Về việc tha vạ tuyệt thông vì phạm tội phá thai.

Admin

 23/02/2017

 2406

Thưa cha, Con đang sống trong đau khổ dằn vặt vì tội đưa bạn gái đi phá thai những 2 lần gần 10 năm trước đây. Sau vài năm thì con mới dám đi xưng tội, và nghĩ rằng mình được tha và đã đi rước lễ, sau khi xưng tội xong con có hỏi cha ngồi tòa và cha nói con được tha. Nay con đọc lại thì mới thấy rằng việc tha vạ tuyệt thông cho trường hợp như của con không đơn giản như con nghĩ, vì vốn dĩ ngay việc lãnh nhận bí tích Hòa Giải con cũng không được phép. Cha ơi xin cha hướng dẫn cho con 1 con đường để con được Chúa tha thứ! Được lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải và được rước Mình Máu Thánh Chúa. Con cảm ơn Cha!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: