai cuộc viếng thăm này đều…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27/05/2023

Tông Đồ Cầu Nguyện 326 Lượt xem CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con khởi đầu ngày mới bằng việc phó dâng đời mình trong tay Chúa Giêsu, để được Ngài hướng dẫn và bước đi cùng Ngài như một người môn đệ. “Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra” (Ga…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-05-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 36 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Khởi đầu cuộc hành trình ngày mới hôm nay, con suy ngẫm lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và để cho lời ấy thôi thúc mình: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 21/05/2023

Tông Đồ Cầu Nguyện 97 Lượt xem CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới với niềm xác tín: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,16-20). Chúa Giê-su, người bạn và người đồng hành của con, luôn đồng hành với con mọi lúc trong cuộc sống. Liệu…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-05-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 16 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới bằng việc tạ ơn Cha vì những ơn lành Ngài thương ban. Chúa Giêsu mời gọi con cầu nguyện: “Thật, Thầy bảo thật anh em: Anh em mà xin Chúa Cha…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-05-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 2 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Tình yêu tuyệt vời của Chúa Cha đã ban tặng cho con thêm ngày sống mới trong đường lối của Chúa Giêsu. “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 81 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Khởi đầu ngày mới hôm nay, con xin phó thác nơi Chúa bản thân mình.“Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em” (Ga 16, 5-11). “Đừng sợ. Chúa sẽ chờ…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-05-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 30 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Hôm nay, con dâng lời cảm tạ vì ngày một ngày mới lại đến. “Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy” (Ga 15,26). “Chính Chúa Thánh Thần nối kết…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-05-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 15 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Khi thức dậy, con tạ ơn Cha vì món quà là cuộc đời con. Con dâng lên Ngài toàn bộ con người con, từng khoảnh khắc và cả cuộc đời con. Con để lời Ngài vang vọng…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-05-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 244 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn vì sự sống này, cùng dâng bản thân và tất cả những thứ con có lên cho Chúa. Hôm nay, con muốn sống lời Tin Mừng: “Hãy ở lại…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-05-2023

____THÔNG BÁO, Tông Đồ Cầu Nguyện 261 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con đón nhận ngày mới với lòng biết ơn và một tâm hồn sẵn sàng đón nhận Lời Chúa: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì sinh nhiều hoa trái” (Ga…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-05-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 429 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con tạ ơn Chúa vì một ngày mới và đón chào những gì sắp xảy đến trong ngày sống này. Xin cho trái tim con được mở ra với Chúa, và con sẽ nói với Ngài rằng…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-05-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 350 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 06/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con mở lòng mình ra đón ngày mới Cha đã thương ban. “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha” (Ga 14,7-14). Chúa mời gọi mỗi người chúng con đi tìm Ngài. “Đủ rồi, chúng ta hãy quyết…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-05-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 38 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày hôm nay với một con tim sẵn sàng và biết ơn, vì con nhận ra Chúa đang cùng đi với con và sống trong con. “Chính Thầy là đường, là sự thật và là…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 04/05/2023

Tông Đồ Cầu Nguyện 60 Lượt xem CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con tạ ơn Thiên Chúa vì ngày mới Ngài ban cho con. “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Ga 13,20). Mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa thôi…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 03/05/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Với tâm hồn rộng mở, con hân hoan chào đón hành trình ngày mới trong sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa. “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư?” (Ga 14,9). Con xin Chúa ban ơn cho con được nhận biết…

Keep reading

Mục tử và mùi chiên

___CẦU NGUYỆN 88 Lượt xem ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. 2 Còn ai đi qua…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 29/04/2023

Tông Đồ Cầu Nguyện 11 Lượt xem CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con chào đón ngày mới và mở lòng với Đức Ki-tô, cộng tác trong sứ mạng lòng thương xót của Người. “Thưa Thầy, chúng con biết đi theo ai? Thầy có lời ban sự sống đời đời” (Ga 6,68). Con xin lập lại cam…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27/04/2023

