Tông Đồ Chúa Tình Thương

TĐCTT Hành Hương Truyền Giáo – Ánh Sáng Muôn Dân: Thánh Phaolô Truyền Giáo ở Thành Thessalonica

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023   Trong Hành Trình Truyền Giáo thứ 2 trong hành trình của mình, Thánh Phaolô đã tới Hy Lạp, nơi ngài đã thành lập 3 Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi là Philiphê, Thessalonica và Corintô, ngoài…

Keep reading

TĐCTT Lịch Sinh Hoạt Tháng 6-2023

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023   Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta thời gian trên đời này để tiếp tục hành trình đức tin của chúng ta tiến về thực tại hiệp thông thần linh vĩnh phúc. Thế là Tháng Hoa, hôm nay là ngày…

Keep reading

TĐCTT Hành Hương Truyền Giáo – Ánh Sáng Muôn Dân: PVLC Tuần VI Phục Sinh – Thánh Phaolô Truyền Giáo ở Hy Lạp

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023   Chúng ta đang sống trong Mùa Phục Sinh, Tuần VI, một tuần lễ ở Bài Đọc 1 theo Sách Tông Vụ  toàn là về chuyến hành trình truyền giáo lần thứ 2 ở Hy Lạp của Thánh Phaolô Tông đồ.…

Keep reading

Khóa LTXC XXXXXVI 11-13/5/2023 ở Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo Giáo phận Pensacola Florida

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023   Tạ ơn LTXC đã hiện diện nơi Khóa LTXC XXXXXVI – 2023 của chúng ta ỏ Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo, Giáo phận Pensacola Florida cuối tuần vừa rồi 11-13/5/2023. Tất cả mọi sự đã được nên trọn theo…

Keep reading

Giáo Hội Hiện Thế – Thời Khoảng 15-17/5/2023

Trọng kính Cộng Đồng Dân Chúa,  Ngày mai, Thứ Năm ngày 18/5/2023, đúng 40 ngày sau Lễ Phục Sinh, là Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên về cùng Cha của Người, Đấng đã sai Người. Người về Trời, nhưng đồng thời Người vẫn ở cùng Giáo Hội của Người cho đến tận thế để, qua Giáo Hội và nhờ Giáo Hội là Nhiệm…

Keep reading

THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021 Chia Sẻ Trực Tuyến Chủ Đề “Fatima – Thánh Mẫu Thương Xót” 6- Fatima – Sứ Điệp Thương Xót TĐCTT-HSTTM Đaminh Maria cao tấn tĩnh chia sẻ trực tuyến ngày Thứ Tư 13/10/2021Lời ChúaPhúc Âm Thánh Gioan 19:31-37 31 Hôm đó là ngày áp lễ, người…

Keep reading

TĐCTT – Tuần Ba Ngày cầu cho Khóa LTXC XXXXXVIà023 ở GP Pensacola Florida

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023   Đáp lại lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong việc làm chứng cho LTXC, Nhóm TĐCTT đã được thành hình và đang thi hành sứ vụ thương xót của mình nhất là bằng…

Keep reading

TĐCTT Các Khóa LTXC 2023

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023   Để tiếp theo Khóa LTXC 2023 em đã gửi tới từng Nhóm TĐCTT khác nhau ở các nơi, hôm nay em gửi toàn bộ Khóa LTXC bao gồm tất cả các nơi,  để nội bộ TĐCTT…

Keep reading

“Hành Hương Truyền Giáo – Ánh Sáng Muôn Dân” và Các Chuyến Hành Hương của Nhóm TĐCTT

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023   Tạ ơn LTXC đã tăng thêm cho phái đoàn TĐCTT Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân 2023, từ lần tường trình qua email ngày 13/4/2023, được thêm 4 tham dự viên nữa: 3 TĐCTT và 1 Thân hữu:…

Keep reading

TĐCTT – Lịch Tháng 5

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023   Hôm nay, cùng với toàn thể nhân loại, chúng ta tiến sang Tháng thứ năm của năm 2023. Cho dù thời gian trên đời này một khi đã qua đi sẽ không bao giờ trở lại,  nhưng…

Keep reading

TĐCTT 48 năm tha hương 2023 cử hành tưởng niệm Quốc Biến 1975

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023   Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện với TĐCTT chúng ta qua buổi cử hành tưởng niệm 48 Năm Quốc Biến 1975. Lần này chúng ta tổ chức ở mội khung cảnh như chiến khu trong rùng…

Keep reading

TĐCTT cùng nhau cử hành Tháng 4-2023

Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023   Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện nơi Nhóm TĐCTT chúng ta trong Tháng 4/2023 này: Ngày 1/4 khi Nhóm TĐCTT Nam California cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng tại Brothers of Saint Patrick; Ngày 14/4 khi Nhóm TĐCTT San Jose Bắc California hội…

Keep reading

Giáo Hội Hiện Thế – Thời Khoảng 17-19/4/2023

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, Theo PVLC được Giáo Hội chọn đọc cho Thứ Tư Tuần II Phục Sinh hôm nay, 19/4/2022, chúng ta thấy những chi tiết thích hợp với cuộc chiến tranh đang xẩy ra ở Ukraine hiện nay. Ở Bài Đọc 1 trích Sách Tông Vụ: “Trong những ngày ấy, vị thượng tế và mọi người thuộc phe…

Keep reading

TĐCTT Long Trọng Cử Hành Đại Lễ LTXC ở Hai Cực Mỹ Quốc: Miền Tây Nam HK và Miền Đông Bắc HK

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023   Tạ ơn LTXC về những gì Nhóm TĐCTT đã cử hành trong dịp Đại lễ LTXC 2023 này, nhất là ở hai cực Mỹ Quốc: Miền Tây Nam HK là Nam California (gần Mexico) và Miền Đông Bắc Hoa…

Keep reading

Giáo Hội Hiện Thế – Thời Khoảng 17-19/4/2023

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, Theo PVLC được Giáo Hội chọn đọc cho Thứ Tư Tuần II Phục Sinh hôm nay, 19/4/2022, chúng ta thấy những chi tiết thích hợp với cuộc chiến tranh đang xẩy ra ở Ukraine hiện nay. Ở Bài Đọc 1 trích Sách Tông Vụ: “Trong những ngày ấy, vị thượng tế và mọi người thuộc phe…

Keep reading

TĐCTT Nam CA Tham Dự LTXC 2023 với CĐ CG VN GP Orange

XIN GỬI QUÍ AC TRỌN BỘ CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ LTXC Ở CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN ORANGE CHIỀU NGÀY MAI: On Wed, Apr 12, 2023 at 8:58 PM Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com> wrote: “Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  Chúa Nhật II…

Keep reading

TĐCTT Nam CA Tham Dự LTXC 2023 với CĐ CG VN GP Orange

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  Chúa Nhật II Phục Sinh hay Chúa Nhật I sau Chúa Nhật Phục Sinh cũng thế, từ Đại Năm Thánh 2000, đã được gọi là Chúa Nhật Lễ LTXC, do ĐTC GP II thiết lập vào cuối Lễ…

Keep reading

TĐCTT Hành Hương Truyền Giáo – Ánh Sáng Muôn Dân 31/10 – 10/11/2023

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023   Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện nơi chuyến Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân 2023 của Nhóm TĐCTT chúng ta. Phái đoàn hành hương của chúng ta đang được từ từ hình thành theo sự quan…

Keep reading

Giáo Hội Hiện Thể – Thời Khoảng 10-12/4/2023

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh chúng ta đang cùng với Giáo Hội cử hành,qua các bài Phúc Âm, chúng ta thấy thứ tự các lần Chúa Kitô Phục sinh hiện ra với cả thành phần môn đệ nữ lẫn nam, nhất là với chính các vị tông đồ, thành phần thân cận với Người, ấy thế mà…

Keep reading

TĐCTT dọn mừng Lễ LTXC 16/4/2023 bằng Tuần Cửu Nhật từ Thứ Sáu Tuần Thánh 7/4/2023

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT Hai Giờ Kinh hàng ngày của Nhóm TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023   Theo thông lệ hằng năm, chúng ta dâng 1 Tuần Cửu Nhật để dọn mừng Lễ LTXC vào CN II Phục Sinh từ Thứ Sáu Tuần Thánh. Ngày mai…

Keep reading

Re: TĐCTT Nam CA cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng 4/2023

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023   Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện và tỏ hiện qua sinh hoạt của TĐCTT chúng ta, như nơi việc chúng ta cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng hằng tháng, như hôm qua ngày 1/4/2023 ở Nam…

Keep reading

Giáo Hội Hiện Thế – Thời Khoảng 30/3 – 2/4/2023

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, Hôm nay là Chúa Nhật, 2/4/2023, ngày mùng 2 tháng 4, kỷ niệm 18 năm trước Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II qua đời, và cũng vào Chúa Nhật Lễ Lá năm 2005 ấy, ngài cũng bắt đầu bị tắt tiếng, khi bắt đầu bài huấn từ truyền tin trưa hôm ấy, cho tới khi ngài qua đời…

Keep reading

TĐCTT: Lịch Sinh Hoạt Tháng 4-2023

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023   Hôm nay, theo phụng vụ, là Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay và ngày kia là Chúa Nhật Lễ Lá, bắt đầu Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua, tột đỉnh của Mầu Nhiệm Chúa Kitô,  nền…

Keep reading

Magnificat – RIP LH Monica

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  Em vừa nhận được email từ Nhóm TĐCTT Houston TX báo tin 1 chị TĐCTT trong nhóm này vừa mới qua đời. Đó là Chị Nguyễn Thị Đa, TĐCTT VI – 2013 TGP Galveston-Houston TX, một đại tỷ…

Keep reading

Giáo Hội Hiện Thế – Thời Khoảng 23-26/3/2023

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,Hôm qua, Thứ Bảy 25/3/2023, Lễ Mẹ Maria Thụ Thai Lời Nhập Thể, thời điểm kỷ niệm tròn 1 năm ĐTC Phanxicô hiến dâng Nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 25/3/2022.Thế rồi, từ đó tới nay, chiến sự chẳng những không chấm dứt hay giảm bớt mà…

Keep reading

Chúc Mừng Lễ Mẹ Thụ Thai Lời Nhập Thể 25/3 và Dâng Mình Tận Hiến Cho Mẹ

Quí CRM THĐC rất thân mến trong Lòng Mẹ Đồng Công trong Năm Mừng Ngọc Khánh 70 Năm Khai Dòng 2023,Hôm nay, Lễ Mẹ Thụ Thai Lời Nhập Thể, 25/3/2023, một ngày chẳng những theo phụng vụ ở bậc Lễ Trọng về Thánh Mẫu,mà còn là một ngày Lễ có tính cách lịch sử của Giáo…

Keep reading

TĐCTT San Jose Hội Ngộ Tháng 3

Xin chào bình minh Quí TĐCTT rất thân mến của em Ngày Thánh Mẫu hàng tuần hôm nay, Thứ Bảy 11/3/2023, Tạ ơn LTXC vẫn tiếp tục hiện diện nơi những sinh hoạt của anh chị em TĐCTT chúng ta, dù ở địa phương nào, như ở San Jose California chiều tối hôm qua, Thứ Sáu 10/3/2023, Thứ Sáu…

Keep reading

TĐCTT Cứu Trợ Các Nạn Nhân Động Đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Tường trình 10 Kết thúc

Tạ ơn LTXC. Sáng nay em đã tường trình lần thứ 10 cũng là lần tổng kết cho Quĩ Cứu Trợ nạn nhân bị động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ cách đây đúng 1 tháng. Và tổng số tiền đóng góp của Nhóm TĐCTT chúng ta là $27,930.00, nghĩa là chỉ còn 70 MK nữa là đúng 28 ngàn MK. Thú thật với quí anh chị, em…

Keep reading

Chúa Kitô Phục Sinh từ Chiến trường Ukraine tan hoang như Ngôi mộ trống

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo với Giáo Hội đồng hành 2023   Như quí AC đã từng nghe hay đọc những gì em viết liên quan đến cả thiên tai lẫn nhân tai xẩy ra trên thế giới ngày nay. Đó là Chúa Kitô vẫn tiếp tục…

Keep reading

TĐCTT – Lịch Sinh Hoạt Tháng 3-2023

“Các con là những chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023   Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta sống qua một tháng đầu tiên của Năm 2023 bình an,  cho dù thế giới loài người của chúng ta hiện nay vẫn đầy những biến động và bạo loạn khắp…

Keep reading

Ngày 24/2/2022-2023

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, ĐTC Phanxicô đã từng lo sợ và nhắc nhở chúng ta đừng quên cuộc chiến ở Ukraine, cho dù nó kéo dài không biết tới bao giờ, nhất là việc cầu nguyện, ở chỗ tỏ lòng tin tưởng vào LTXC, Đấng có thể làm được tất cả những gì con người bất lực trong…

Keep reading

TĐCTT Tham Dự Tiệc Gây Quĩ Đại Hội Thánh Mẫu 2023 của CD0 CG VN GP Orange

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023   Nhóm TĐCTT chúng ta đã được Giáo quyền Giáo Phận Orange CA chính thức công nhận là một Đoàn thể Công giáo Tiến hành từ ngày 17/7/2018. Và Nhóm TĐCTT GP Orange cũng đã bắt đầu lộ dạng vào chính…

Keep reading

TĐCTT Cứu Trợ Các Nạn Nhân Động Đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Tường trình 7

