Mừng lễ trong năm dành cho Quý Ông & Quý Bà.

Cầu nguyện cho Nữ giới

Công trình tạo dựng của Thiên Chúa, như trình thuật Sách Sáng Thế kể lại, sẽ không bao giờ có thể đạt tới đỉnh cao và đi đến sự trọn vẹn khi thiếu đi bóng dáng người nữ. Cảnh Địa Đàng sẽ thiếu đi nét tuyệt mỹ nào đó khi chưa có sự xuất hiện của Evà.Continue reading “Cầu nguyện cho Nữ giới”