Tông Đồ Cầu Nguyện 6 Lượt xem CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Hôm nay, Thiên Chúa mời gọi con cộng tác với Ngài. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít” (Mt 9,37). Chính con phải là những công nhân của hòa bình! Một nụ cười có thể thay đổi tâm hồn; một lời tử…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-04-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 35 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/04/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày thứ bảy hôm nay với niềm vui cho một ngày sống mới của cuộc sống, và hiến thân để Chúa được sinh ra trong gia đình của con. “Thánh Thần sẽ ngự xuống…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-04-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 96 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/04/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con mở lòng đón chào một ngày mới bắt đầu và hiến thân phục vụ anh chị em mình với lòng quảng đại, cho đi những gì mình có và những gì mình có thể làm được.…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-04-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 43 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/04/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lạy Cha, Con cảm tạ Cha vì ngày mới này. Con xin dâng trọn cuộc đời con trong tay Cha và cùng góp phần trong việc phục vụ sứ mạng lòng thương xót của Chúa Kitô cho…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-04-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 7 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/04/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con đón chào ngày mới với lòng biết ơn và đọc kinh sáng cách sốt sắng để dâng mình cho Chúa Kitô. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16). Con có…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 18/04/2023

Tông Đồ Cầu Nguyện 82 Lượt xem CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con đón nhận ngày mới với lòng biết ơn và dâng lên Chúa cuộc đời con để phục vụ Nước của Ngài. “Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-04-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 50 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/04/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Chúa vì ngày sống mới này trong sự Phục Sinh của Người. Thiên Chúa mời gọi chúng ta loan báo đời sống của chúng ta với niềm hân hoan. “Anh em hãy đi khắp…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 11/04/2023

Tông Đồ Cầu Nguyện 46 Lượt xem CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Tuần Bát Nhật Phục Sinh giống như một ngày “tiếp diễn” sau sự kiện Chúa Phục Sinh. Con xin chào đón ngày mới bằng việc dâng lên Cha cuộc sống của con để phục vụ cho tha nhân. “Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-04-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 260 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/04/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con chào đón ngày thứ hai trong tuần Bát nhật Phục Sinh hôm nay với một trái tim rộng mở. Hôm nay là ngày cầu nguyện cho sức khoẻ tinh thần, con xin dâng lời…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-04-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 94 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08/04/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lạy Cha con xin dâng ngày Thứ Bảy Tuần Thánh này lên Ngài. Hôm nay là ngày đợi chờ giữa buổi xế chiều và bình minh sáng chói. Đợi chờ với tất cả hy vọng vào tình…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 06/04/2023

Tông Đồ Cầu Nguyện 125 Lượt xem CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Thứ năm Tuần Thánh. Một ngày mới đã đến cùng với cơ hội dâng đời sống con cho Chúa để phục vụ tha nhân.”Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.”(Ga 13,1).…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-04-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 67 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/04/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Hôm nay, thứ tư Tuần Thánh. Con tạ ơn Chúa vì ngày mới Ngài đã ban cho con và con xin phó thác bản thân con cho Ngài, xin Ngài cho con luôn tìm cách làm điều…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-02-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 404 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/04/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Thứ Hai Tuần Thánh. Con mở lòng ra đón nhận ngày mới và khiêm tốn ngồi dưới chân Chúa để dâng lên Chúa trái tim của con, như bà Maria “lấy một cân dầu thơm cam tùng…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-04-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 16 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/04/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Chúa Nhật Lễ Lá – khởi đầu tuần lễ tâm điểm của niềm tin Kitô giáo. Hôm nay, con muốn dâng lời tạ ơn Chúa vì được cử hành tuần lễ này trong sự hiệp thông với…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-04-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 107 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/04/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con đón chào tháng mới trong tâm tình hiệp thông với ý chỉ cầu nguyện mà ĐTC Phanxicô đang mời gọi: là cầu nguyện cho sự lan rộng của nền văn hoá phi bạo lực,…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-03-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 56 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Con khởi đầu ngày mới với lòng biết ơn vì những cơ hội được gặp gỡ Cha. “Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-03-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 39 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lạy Cha, sáng nay, con đến để xin Cha ơn tín thác. Xin Cha nhận tất cả của con, suy nghĩ và đau khổ của con; tất cả là dành cho Ngài. Con xin Cha trong Mùa…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-03-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 93 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Ngày Chúa nhật hôm nay, con phó thác nơi Cha. Tình yêu vô biên của Cha khiến con ngạc nhiên theo vô vàn cách khác nhau, với bao điều khó khăn và ơn lành con lãnh nhận.…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-03-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 237 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1,30). Hôm nay là ngày Lễ Truyền Tin. Con chiêm nghiệm lại giây phút Mẹ Maria nói lời “xin vâng” với sứ mạng mà…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-03-2023___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 5 Lượt xemTÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/03/2023CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNGCon bắt đầu một ngày mới, và một lần nữa, Cha ban cho con những hồng ân của cuộc sống này. “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 23/03/2023

Tông Đồ Cầu Nguyện 80 Lượt xem CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, xin tạ ơn Cha vì ánh sáng của ngày mới này. “Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian” (Ga 5,35). Trên hành trình hướng đến Đại hội Giới…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-03-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 469 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con hào hứng đón chào một ngày mới để con có cơ hội được phục vụ. Hôm nay con nghe Chúa hỏi: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” (Ga 5,5-16). Mùa Chay của con đang…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-06-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 35 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, trong mùa Chay thánh này, con muốn làm mới lại cam kết của mình cho ý muốn và kế hoạch của Cha dành cho con. Xin cho con nhận ra mình là những tội nhân…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-03-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 13 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới với tâm tình biết ơn Thiên Chúa bởi lòng rộng lượng của Ngài. “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12, 28b-34). Con sẽ cố gắng hành động với tấm…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 16/03/2023

Tông Đồ Cầu Nguyện 381 Lượt xem CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Ngày hôm nay, con khát khao tìm kiếm Chúa mà không bị ngăn cản hay chia trí bởi nhưng điều xung quanh con. “Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên.” (Lc 11,14) Lạy Cha, ngày hôm nay, xin…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-03-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 39 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con tạ ơn Chúa vì ngày sống mới. “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.(Mt 5,…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 14/03/2023

Tông Đồ Cầu Nguyện 4 Lượt xem CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày sống mới khi lặp lại lời nói của Chúa Giêsu với ông Simon Phêrô “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,22). Con cảm thấy thật khó để tha thứ và cảm thấy được…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-03-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 40 Lượt xem CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con chào đón ngày mới với một trái tim rộng mở. Hôm nay là ngày cầu nguyện cho sức khoẻ tinh thần, con xin dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH cho những nạn nhân bị lạm dụng trong…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-03-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 47 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con dâng lời tạ ơn Cha vì một ngày sống mới. “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” (Lc 15,2) Hôm nay con nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu để đồng bàn với…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-03-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 41 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Cha ơi, con tạ ơn Cha vì sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời con hôm nay. “Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-03-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 13 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày sống này với tâm tình cảm tạ Lòng thương xót Chúa. “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mt 23, 1-12). Xin cho con…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-03-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 342 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Vào những giây phút bắt đầu tuần mới này, con chuẩn bị tâm hồn mình đề đồng hành cùng Chúa, không phải đồng hành theo cách tách con ra khỏi thế gian nhưng đồng hành để con…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-03-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 4 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày hôm nay bằng cách để cho con biết Tình Yêu của Chúa “vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-03-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 3 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Chúa vì ngày thứ Sáu đầu tiên của tháng 3 này. Chúa đã nói với con rằng “Hãy nhanh chóng làm hòa với kẻ thù của con khi con đang trên đường đến với anh…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-03-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 285 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Khởi đầu ngày mới hôm nay, con để trí lòng mình chìm đắm trong sự nhân từ vô biên của Thiên Chúa là Cha Trên Trời, Đấng không bao giờ mệt mỏi ban “của tốt lành cho những…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-03-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 154 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha rất nhân lành, khi vừa thức giấc, con cất cao lời tạ ơn vì ngày mới Cha thương ban. “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-02-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 86 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/02/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu một ngày mới bằng cách nhìn thế giới bằng đôi mắt nhân từ để sẵn sàng chào đón mọi người như Chúa Giêsu đã làm. “’Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-02-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 502 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/02/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, khi ngắm nhìn bình minh ngày mới, con hân hoan vui mừng, vì một sứ mạng mới đang đón chờ con. Cha mong mỏi con ở cùng Cha, để mang Cha đến cho cả những…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-02-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 46 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/02/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì ánh bình minh ngày mới này, và vì con được sống cho Ngài dù con ở bất cứ nơi đâu. Con thầm cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành con…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-02-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 37 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/02/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con mở lòng đón nhận ngày sống mới, và tạ ơn Cha về những ân sủng mà Ngài đã rộng ban. Con chính là một phần trong đám đông người tìm kiếm Chúa Giêsu như khi xưa. “Khi…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-02-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 95 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/02/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới với lời cầu nguyện, tạ ơn Cha vì những hồng ân con đã nhận lãnh. Con cũng bắt đầu nhận ra Chúa Giê-su yêu thương con vô cùng, mặc dầu nhiều khi…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-02-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 65 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/02/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, một ngày mới đang mở ra cho con, cùng với những ơn lành mà Cha muốn ban tặng. Con sống ngày hôm nay với tâm tình tri ân. Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-02-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 444 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/02/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con mở rộng tâm hồn đón nhận ngày mới cùng với lời tạ ơn Cha vì tình yêu vô điều kiện của Ngài. Chúa Giêsu đã đến thế gian để ban cho con sự sống dồi dào,…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-02-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 45 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/02/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trước khi bắt đầu một ngày mới, con cảm tạ Chúa vì tất cả những gì con đã nhận được. Chúa Giêsu hỏi con: “Người ta nói Thầy là ai ?” …”Còn anh em, anh em bảo Thầy…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-02-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 424 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/02/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho cuộc hành trình ngày hôm nay, bắt đầu lời cầu nguyện buổi sáng bằng việc cảm tạ Cha vì tình yêu Ngài ban cho con trong cuộc sống hàng…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-02-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 600 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/02/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Một ngày mới đang chào đón con cùng với những thách thức. Con nghĩ về hai hoặc ba điều mà con muốn tạ ơn Chúa. Thiên Chúa là Cha nhân lành đã ban cho con mọi thứ…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-02-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 141 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/02/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay là ngày cầu nguyện hàng tháng cho sức khoẻ tinh thần. Lạy Cha, xin cho con đón chào ngày sống này với một trái tim quảng đại. Con xin dâng lời cầu nguyện cho sức…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-02-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 611 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/02/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Đây là một ngày mới mà con đã được Cha tặng ban. Lạy Cha, xin tạ ơn Ngài về mỗi ân sủng con được nhận lãnh. “Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-02-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 306 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/02/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Bắt đầu ngày sống hôm nay, con dâng lời tạ ơn Cha vì một ngày sống mới. Con chuẩn bị lòng mình để tìm kiếm Cha trong hành trình sống của con, cũng như trong anh chị…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 09/02/2023

Tông Đồ Cầu Nguyện 39 Lượt xem CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Chúa, con xin dâng ngày sống của con trong tay Chúa. Con muốn tạ ơn Chúa vì điều gì? Một cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giê-su đã làm thay đổi đời sống một người. “Một người đàn bà có đứa con gái…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-02-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 527 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08/02/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con chào đón ngày hôm nay với lòng biết ơn vì những ân sủng Cha ban tặng. Chúa tìm kiếm tình yêu nơi con. Ngài quan tâm đến mối quan hệ cá nhân với con…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-02-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 16 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07/02/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con chào đón ngày hôm nay với lòng biết ơn vì những ân sủng Cha ban tặng. Chúa tìm kiếm tình yêu nơi con. Ngài quan tâm đến mối quan hệ cá nhân với con…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-02-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 18 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06/02/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con thức giấc với niềm hân hoan vì cơ hội mới mà Ngài đã ban cho. Con suy nghĩ về mọi việc con nhận được và chuẩn bị bản thân để đón nhận nhiều hơn…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-01-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 48 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/01/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con xin tạ ơn Cha vì đã ban cho con thêm một ngày sống mới. Xin cho con được hiện diện trong tình yêu của Cha. Các môn đệ của Chúa Giêsu “sửng sốt về lời…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-01-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 87 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09/01/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới bằng việc nhận ra rằng sau lễ Hiển Linh là lễ Chúa Chịu Phép Rửa, hai thời điểm được liên kết mật thiết với nhau. Đây là hai bước đi của Thiên…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-01-2023

Tông Đồ Cầu Nguyện 274 Lượt xem CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Chúa, xin cho con được mở lòng với Chúa, Đấng mặc khải chính mình với con. Hôm nay là lễ Chúa Giêsu Hiển Linh. Khi Thiên Chúa tỏ mình ra, Ngài cho phép mình được nhận biết bởi mọi dân tộc, biểu trưng…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-01-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 210 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07/01/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Cùng Chúa buổi sáng, con đón chào ngày mới với niềm hân hoan. Xin cho lời con khẩn cầu đến được với Ngài, lạy Chúa con. Trong tiệc cưới Cana xưa có Ngài, con được mời gọi…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-01-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 61 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06/01/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay chúng con mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Con chào ngày mới với niềm vui và lòng quảng đại. Bí tích Thánh Tẩy được cử hành trong thời đại chúng con bắt nguồn từ…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-01-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 88 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/01/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Một ngày mới đã đến, con xin dâng lời tạ ơn Chúa. Trong Phúc âm, Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-than-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-01-2022

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 122 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04/01/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Đón chào ngày mới hôm nay, con mở lòng ra để đón nhận hồng ân Thiên Chúa với lòng chân thành biết ơn Ngài. “Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: ‘Đây là Chiên Thiên…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-01-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 72 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/01/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay, Giáo Hội được mời gọi kính nhớ Thánh Danh Chúa Giêsu. Thánh Gioan Tẩy Giả đã từng nói: “Bây giờ tôi đã thấy và làm chứng rằng Người là Con Thiên Chúa” (Ga 1,34). Kể từ…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-01-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 3 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/01/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay là ngày cầu nguyện hàng tháng cho Thượng Hội Đồng. Hai vị Thánh Basiliô Cả và Grêgôriô Nazien là những người bạn và đã giúp nhau nên Thánh. Xin cho chúng con cũng biết giúp…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-01-2023

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 46 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/01/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay là ngày đầu Năm Mới, Ngày Hòa Bình Thế Giới, và là ngày lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Con chiêm ngắm Mẹ Maria, Đấng Hạ sinh Chúa Cứu Thế, như mẫu gương tuyệt…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 31-12-2022

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 24 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 31/12/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, khởi đầu ngày mới này, cũng chính là ngày kết thúc năm dương lịch, con xin dâng lên Cha tấm lòng biết ơn, và cảm tạ Cha đã ban ngày đầu tiên cho con và…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-12-2022

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 250 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30/12/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Ông lui về miền Ga-li-lê, và đến ở tại một thành kia gọi là Na-da-rét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Na-da-rét.” (Mt 2,22-23) “Nhìn vào…

Keep reading

Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-12-2022

___CẦU NGUYỆN, Tông Đồ Cầu Nguyện 21 Lượt xem TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29/12/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con đón chào ngày mới với ước mong sự hiện diện của con là một tia sáng cho người khác, vì con là người mang ánh sáng của Cha. “Vì chính mắt con được thấy ơn…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.