“Các con là những chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023 Tạ ơn LTXC vẫn tiếp tục hóa ra nhiều từ 5 chiếc bánh thiện chí và 2 con cá đóng góp vật chất nhỏ bé của TĐCTT chúng ta, cho đến chiều hôm qua, quĩ cứu trợ…

Keep reading

Quĩ Cứu Trợ nạn nhân Động Đất ở Thổ Nhĩ Kỳ: Tiếp tục theo dõi

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  Chúng em vẫn tiếp tục nhận được các đóng góp đều đều từ khắp nơi. Theo đà này thì như em đã dự đoán, tối thiểu cũng 15 ngàn MK như chúng ta đã cứu trợ động đất Haiti 2021, và tối đa hơn 18…

Keep reading

TĐCTT Cứu Trợ Các Nạn Nhân Động Đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Tường trình 6

“Các con là những chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023 Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hóa bánh ra nhiều ở một lô đóng góp sau 3 ngày tạm “mệt nghỉ” dưới đây:   $0,200.00 – Chị Lưu Ngọc Trinh, TĐCTT OC CA  $0,200.00 – Chị Nguyễn…

Keep reading

TĐCTT Quĩ Cứu Trợ Nạn Nhân Động Đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Theo dõi tiếp theo

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  Trước khi chúng ta tiếp tục tường trình quĩ cứu trợ nạn nhân của trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ của Nhóm TĐCTT chúng ta, Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi tiếp tình hình càng…

Keep reading

Giáo Hội Hiện Thế trong thời khoảng 13-15/2/2023

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, Tin tưởng vào lời khẳng định của Chúa Kitô: “Thày đã thắng thế gian” (Gioan 16:33), và với niềm tin “chiến thắng thế gian” (1Gioan 16:4),  chúng ta lắng đọng nguyện cầu theo dõi Giáo Hội Hiện Thế 3 ngày qua ở những cái links sau đây: GIÁO HỘI Tiếp kiến chung 15/02/2023 -…

Keep reading

TĐCTT Quĩ Cứu Trợ Nạn Nhân Động Đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Theo dõi

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  Sau khi tường trình “mệt nghỉ” từng ngày và 5 ngày liền 5 đợt đóng góp đầu tiên, hôm nay chúng ta tạm dừng bước tường trình tại đây, như “mệt nghỉ” vậy, để tiếp tục thấy sự lạ bánh…

Keep reading

TĐCTT Lịch Sinh Hoạt Tuần 12-18/11/2023

Ngày 12:      Sinh Nhật Chị Trịnh Thị Tính, TĐCTT VI – 2013 (TGP Galveston-Houston TX) – Ngày 13:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Phương Trinh, TĐCTT VII – 2013 (GP Orange CA) – Ngày 14:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Thiên, TĐCTT XII  2014 (GP Orange CA); Chị Lưu Kim Holly, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA); Anh Trần Michael, TĐCTT XXXIII 2018 (GP San Jose CA); Chị Hoàng Kim, TĐCTT…

Keep reading

TĐCTT Cứu Trợ Các Nạn Nhân Động Đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Tường trình 5

“Các con là những chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023 Tạ ơn LTXC đã tiếp tục gia tăng quĩ cứu trợ nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ của Nhóm TĐCTT chúng ta hàng ngày, chưa từng có trong các cuộc gây quĩ từ trước đến nay, chỉ trừ…

Keep reading

TĐCTT Cứu Trợ Các Nạn Nhân Động Đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Tường trình 4

“Các con là những chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023   Tạ ơn LTXC đã tiếp tục “động lòng thương” nơi chúng ta, để cùng với các tổ chức cứu trợ và cứu hộ trên thế giới, thuộc chính phủ hay phi chính phủ, đang giải cứu và tiếp…

Keep reading

TĐCTT – Quĩ Bác Ái 2023 đã được chuyển ngân về VN

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023   Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng ta được dịp hàng năm gây quĩ Bác Ái vào Tháng 2 cho Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân 11/2/2023. Như em đã thông báo là chúng em sẽ chuyển ngân…

Keep reading

TĐCTT Cứu Trợ Các Nạn Nhân Động Đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Tường trình 3

“Các con là những chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023   Tình hình con số người chết bởi trận động đất kép 7.8 và 7.5 độ Ritcher sáng sớm ngày 6/2/2022 ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và miến bắc Syria, càng ngày càng gia tăng, từ 2,300 hôm đầu…

Keep reading

TĐCTT Cứu Trợ Các Nạn Nhân Động Đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Tường trình 1

