Nghi thức Nhập quan Cố Linh mục Giuse Đỗ Bá Ái

06/03/2023

Lúc 08g00 sáng thứ Hai ngày 06.3.2023, tại Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế, Cha Antôn Dương Quỳnh – Tổng Đại diện TGP Huế đã chủ sự Nghi thức Nhập quan của Cố Linh mục Giuse Đỗ Bá Ái.

Tham dự Nghi thức này có sự hiện diện của Đức Cha Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng – Nguyên Tổng Giám mục Huế, Linh mục đoàn Giáo phận, quý Thầy Đại chủng sinh, quý Tu sĩ nam nữ, thân hữu linh tông huyết tộc của Cố Linh mục Giuse cùng đông đảo anh chị em giáo dân.

Trong lời mở đầu, Cha Antôn Tổng Đại diện đã thay lời cho Đức TGM Giuse, ngỏ lời chia buồn với Cha Giacôbê Đỗ Bá Công, là người em ruột của Cố Linh mục Giuse, cùng với bà con thân bằng quyến thuộc. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn tham dự hãy tin tưởng phó thác linh hồn Cố Linh mục Giuse cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Trong phần diễn giải lời Chúa, Cha Antôn Nguyễn Văn Thăng – Giám đốc Nhà hưu dưỡng Linh mục Giáo phận đã hoạ lại cuộc đời của Cố Linh mục Giuse, trải qua biết bao thăng trầm biến chuyển của đất nước. Đặc biệt, với hình ảnh ông Ápram ra đi theo lời Đức Chúa trong bài đọc 1 ngày Chúa Nhật 2 Mùa Chay hôm qua, Cố Linh mục Giuse đã để cho Thiên Chúa dẫn ngài đến nơi mà ngài không hề biết trước. Ngài sinh ra ở Quảng Trị, vào Đại Chủng viện Huế, mục vụ tại Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, tuyên uý Quân đội, lập Giáo xứ Tam Toà (Đà Nẵng), Giáo xứ Quảng Thuận (Nha Trang), cả những năm trường trong tù, rồi sang Hoa Kỳ, về hưu dưỡng tại Sài Gòn rồi Nha Trang. Và khi đã đến tuổi xế bóng của cuộc đời, ngài cùng người em là Cha Giacôbê Đỗ Bá Công thỉnh cầu Đức TGM Giuse để được về nơi Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế.

Cố Linh mục Giuse Đỗ Bá Ái sinh năm 1925 tại Giáo xứ Kẻ Văn, TGP Huế, chịu chức Linh mục năm 1951. Ngài nhẹ nhàng đi về với Chúa lúc 08g10 sáng Chúa Nhật 05.3.2023, hưởng thượng thọ 98 tuổi và 72 năm trong thiên chức Linh mục. Thánh lễ An táng sẽ được Đức Cha Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng chủ sự vào lúc 05g30 sáng thứ Tư ngày 08.3.2023 tại Nhà thờ Chính toà Phủ Cam và được chôn cất tại Nghĩa trang Giáo sĩ TGP Huế.

Ban Truyền Thông TGP Huế

Xin xem thêm một số hình ảnh:

001_NhapQuan_ChaAi_06032023
002_NhapQuan_ChaAi_06032023
003_NhapQuan_ChaAi_06032023
004_NhapQuan_ChaAi_06032023
005_NhapQuan_ChaAi_06032023
006_NhapQuan_ChaAi_06032023
007_NhapQuan_ChaAi_06032023
008_NhapQuan_ChaAi_06032023
009_NhapQuan_ChaAi_06032023
010_NhapQuan_ChaAi_06032023
011_NhapQuan_ChaAi_06032023
012_NhapQuan_ChaAi_06032023
013_NhapQuan_ChaAi_06032023
014_NhapQuan_ChaAi_06032023
015_NhapQuan_ChaAi_06032023
016_NhapQuan_ChaAi_06032023
017_NhapQuan_ChaAi_06032023
018_NhapQuan_ChaAi_06032023
019_NhapQuan_ChaAi_06032023
020_NhapQuan_ChaAi_06032023
021_NhapQuan_ChaAi_06032023
022_NhapQuan_ChaAi_06032023
023_NhapQuan_ChaAi_06032023
024_NhapQuan_ChaAi_06032023
025_NhapQuan_ChaAi_06032023
026_NhapQuan_ChaAi_06032023
027_NhapQuan_ChaAi_06032023
028_NhapQuan_ChaAi_06032023
029_NhapQuan_ChaAi_06032023
030_NhapQuan_ChaAi_06032023
031_NhapQuan_ChaAi_06032023
032_NhapQuan_ChaAi_06032023
033_NhapQuan_ChaAi_06032023

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: