TĐCTT – Lịch Tháng 5

“Các con là chứng nhân về những điều ấy” (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

Hôm nay, cùng với toàn thể nhân loại, chúng ta tiến sang Tháng thứ năm của năm 2023.

Cho dù thời gian trên đời này một khi đã qua đi sẽ không bao giờ trở lại, 

nhưng ký ức của chúng ta đã được Thiên Chúa build in – cài đặt sẵn nơi bản tính làm người của chúng ta,

vẫn phải tưởng nhớ đến quá khứ trong khi chúng ta đang sống hiện tại mà lòng trí luôn hướng về tương lai.

Ký ức quan trọng đến nỗi có một mối liên hệ chặt chẽ với mạc khải thần linh, ở chỗ,

chính Chúa muốn dân Do Thái hằng năm cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua của họ (Xuất Hành 12:14):

“Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng ĐỨC CHÚA. 

Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này: đó là luật quy định cho đến muôn đời”.  

Trong Tân ước cũng thế, chính Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly khi Người lập Bí Tích Thánh Thể đã muốn:

“Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thày” (1Corintô 11:24-25).

Theo chiều hướng của mạc khải thần linh liên quan đến ký ức cần phải tưởng nhớ đến những việc Chúa là, đến ơn Chúa,

Nhóm TĐCTT chúng ta tiếp tục nhìn lại những gì đã xẩy ra cho chúng ta vào Tháng 5 hằng năm,

liên quan đến chung Nhóm cũng như đến từng phần tử của nhóm (Sinh nhật, Quan thày, Kỷ niệm, Qua đời v.v.)

để liên lỉ hiệp thông với nhau bằng việc tạ ơn LTXC luôn ở với Nhóm TĐCTT nhỏ bé chúng ta và để tiếp tục cầu cho nhau.

Xin LTXC là tất cả lòng tin tưởng của chúng con ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen.

em tĩnh

Tháng 5

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

For church movements and groups – Cầu cho các phong trào và các nhóm hội trong Giáo hội

We pray that Church movements and groups may rediscover their mission of evangelization each day, placing their own charisms at the service of needs in the world.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các phong trào và các nhóm hội trong Giáo Hội biết tái nhận thức được sứ vụ truyền bá phúc âm hóa của họ mỗi ngày, sống đoàn sủng của mình trong việc đáp ứng nhu cầu trên thế giới

Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2018: TĐCTT tặng quà (1 thùng mì tôm, xâu chuỗi, tiền mặt) cho cộng đoàn dân Chúa Người Thượng 

ở Giáo họ Hầu Thào Sapa, được các Sơ MTG Hưng Hóa phục vụ, vào lúc 6:30 sáng trong sương mờ ngày 8/10

– Ngày 1:        Kỷ Niệm Giáo Hoàng TĐCTT Gioan Phaolô II được phong Á Thánh (2011)

Sinh Nhật Cha Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT, Chị Phùng Thị Bang, TĐCTT X – 2014 (TGP Galveston-Houston TX) & Chị Nguyễn Thị Hoa, TĐCTT XXIV 2017 (GP Fort Worth)

Tưởng Nhớ LH Maria Đỗ Thúy Nga qua đời (2021) hưởng thọ 80 tuổi           

– Ngày 2:        Sinh Nhật Anh Lê Đan, TĐCTT XXIV 2017 (GP Fort Worth)

                        Tưởng Nhớ LH Têrêsa Nguyễn Thị Ban qua đời (2021) hưởng thọ 86 tuổi

– Ngày 3:        Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Luy, TĐCTT V – 2013 (GP Arlington VA) & Chị Nguyễn Hoa Cathy, TĐCTT XXIV 2017 (GP Fort Worth)

Qua đời 2018 Chị Nguyễn Quỳnh Lê, TĐCTT XIII – 2014 GP Rochester NY                 

– Ngày 4:        Kỷ niệm 8 TĐCTT XI tuyên hứa tại Đền Thánh LTXC Cracow Balan (4/5/2014)

Sinh Nhật Chị Ngô Thị Khang, TĐCTT V – 2013 (TGP Galveston-Houston TX)   

Sinh Nhật Anh Nguyễn Thanh Phong, TĐCTT XVI – 2015 (GP Rochester NY)  

Qua đời 2016 Anh Nguyễn Xuân Sơn, TĐCTT XIII – 2014 GP Rochester NY                 

– Ngày 5:        Sinh Nhật Chị Trần Thị Chén & Vũ Thị Tươi, 2TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA); Chị Võ Huỳnh Liên, TĐCTT XXII – 2017 (GP Hawaii HI);

Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, TĐCTT XXIV 2017 (GP Fort Worth); Chị Văn Thị Lan, TĐCTT XXX – 2018 (GP Orange); Chị Nguyễn Thị Xuân Thu, TĐCTT XXXI – 2018 (GP Arlington VA)

– Ngày 6:        Sinh Nhật Chị Vũ Kim Quy, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA); Chu Nguyễn Thị Nancy, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia)

– Ngày 7:        Sinh Nhật Chị Đinh Tuyết Mai, TĐCTT XVI – 2015 (GP Orange CA); Trần Vũ Thị Hương, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth)

                        Tưởng nhớ Anh Vincente Vũ Viết Hương, TĐCTT XXX – 2018 (GP Orange CA), qua đời 2020

– Ngày 9:        Sinh Nhật Chị Trần Lan Linda, TĐCTT VI – 2013 (TGP Galveston-Houston TX); Chị  Nguyễn thị Lệ, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia PA)

– Ngày 10:      Sinh Nhật Anh Hoàng Thông, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA); Chị Hoàng Loan, TĐCTT X – 2014 (TGP Galveston-Houston TX); Anh Vũ Huy Thiện, TĐCTT XXXVI – 2019 (GP Dallas TX)

                        Kỷ niệm TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thời Điểm Maria 13 ngày (10-22/5/2017)

– Ngày 11:      Sinh Nhật Chị Trần Thị Mỹ Hạnh TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX);  

                       Chị Trần Nguyễn Cẩm Tú, TĐCTT XXXVIII – 2019 (GP Orange CA)                    

– Ngày 12:     Chị Trần Thị Lài, TĐCTT XXII – 2013 (GP Hawaii HI); Chị Bùi Thị Mùi, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA); Nguyễn Kim Phượng, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth)

– Ngày 13:     Lễ Đức Mẹ Fatima

                  Sinh Nhật Anh Nguyễn Lưu Phúc, TĐCTT XXVII – 2017 (GP San Jose CA)

– Ngày 14:     Quan Thày Thánh Mathia tông đồ Anh Nguyễn John, TĐCTT XXXVI 2019 (GP Dallas TX)

Sinh Nhật của Chị Nguyễn Thị Hiệp, TĐCTT XXI 2016 (GP Orange CA); Anh Hồ Minh Phú, TĐCTT XXX 2018 (GP Orange CA); Phạm Bạch Tuyết, TĐCTT XXXXIII – 2011 (GP Orange CA)

                    Mother’s Day

– Ngày 15:      Sinh Nhật Anh Trịnh Như Tùng, TĐCTT V – 2013 (TGP Philadelphia PA), Chị Hoàng Thị Tin, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA), Chị Trần Thị Khai, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY),

Chị Nguyễn Măng, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX), Chị  Ngô Thị Kim Đan, TĐCTT XIX – 2016 (GP Baltimore Maryland), Chị Trần Thị Lượt, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fort Worth TX), Chị Nguyễn Thị Hải, TĐCTT XXV – 2017 (GP Orange CA), Chị Vũ Thị Liên, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose); Ngô Thị Loan, T ĐCTT XXXXIII – 2021 (GP Orange CA)

Kỷ niệm Khóa LTXC về Mẹ Fatima (15-17/5/2014) ở TGP Seattle WA nhưng không tuyên hứa TĐCTT mà tuyên hứa TĐF (Tông Đồ Fatima)

– Ngày 16:      Sinh Nhật của Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, TĐCTT II – 2011 & Đỗ Thị Tâm, TĐCTT XII – 2014 (GP Orange CA), Chị Phạm Thị Tình, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA),

Chị Nguyễn Thị Ban, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA), Chị Đăng Tammie, TĐCTT XXXVII – 2019 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Thị Nancy, TĐCTT XXXIX 2019 (TGP Philadelphia)