“Các con là những chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023   Tạ ơn LTXC đã “động lòng thương” rất mau chóng nơi tâm hồn nhậy cảm của một số anh chị TĐCTT, khi vừa thấy em phát động buổi sáng thì sau giờ kinh trưa đã hưởng ứng và đóng…

Keep reading

TĐCTT Lịch Sinh Hoạt tuần 5-11/2/2023

Tháng 2ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ For parishes – Cầu cho các giáo xứWe pray that parishes, placing communion at the centre, may increasingly become communities of faith, fraternity and welcome towards those most in need. Chúng ta hãy cầu xin cho các giáo xứ, đặt hiệp thông làm trọng tâm, càng trở thành những cộng đồng đức tin, huynh đệ…

Keep reading

ChatGPT nói về vai trò của Kinh Thánh

____BÀI TIÊU ĐIỂM, ____BÀI VIẾT, Người Trẻ 1,599 Lượt xem NgọcSJ: Các tu sĩ là ai? ChatGPT: Các tu sĩ là những người có vai trò là giáo sư hoặc giảng viên tại một tổ chức tôn giáo hoặc trường đại học. Họ được xem là những người chuyên biệt trong lĩnh vực tôn giáo và có trách…

Keep reading

TĐCTT Nam CA cử hành Thứ Bảy đầu tháng ngày 4/2/2023

“Các con là những chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023   Tạ ơn LTXC đã ban cho anh chị em TĐCTT chúng ta mỗi thánh có được một ngày sinh hoạt ngọc ngà là Thứ Bảy Đầu Tháng. Trong 3 tiếng đồng hồ, gần 40 anh chị em TĐCTT đã…

Keep reading

TĐCTT Quĩ Bác Ái 2023 – Tường Trình tổng kết

“Các con là những chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023,   Tạ ơn LTXC đã ban cho Quĩ Truyền Giáo 2023 của Nhóm TĐCTT được một số tiền  để nhờ đó chúng ta có thể tham phần vào việc tông đồ bác ái xã hội của các dòng nữ ở Việt Nam…

Keep reading

TĐCTT cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng Giêng 2023

“Các con là những chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48) Quí TĐCTT Nam CA của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023   Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta được hội ngộ với nhau mỗi tháng 1 lần, để cùng nhau cử hành những giây phút ngọc ngà trong hành trình đức tin của chúng ta, đó là những giây phút…

Keep reading

TĐCTT Tống cựu 2022 và Nghinh tân 2023 (phần 1)

“Này là Người… Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua” (Gioan 19:5,37) Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022,   Hôm nay, 30/12, ngày áp cuối của năm 2022, một năm sẽ vĩnh viễn qua đi trong lịch sử nhân loại, mang theo biết bao nhiêu là biến loạn kinh hoàng và hung tàn đầy…

Keep reading

18- Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình

Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California sáng Thứ Năm ngày 29/12/2022 khi trời chờ sáng, Sau 10 cái links về các Khu Đồng Công, 2 Về Nguồn Đồng Công, 7 Truyền giáo Đồng Công và 1 Thân hữu Đồng Công, và sau 7 cái links về các nơi kính viếng, giờ đây chúng ta bắt đầu chuyển sang…

Keep reading

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,  

Một lần nữa xin Chúc Mừng Giáng Sinh cộng đồng dân Chúa. Niềm Vui Emmanuel là niềm vui được Thiên Chúa ở cùng, một vị Thiên Chúa vô cùng cao trọng, thánh hảo, khôn ngoan và toàn năng, “vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi”, Người đã trở nên hèn yếu, khốn khổ, tuân phục…

Keep reading

14- Đức Mẹ Măng Đen GP Kontum và Đức Mẹ Thác Mơ ở GP Buôn Mê Thuột

Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California chiều Thứ Sáu ngày 23/12/2022,   Cũng vào giờ này, 4 giờ chiều ở California Hoa Kỳ ngày Thứ Sáu 23/12 thì ở Việt Nam đã là 7 giờ sáng Thứ Bảy 24/12, áp Đại Lễ Giáng Sinh. Vì là Thứ Bảy bên VN, Ngày Thánh Mẫu hằng tuần của những…

Keep reading

Chứng thư về số tiền cuối cùng từ Quĩ Truyền Giáo 2022 gửi cho Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta

Quí TĐCTT rất thân thương của em, Trong email gửi chung nhóm ngày 6/11/2022, nghĩa là vào sau chuyến Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái của TĐCTT chúng ta ở Calcutta Ấn Độ (11-24/10/2022), đồng thời cũng vào chính ngày chúng em sắp lên đường về VN 24 ngày (7-30/11/2022), em đã chính thức…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.