– Ngày 17:      Chị Vương Ngọc Xuân Dung, TĐCTT XXIX 2018 (GP Fort Worth TX); Chị Vũ Phước Lý, TĐCTT XXXVIII – 2019 (GP Orange CA)

– Ngày 18:      Sinh Nhật Anh Lê Văn Hiệp, TĐCTT V – 2013 (TGP Philadelphia PA)

– Ngày 19:      Thánh Celestine, quan thày Chị Tri Kim Tuyến, TĐCTT XXIV – 2017(GP Fort Worth TX);

Kỷ niệm Thụ phong Linh Mục – Cha Phan Thế Lực (1990), Linh Hướng TĐCTT GP San Jose CA.

Sinh Nhật  CC Nguyễn Chi Mai, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA), Huỳnh Thị Hồng, T ĐCTT XXXXIV – 2021 (GP Rochester NY)

– Ngày 21:      Lễ Thăng Thiên

                    Thụ phong linh mục 1988Cha Phạm Ngọc Tuấn, linh hướng Nhóm TĐCTT GP Orange CA; và Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Mai Hoa, TĐCTT XXIII – 2017 (TGP Galveston-Houston TX)

– Ngày 22:      Thụ phong linh mục 1993: Cha GioanVianney Nguyễn Ngọc Thụ, Ân Nhân Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX

 – Ngày 23:     Sinh Nhật Chị Nguyễn Bích Thủy, TĐCTT II – 2011 (GP Orange CA); Sơ Trần Kim Dung, TĐCTT VII – 2013 (GP Vinh VN); Anh Phêrô Trần Xuân Hiến, TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX)

– Ngày 24:      Lễ Thánh Maria JoannaQuan Thày của Chị Vũ Thị Minh Châu, TĐCTT IX – 2013 (GP Arlington, VA); Nguyễn Tina Thúy, TĐCTT XXIX 2018 (GP Fort Worth TX).

Thụ phong linh mục 2003Cha Bartolomew Phạm Hữu Đạt, SDD, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Dallas TX.

Sinh Nhật Chị Hồ Hồng Phương, TĐCTT XXXIII 2018 (GP San Jose CA)

– Ngày 25:      Sinh Nhật Chị Lê Thị Ghi, TĐCTT II – 2011 & Anh Phạm Trí Dũng, TĐCTT XII – 2014 (GP Orange CA), Anh Huỳnh An Ninh, TĐCTT VI – 2013 (TGP Galveston-Houston TX),

Anh Nguyễn Văn Thái, TĐCTT XIX – 2016 (GP Rochester NY), Chị Phan Kim Dung, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA), Chị Ngô Trâm Jackie, TĐCTT XXX – 2018 (TGP Los Angeles)

– Ngày 27:      Thụ phong Linh Mục (1961) của Cha Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT

Sinh Nhật Chị Phạm Thị Hồng Liên, TĐCTT XXVI 2017 (TGP Galveston-Houston TX)

Kỷ niệm Khóa LTXC ngoại lệ (27-29/5/2016) ở Hawaii tại Đảo Maui

– Ngày 28:      Lễ Hiện xuống

                    Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Hường, TĐCTT III – 2011 (GP Arlington VA)

– Ngày 30:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Thông, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY), Chị Nguyễn Mary, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA), Anh Nguyễn Chí Long, TĐCTT XXV – 2017 (GP Orange CA),

Chị Nguyễn Oanh Natalia TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA); Chị Nguyễn Thị Hòa, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia PA)

– Ngày 31:      Lễ Đức Mẹ thăm viếng

                     Thụ phong linh mục 2008Cha Nguyễn Tuấn Long, Nguyên Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT

Quan Thày Chị Trần Tự Hồng, TĐCTT VI 2013 (TGP Galveston-Houston, TX)

Sinh Nhật Anh Trần Bảo Quốc, TĐCTT XXXIV 2018 VN– 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups “Tông Đồ Chúa Tình Thương” group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to LTXC-TDCTT+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/LTXC-TDCTT/CAKivYHpotrNwD9xMbC2rAYT_fwYnNu1nJdg34Ghcfryk4htQvA%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: